Borstlifting

Plastische chirurgie

Deze folder bevat algemene en aanvullende informatie over borstlifting. Borstlifting is een plastisch chirurgische operatie waarbij verslapte of hangende borsten worden gecorrigeerd. Deze folder heeft niet de bedoeling volledig te zijn, of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed om te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wanneer de borsten na een zwangerschap of door sterke vermagering erg veel kleiner worden, kan het voorkomen dat de huid niet elastisch genoeg is om zich aan te passen. De borsten zitten dan te ruim in het vel en gaan hangen. Ook de leeftijd heeft invloed op het model van de borsten. Na het dertigste levensjaar begint de huid te verslappen. Dit is een natuurlijk proces. Door operatief het huidoverschot weg te nemen en tegelijkertijd de borstklier weer in model te brengen, ontstaat weer een stevigere borst.

Verwachting en mogelijkheden

Bij een borstlifting verandert de cupmaat niet (behalve wanneer ook protheses worden ingebracht), omdat alleen huid wordt weggehaald. Een bestaand verschil in grootte tussen de linker en rechter borst kan eventueel meteen worden gecorrigeerd: van de grootste borstkant wordt dan, behalve huid, ook een stukje borstweefsel weggehaald. Bij een borstlifting wordt geen correctie verricht van het overtollig weefsel dat bij sommige vrouwen van de oksel doorloopt naar de rug.

Littekens

Zoals bij elke operatie ontstaan bij een borstlifting blijvende littekens. Hoe groot deze zijn en op welke plaats, is sterk afhankelijk van de hoeveelheid overtollige huid en het model van de borsten. Uw plastisch chirurg bespreekt dit zelf met u.

Over het algemeen zijn er 3 mogelijkheden:

 • Er is slechts een klein huidoverschot. De minst storende plaats voor het litteken is dan langs de rand van de tepelhof, in cirkelvorm. De huid wordt wel over een bepaalde afstand losgemaakt om het model van de borst te kunnen verbeteren, maar dit is aan de buitenkant niet te zien. De huid wordt rondom de tepelhof weggenomen en als het ware weer aangerimpeld. De eerste weken na de operatie is dit rimpelen meestal te zien, maar na verloop van tijd trekt dit weg.
 • Wanneer er meer huidoverschot is, moet meer huid worden verwijderd, waardoor meer littekens ontstaan. Er loopt dan een litteken verticaal van onder de tepel naar beneden, tot in de plooi onder de borst.
 • Is er echter een fors huidoverschot, dan wordt ook huid aan de onderzijde van de borst weggehaald. Het litteken wordt dan ankervormig: lopende rond de tepelhof, verticaal onder het midden van de tepelhof, en horizontaal in de plooi onder de borst.

Of littekens mooi of lelijk worden is nooit te voorspellen. Sommige personen hebben aanleg tot overmatige littekenvorming. In elk geval moet u erop rekenen dat littekens tot een jaar na de operatie rood, dik en stug zijn en pas daarna geleidelijk zachter, soepeler en bleker worden.

Het gevoel in de tepel is vaak tijdelijk minder. In het algemeen is de huid rond verse operatiewonden wat minder gevoelig omdat kleine huid-zenuwtakjes bij operaties worden doorgesneden. Geleidelijk aan herstelt zich het gevoel, maar wanneer de borstklier erg uitgezakt was en de tepel over een grotere afstand verplaatst moest worden, kan het gevoel blijvend minder zijn of heel soms geheel afwezig blijven. Dit is niet altijd voorspelbaar.

Het resultaat van een borstlifting is niet blijvend. Een nieuwe zwangerschap, verder gewichtsverlies of sterke schommelingen in lichaamsgewicht, de tijd en de leeftijd hebben invloed op de vorm van de borsten.

Vóór de operatie

Na het bezoek aan de plastisch chirurg gaat u naar het planbureau om u in te schrijven voor de operatie. U krijgt een afspraak voor het bezoek aan de poli preoperatieve screening. Hier wordt ook afgesproken vanaf wanneer u niet mag eten en drinken.

Aandachtspunten vóór de operatie:

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet u (in overleg met uw arts) hiermee minstens 1 week voor de operatie te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u ook geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne en dergelijke nemen. Als u voor de operatie pijnstillers wil gebruiken, dan mag u alleen paracetamol innemen.
  Andere pijnstillers, ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico van bloedingen verhogen.
 • Zorg voor een passende sportbeha in uw nieuwe cupmaat. Deze neemt u de dag van de operatie mee naar het ziekenhuis.
 • U mag de dag van de operatie geen bodylotion gebruiken.

De opname

U wordt opgenomen op de afdeling heelkunde. Meestal is een opname van 1 nacht (2 dagen) nodig.

