PDF
Stel PDF samen

Botziekte van Paget

Reumatologie

De botziekte van Paget is een chronische botaandoening, waarbij het bot abnormaal snel wordt afgebroken en nieuw bot ongecontroleerd wordt aangemaakt. Dit leidt tot vervorming. Vaak zijn er meerdere botten aangedaan maar, bijna nooit het hele skelet.

Symptomen

De meeste mensen met deze ziekte hebben geen klachten. Soms is er pijn in het bot. Meestal gaat het om het bekken, de wervelkolom, de schedel of de lange pijpbeenderen van de armen of benen. Doordat door de ziekte de botkwaliteit vermindert, ontstaan er sneller botbreuken.

Oorzaak

De botziekte van Paget is een zeer zeldzame ziekte, waarvan de oorzaak onbekend is. Mogelijk spelen omgevings- en erfelijke factoren een rol. Ook wordt gedacht aan een virale oorzaak.

Onderzoek

Doordat de klachten weinig merkbaar zijn, wordt de ziekte vaak per toeval ontdekt met een röntgenonderzoek of bloedonderzoek. Om te kijken welke botten ziek zijn, kan aanvullend onderzoek worden gedaan, zoals het maken van een CT-scan of MRI-onderzoek.

Behandeling

De ziekte van Paget kan niet genezen worden, maar het proces kan wel goed geremd worden. Dit gebeurt voornamelijk met bisfosfonaten. Deze medicijnen remmen de afbreuk van bot. Het belangrijkste advies is een balans te zoeken tussen bewegen en rusten.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met: 

Poli reumatologie
0495 - 57 24 90
Maandag t/m vrijdag:
08:30 - 16:30 uur

reumatologie@sjgweert.nl

Meer informatie

Meer informatie over reuma is te vinden op de website van Reuma Nederland:
www.reumanederland.nl

Daarnaast zijn er verschillende landelijke en regionale patiëntenverenigingen voor reuma.