PDF
Stel PDF samen

Triage op de SEH

Spoedeisende hulp

Welkom op de afdeling spoedeisende hulp (SEH).

Op de afdeling SEH ontvangen en behandelen we dagelijks 30 - 60 patiënten. Een deel van deze patiënten wordt met de ambulance binnengebracht, anderen worden doorverwezen door de huisarts of huisartsenpost (HAP) of komen op eigen initiatief. Als veel patiënten zich melden kan het zijn dat u lang moet wachten. In deze folder leest u hoe de volgorde van behandeling (triage) op de SEH wordt bepaald.

Inschrijving

Als u op eigen initiatief komt, of wordt verwezen door huisarts of huisartsenpost, meldt u zich aan bij de balie van de SEH. Hier wordt u ingeschreven en vragen wij uw naam, geboortedatum, verzekering en identiteitsbewijs.

Ziekenhuisbacterie
In verband met de MRSA-bacterie (ziekenhuisbacterie) wordt het volgende gevraagd:

  • Bent u de afgelopen 2 maanden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen of bent u daar voor ander onderzoek of behandeling geweest?
  • Komt u in aanraking met varkens, mestkalveren of vleeskuikens?

U bent verplicht bovenstaande te melden!

Als u in een van de risicocategorieën van de MRSA-bacterie valt, worden enkele voorzorgsmaatregelen genomen. U wordt dan hierover geïnformeerd, o.a. met de folder 'MRSA-bacterie'.

Triage

Op de SEH wordt gewerkt met een landelijk triagesysteem. Triage houdt in dat niet de volgorde van binnenkomst, maar de ernst van uw klachten bepaalt binnen hoeveel tijd u door een arts gezien moet worden. Dit houdt in dat u kort na aankomst op de SEH door een triageverpleegkundige wordt gezien. Deze verpleegkundige geeft u een kleurcode die van toepassing is op uw situatie. De verpleegkundige bespreekt dit met u. Diegene met de meest ernstige (urgente) letsels of klachten wordt dus als eerste door de arts gezien en behandeld.

Kleurcode

Afhankelijk van de ernst van uw klachten wordt u door de triageverpleegkundige ingedeeld in één van de volgende categorieën:

Rood = Acuut
U bent zeer ernstig ziek of heeft een zeer ernstig letsel opgelopen waarbij behandeling niet kan wachten. U wordt direct geholpen. Deze patiënten worden (bijna) allemaal met de ambulance binnengebracht en gaan direct door naar een behandelkamer.

Oranje = Zeer urgent
U bent ernstig ziek of heeft een ernstig letsel waarbij behandeling dringend is en snelle hulp noodzakelijk. De meeste patiënten in deze categorie komen binnen met de ambulance. Maar ook patiënten die zijn doorverwezen door de huisarts / huisartsenpost, of die op eigen initiatief komen, kunnen binnen deze categorie vallen. Het streven is, dat een arts u binnen 10 minuten onderzoekt en eventueel start met de behandeling.

Geel = Urgent
U heeft een letsel opgelopen of een aandoening die medische behandeling noodzakelijk maakt. Er is echter geen spoed en de behandeling kan wachten. Het streven is, dat een arts u binnen 1 uur onderzoekt en eventueel start met de behandeling. Het kan zijn dat u hierna weer in de wachtkamer mag plaatsnemen om verdere behandeling af te wachten.

Groen = Standaard
U heeft al langer klachten of een zeer gering letsel. Er is medische zorg nodig, echter geen spoed en de behandeling kan wachten. Het streven is, dat een arts u binnen 2 uur onderzoekt en eventueel start met de behandeling. U neemt plaats in de wachtkamer om verdere behandeling af te wachten.

Blauw = Niet urgent
Dit betekent dat u de minst hoge urgentie heeft. Het streven is, dat een arts u binnen 4 uur onderzoekt en eventueel start met de behandeling. U neemt plaats in de wachtkamer om verdere behandeling af te wachten.

Wachten

Behalve dat patiënten met de hogere urgentie voorrang hebben, zijn er nog andere redenen waarom u later aan de beurt kunt zijn dan andere patiënten, ook al kwam u eerder binnen.

Als een kind en een volwassene dezelfde kleurcode hebben, zal het kind als eerste geholpen worden.

Soms zijn alle behandelruimten bezet en moet u wachten tot een ruimte vrijkomt.

De triageverpleegkundige kan in overleg met de arts aanvullende onderzoeken opstarten;

  • een röntgenfoto laten maken
  • bloed afnemen en urine laten opvangen
  • u pijnstilling, een mitella of drukverband geven

Hierdoor wordt de behandeltijd ingekort.

Belangrijk

Eten en drinken
Omdat nog niet bekend is welke aandoening u heeft en wat de behandeling zal zijn, vragen wij u niet te eten en te drinken. Voordat u iets wilt eten of drinken, moet u altijd overleggen met de verpleegkundige of arts.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Zo kunt u alles nog eens rustig doorlezen.

Wanneer u nog vragen heeft, stel ze dan gerust aan één van de medewerkers van de afdeling spoedeisende hulp (SEH):
0495 - 57 26 10