De operatie

Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg op uw borsten het operatiepatroon af. De operatie gebeurt onder algehele narcose en duurt ruim anderhalf uur.

Bij de operatie wordt de tepel naar boven toe verplaatst en wordt een deel van de huid onder de borst weggenomen. Het borstweefsel zelf (de klierschijf) wordt opnieuw in model gebracht en ook omhoog verplaatst.

Als de borst ook vergroot wordt, brengt de plastisch chirurg een prothese aan onder de borstklier of onder de borstspier. Wanneer de borst juist verkleind moet worden, wordt een (klein) deel van de borstklier weggenomen. Overtollig wondvocht wordt aan beide kanten afgevoerd via een slangetje (drain) dat uitkomt in een plastic flesje.

Na de operatie

U wordt wakker met een verband rond de borsten. Na de operatie zijn de borsten gezwollen en kunnen gevoelig of pijnlijk zijn. De eerste paar dagen kunnen pijnstillers nodig zijn, daarna neemt de pijn snel af. Ook een stekend gevoel kan optreden.

Verschil tussen de ene en de andere borst in pijn en grootte is normaal. Nadat het verband verwijderd is, draagt u de meegenomen sportbeha. De drains worden meestal na enkele dagen verwijderd.

De hechtingen worden zo nodig na ongeveer 2 weken verwijderd op de poli plastische chirurgie. U krijgt hiervoor een afspraak mee als u naar huis gaat. Nadat de hechtingen verwijderd zijn, is het verstandig de littekens 2 x daags met vitamine E crème in te smeren. U krijgt hiervoor een recept mee. Soms worden er na de operatie pleisters op de wond geplakt. Deze mag u na een week zelf verwijderen, tenzij iets anders is afgesproken met uw arts.

Borstvoeding
Bij de operatie worden de tepels verplaatst. Hierbij is het soms nodig om de melkgangen, die naar de tepels leiden, door te snijden. Als u daarna dan nog een kind wilt krijgen is borstvoeding geven soms niet mogelijk. In dat geval moet de melkproductie vlak na de bevalling worden afgeremd, zodat geen stuwing kan optreden. Dit moet u uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog laten weten.

Leefregels na de operatie

 • De sportbeha draagt u 3 weken dag en nacht. Daarna draagt u de sportbeha nog 3 weken overdag.
 • Zodra de slangetjes (drains) verwijderd zijn, mag u weer douchen.
 • Autorijden en fietsen mag u na 2 weken weer.
 • Wij raden u af om de eerste 6 weken te sporten, zwaar te tillen of zwaar werk te verrichten.
 • Na 6 weken kunt u alles weer doen.

Mogelijke complicaties en risico 's

Algemeen
Een borstlifting heeft dezelfde algemene risico's als een andere operatie, zoals:

 • risico's van de narcose
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • stoornissen in de wondgenezing lelijke littekengenezing.

Specifieke complicaties en risico's

 • Bij het verplaatsen van de tepel tijdens de operatie, worden een aantal zenuwtakjes doorgesneden. Dit kan als gevolg hebben dat het gevoel in de tepel na de operatie verminderd of zelfs geheel verdwenen is. Meestal is dit iets van tijdelijke aard en komt langzamerhand het gevoel in de tepels weer terug. Dit kan echter vrij lang duren; vaak een half jaar tot een jaar.
 • Doordat de tepel wordt verplaatst kunnen stoornissen in de bloedvoorziening ontstaan, die soms leiden tot vervellen of gedeeltelijk afsterven van de tepel. Dit laatste komt zeer zelden voor.
 • Als een borstlift gecombineerd wordt met het plaatsen van een borstprothese kan door stoornissen in de bloedvoorziening van de borst een deel van de klier afsterven.

Uiteraard doen wij er alles aan om de risico's tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van u dat u zich aan de leefregels houdt.

Kosten

Een borstlift en de kosten van eventuele complicaties worden meestal niet door uw ziektekostenverzekering vergoed. Informeer zelf bij uw verzekering wat er wordt vergoed. Krijgt u de ingreep niet vergoed dan zal het secretariaat van uw behandelend plastisch chirurg u informeren over de kosten.

Meer informatie

Ondergaat u binnenkort een borstliftoperatie? Bekijk dan voor meer informatie ook de chirurgische bijsluiter van NVPC over de ingreep.

PDF
Stel PDF samen

Wanneer neemt u contact op?

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5 ºC en 1 of beide borsten geheel of gedeeltelijk warm en pijnlijk aanvoelt.
 • Als de ene borst in korte tijd veel meer opzwelt dan de andere.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij een hevig bloedende operatiewond.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

U kunt bellen met de poli plastische chirurgie. Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 17:00 uur:
0495 - 57 26 00

Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp (SEH):
0495 – 57 26 10

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de poli plastische chirurgie. Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 17:00 uur:
0495 - 57 26 00