PDF
Stel PDF samen

MRI-onderzoek

Medische beeldvorming

U krijgt binnenkort een MRI-onderzoek. In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt en wat er van u verwacht wordt.

Wat is MRI?

MRI is de afkorting van Magnetic Resonance Imaging. Bij een MRI-onderzoek wordt geen röntgenstraling gebruikt, maar een sterk magneetveld en radiogolven. Hiermee worden in het lichaam signalen opgewekt. Deze signalen worden door een antenne opgevangen en door een computer in beelden omgezet.

Een radiodiagnostisch laborant maakt de MRI en de radioloog beoordeelt de beelden. Vanwege het magnetisch veld is het niet mogelijk om dit onderzoek bij iedereen te doen. Metalen voorwerpen in of op het lichaam kunnen in sommige gevallen gevaarlijk zijn bij het maken van een MRI. Om te weten of dit ook voor u van toepassing is vindt u verderop in deze folder een vragenlijst. Uw arts heeft al eerder een korte vragenlijst met u doorgenomen. De vragenlijst in déze folder moet u de dag van het onderzoek ingevuld meebrengen.

U meldt zich 5 minuten voor de afgesproken tijd op de afdeling medische beeldvorming. Soms wordt (bij het maken van de afspraak) aan u gevraagd de verwijsbrief van uw arts mee te brengen op de dag van het onderzoek. Meestal is dat niet nodig. Breng wel de afspraakbevestiging mee.

Voorbereiding voor het onderzoek

Let op:
Als u voor een MRI-enterografie of een MRI-onderzoek van de bovenbuik (lever / galwegen / pancreas / alvleesklier / MRCP) komt, dan moet u vanaf 4 uren voorafgaande aan het onderzoek nuchter blijven.

Voor alle andere onderzoeken is geen speciale voorbereiding nodig. Als u veel pijn heeft als u ligt, dan kunt u vooraf thuis een pijnstiller innemen. Indien u engtevrees heeft dan kan uw arts u hiervoor medicijnen voorschrijven.

Bent u (misschien) zwanger?
Als u (denkt dat u) zwanger bent, dan moet u dit vooraf tegen uw behandelend specialist en de radioloog of MRI-laborant zeggen.

Overgevoeligheid of allergie?
Bent u ergens allergisch voor? Meld dit dan ook op de dag van het onderzoek aan de MRI-laborant.

U mag een begeleider meebrengen. Omdat de begeleider ook in de ruimte met het sterk magnetische veld komt moet deze dezelfde vragen als u beantwoorden.

Metalen voorwerpen in of op uw lichaam kunnen in sommige gevallen gevaarlijk zijn wanneer u een MRI-scan krijgt. Ook kunnen zij het magnetisch veld sterk beïnvloeden waardoor het onderzoek geen goede beelden oplevert.

Daarom is het belangrijk dat u met een aantal adviezen rekening houdt:

  • Gebruik geen mascara, haarlak of magnetische nagellak, hierin zijn metaaldeeltjes verwerkt. Kunstnagels zijn wel toegestaan.
  • Heeft u 1 of meer tatoeages, vertel de laborant dan voor het onderzoek waar ze zich bevinden. Zit de tatoeage(s) in het gebied dat onderzocht wordt, dan kan de plek warm worden. Dit komt doordat de tatoeage mogelijk metaaldeeltjes bevat. Als deze (te) warm wordt kunt u de laborant met de alarmbel waarschuwen.

Wordt de MRI gemaakt van het gebied rond uw buik, bekken of onderrug? Eet dan in de week voor het onderzoek geen wild, omdat dit mogelijk stalen hagelkorrels bevat.

  • Insulinepomp, acupunctuurnaaldjes en medicatiepleisters moeten voor het onderzoek verwijderd worden.
  • Sieraden, inclusief piercings, moeten worden afgedaan.
  • Wij raden u aan om een T-shirt of hemd zonder ritsen of metaal aan te trekken. Dit kunt u dan tijdens het onderzoek aanhouden. De laborant vraagt u om in het kleedhokje de kleding die metaal bevat zoals ritsen, drukkers, haakjes (beha) uit te doen. Draag bij voorkeur katoenen kleding en geen synthetische kleding zoals panty's, steunkousen of bepaalde sportkleding. U kunt bijvoorbeeld een pyjama meebrengen.
  • De magneet in de MRI trekt metaal aan. Laat daarom alle metalen en magnetische voorwerpen achter in het kleedhokje of kluisje, zoals sieraden, muntgeld, bankpasjes of mobiele telefoon.
  • Als u een gebitsprothese heeft moet u deze uitdoen, de laborant kan u hiervoor een bakje geven. Ook eventuele gehoorapparaten moet u uitdoen, deze kunnen anders stuk gaan.
  • Draagt u een REVEAL (een geïmplanteerd apparaatje dat uw hartritme continu opneemt) dan kunt u hiermee zonder problemen in de MRI.
  • Draagt u een Freestyle libre (glucosemetertje) op de bovenarm? Plan uw afspraak voor MRI dan in overleg met uw arts. Bij voorkeur in het wisselmoment van deze sensor. In de MRI gaat de sensor door de werking van het magnetische veld stuk.

