PDF
Stel PDF samen

MCTD (Mixed Connective Tissue Disease)

Reumatologie

MCTD is een bindweefselaandoening en staat voor Mixed Connective Tissue Disease. Letterlijk vertaald betekent dit: gemengde bindweefselziekte. De klachten van MCTD overlappen met verschillende ziektebeelden, zoals SLE, sclerodermie, polymyositis en reumatoïde artritis.

Symptomen MCTD

De volgende klachten kunnen optreden bij MCTD:

  • Het fenomeen van Raynaud (plotseling verkleuren van vingers en/of tenen bij blootstelling aan koud of emotie).
  • Gezwollen vingers.
  • Gewrichtsontsteking.
  • Spieraantasting.
  • Longklachten.
  • Slokdarmklachten.
  • Hartaantasting.
  • Neurologische letsels.
  • Nieraantasting.
  • Afwijkingen aan huid en slijmvliezen.

MCTD is een zeldzame ziekte die meestal begint tussen de 20 en 50 jaar en met name voorkomt bij vrouwen.

Oorzaak MCTD

MCTD is een auto-immuunziekte. Het afweersysteem maakt een fout en gaat niet alleen indringers zoals virussen, maar ook de eigen cellen in het lichaam te lijf. Waarom dit gebeurt, is onbekend.

Onderzoek MCTD

De reumatoloog bespreekt met u de klachten en verricht lichamelijk onderzoek. Meestal volgt daarna nog bloedonderzoek en soms ook urineonderzoek.

Behandeling MCTD

Iedere klacht wordt apart behandeld, door verschillende specialisten. De gebruikte medicatie kan hierdoor uiteenlopend zijn.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met: 

Poli reumatologie
0495 - 57 24 90
Maandag t/m vrijdag:
08:30 - 16:30 uur

reumatologie@sjgweert.nl

Meer informatie

Meer informatie over reuma is te vinden op de website van Reuma Nederland:
www.reumanederland.nl

Daarnaast zijn er verschillende landelijke en regionale patiëntenverenigingen voor reuma.