Hoe gaat het onderzoek?          

Afhankelijk van het lichaamsdeel dat gescand wordt duurt het onderzoek tussen de 20 en 60 minuten.

MRI.jpg

U ligt tijdens het onderzoek op een onderzoekstafel die in het apparaat wordt geschoven, hoofd- en voeteneinde zijn open. Tijdens het maken van het gehele onderzoek moet u heel stil blijven liggen. Het apparaat maakt harde, kloppende geluiden. U krijgt hiervoor gehoorbescherming (koptelefoon). De laborant is tijdens het onderzoek buiten de ruimte, maar kan u wel steeds zien. Via de intercom kan de laborant u, als het nodig is, aanwijzingen geven. U krijgt een alarmbel in uw hand en indien nodig kunt u de aandacht van de laborant vragen.

Contrast
Bij sommige onderzoeken is een contrastmiddel nodig. Dit contrastmiddel krijgt u via een infuus toegediend (slangetje in de ader van een arm). Omdat de vloeistof op kamertemperatuur is, voelt u tijdens de toediening hiervan mogelijk een koud of tintelend gevoel in de arm. Er zijn verder geen bijwerkingen.

Bloedprikken
Contrastmiddel kan invloed hebben op de uitslag van bloedonderzoek. Als u behalve een MRI-scan ook bloed moet laten prikken moet u dit voorafgaande aan de MRI-scan laten doen ofwel 24 uur na de MRI-scan.

Nazorg

Er is geen speciale nazorg nodig. Als er contrastmiddel is toegediend moet u die dag 1 liter extra drinken zodat de vloeistof weer snel via de urine wordt uitgeplast.

Uitslag

Na het onderzoek worden de beelden van de scan verwerkt en beoordeeld door de radioloog. De uitslag van het onderzoek krijgt u van de aanvragend arts bij uw controle afspraak.

Vragenlijst

Neem onderstaande vragenlijst ingevuld en ondertekend mee naar het onderzoek. Zonder ingevuld en ondertekend formulier kan het onderzoek niet doorgaan!

1. Heeft u een elektrisch apparaat of pomp geïmplanteerd gekregen zoals een pacemaker, pacer, medicijnpomp, neurostimulator of defibrillator?
0 ja                       0 nee

2. Heeft u last van engtevrees?
0 ja                       0 nee

3. Heeft u een kunsthartklep? Zo ja, welk type?
0 ja , type ________________________________________                     0 nee

4. Heeft u korter dan 6 weken geleden een stent in een van uw bloedvaten gekregen?
0 ja                       0 nee

5. Heeft u een gehoorimplantaat (inwendig gehoorapparaat of gehoorbeentjes)?
Zo ja, welk implantaat?

0 ja ,  _____________________________________________                     0 nee

6. Heeft u vaatclips in het hoofd na een operatie aan de bloedvaten?
Zo ja, sinds wanneer en in welk ziekenhuis bent u geopereerd?
0 ja , ______________________________________________                    0 nee

7. Heeft u metaalsplinters in de ogen?
0 ja                       0 nee

8. Heeft u een breast-expander?
0 ja                       0 nee

9. Heeft u een maagbandje met een onderhuids magneetje?
0 ja                       0 nee

10. Zijn ooit tijdens een operatie bij u metalen voorwerpen ingebracht (bv. een gewrichtsprothese, plaatje, schroef of vaatclips)? Zo ja, sinds wanneer en in welk deel van uw lichaam?
0 ja , ______________________________________________                     0 nee

11. Heeft u een gebitsimplantaat met magnetisch kliksysteem?
0 ja                       0 nee

12. Bent u mogelijk zwanger?
0 ja                       0 nee

13. Lengte:       __________ cm. Gewicht:     __________ kg

Datum:                ____________________________________________________________
Naam:                  ____________________________________________________________
Handtekening:   ____________________________________________________________

MRI screenings lijst in het Engels en Arabisch

Surname / لقب / laqab: ________________________________________________ 

Date of birth / تاريخ الولادة / tarikh alwilada: ________________________________ 

1. Do you have a pacemaker, pacer, drug pump, neurostimulator or defibrillator? 

هل لديك جهاز تنظيم ضربات القلب ، أو جهاز تنظيم ضربات القلب ، أو مضخة دواء ، أو محفز للأعصاب ، أو مزيل الرجفان؟ 

hal ladayk jihaz tanzim darabat alqalb , 'aw jihaz tanzim darabat alqalb , 'aw midakhat dawa' , 'aw muhafiz lil'aesab , 'aw mazil alrijfan? 

yes / نعم / naeam          no / رقم / raqm 

2. Are you afraid of small spaces? 

هل تعاني من الخوف من الخوف؟ 

hal tueani min alkhawf min alkhufi? 

yes / نعم / naeam          no / رقم / raqm  

3. Do you have an artificial heart valve? If yes which one? 

هل لديك صمام قلب صناعي؟ إذا كان الجواب نعم أي واحد؟ 

hal ladayk simam qalb sinaeiin? 'iidha kan aljawab naeam 'ayi wahidi? 

yes / نعم / naeam          no / رقم / raqm 

4. Did you have a stent in one of your blood vessels less than 6 weeks ago? 

هل خضعت لدعامة في أحد الشرايين قبل أقل من 6 أسابيع؟ 

hal khadaeat lidaeamat fi 'ahad alsharayin qabl 'aqala min 6 'asabiea? 

yes / نعم / naeam          no / رقم / raqm 

5. Do you have a hearing implant (internal hearing aid or ossicles)? If so, which implant? 

هل لديك غرسة سمعية (مساعدات سمعية داخلية أو عظيمات)؟ إذا كان الأمر كذلك ، ما هو الزرع؟ 

hal ladayk gharsat sameia (musaeadat sameiat dakhiliat 'aw eazimatin)? 'iidha kan al'amr kadhalik , ma hu alzarea? 

yes / نعم / naeam         no / رقم / raqm 

6. Do you have vascular clips in the head after an operation on the blood vessels? If so, since when and in which hospital were you operated? 

هل لديك مقاطع أوعية دموية في الرأس بعد إجراء عملية جراحية على الأوعية الدموية؟ إذا كان الأمر كذلك ، منذ متى وفي أي مستشفى أجريت العملية؟ 

hal ladayk maqatie 'aweiat damawiat fi alraas baed 'iijra' eamaliat jirahiat ealaa al'aweiat aldamawiati? 'iidha kan al'amr kadhalik , mundh mataa wafi 'ayi mustashfaa 'ujriat aleamaliatu? 

yes / نعم / naeam         no / رقم / raqm 

7. Do you have metal splinters in your eyes? 

هل لديك شظايا معدنية في عينيك؟ 

hal ladayk shazaya maediniat fi eaynayk? 

yes / نعم / naeam        no / رقم / raqm 

8. Do you have a breast expander? 

هل لديك موسع للثدي؟ 

hal ladayk muasae lilthadi? 

yes / نعم / naeam        no / رقم / raqm 

9. Do you have a gastric band with a magnet under the skin? 

هل لديك عصابة معدية ذات مغناطيس تحت الجلد؟ 

hal ladayk eisabat muediat dhat maghnatis taht aljilda? 

yes / نعم / naeam        no / رقم / raqm 

10. Have metal objects ever been inserted during an operation (joint prosthesis, plate or screw)? If so, when and in which part of your body? 

هل تم إدخال أجسام معدنية من قبل أثناء العملية (مفصل اصطناعي ، لوحة أو لولب)؟ إذا كان الأمر كذلك ، فمتى وفي أي جزء من جسمك؟ 

hal tama 'iidkhal 'ajsam maediniat min qibal 'athna' aleamalia (mufasal aistinaeiun , lawhat 'aw lulb)? 'iidha kan al'amr kadhalik , famataa wafi 'ayi juz' min jismiku? 

yes / نعم / naeam        no / رقم / raqm 

11. Do you have a dental implant with a MAGNETIC click system? 

هل لديك زراعة أسنان بنظام النقر المغناطيسي؟ 

hal ladayk ziraeat 'asnan binizam alnaqr almighnatisii? 

yes / نعم / naeam       no / رقم / raqm 

12. Are you possibly pregnant? 

هل من المحتمل أنك حامل؟ 

hal min almuhtamal 'anak hamilu? 

yes / نعم / naeam       no / رقم / raqm 

13. Weight / وزن / wazn:  _______________ Length / طول / tul: _________________ 

Date / تاريخ / tarikh: _________________ Signature / التوقيع / altawqie:   ________________________________________

 

Route:

-SE

Belangrijk

Vragenlijst
Neem de vragenlijst ingevuld en ondertekend mee naar het onderzoek. Zonder ingevuld en ondertekend formulier kan het onderzoek niet doorgaan!

Voorbereiding
Let op:
Als u voor een MRI-enterografie of een MRI-onderzoek van de bovenbuik (lever / galwegen / pancreas / alvleesklier / MRCP) komt, dan moet u vanaf 4 uren voorafgaande aan het onderzoek nuchter blijven. Voor alle andere onderzoeken is geen speciale voorbereiding nodig.

Contact opnemen
Neem contact op met de afdeling medische beeldvorming: als u een vraag met ja beantwoord heeft en deze niet eerder met uw specialist besproken heeft of er in de tussentijd iets gewijzigd is in uw situatie.

Medische beeldvorming:
0495 - 57 21 40

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling medische beeldvorming.

Openingstijden
Maandag: 08:00 - 17:15 uur
Dinsdag: 08:00 - 17:15 uur (MRI tot 21:30 uur)
Woensdag: 08:00 - 17:15 uur
Donderdag: 08:00 - 17:15 uur
Vrijdag: 08:00 - 16:45 uur

Bent u verhinderd?
Wanneer u verhinderd bent, geef dit dan zo snel mogelijk door bij de afdeling medische beeldvorming (minimaal 24 uur van tevoren). Bij niet tijdig afmelden wordt het onderzoek in rekening gebracht.

Medische beeldvorming:
0495 – 57 21 40