PDF
Stel PDF samen

Kijkoperatie van de enkel
Arthroscopie

Orthopedie

U krijgt binnenkort een kijkoperatie van de enkel, een zogenaamde arthroscopie. Deze folder kan u helpen zich goed op deze ingreep voor te bereiden.

Waarom een arthroscopie?

De bedoeling van de arthroscopie is om de diagnose beter te kunnen stellen. Verschillende aandoeningen kunnen worden vastgesteld zonder de enkel helemaal open te snijden. Afhankelijk van de bevindingen kan de oorzaak ook gelijk worden opgelost. De specialist heeft u uitgelegd waarom bij u de ingreep wordt uitgevoerd.

Hoe bereidt u zich voor?

Leen vóór de ingreep elleboogkrukken bij de thuiszorgwinkel / Kruisvereniging. Het is noodzakelijk, dat u de dag van de operatie nuchter bent. Via het planbureau hoort u:

  • vanaf hoe laat u niet meer mag eten of drinken;
  • het tijdstip waarop u zich op de dag van de ingreep moet melden.

Op de dag van de ingreep mag u geen auto besturen. Laat u door iemand brengen en halen.

Hoe verloopt de operatie?

De operatie kan gebeuren onder algehele anesthesie (narcose) of onder plaatselijke verdoving (regionale anesthesie). Bij de plaatselijke verdoving krijgt u de zogenaamde 'ruggeprik'. Hierbij worden alleen beide benen verdoofd. U kunt dan eventueel zelf meekijken naar de operatie op een televisiescherm. Op de poli preoperatieve screening bespreekt men met u welke verdoving voor u het beste is. Om vergissingen te voorkomen, wordt op het te opereren been een pijl gezet. Iedere patiënt van 18 jaar en ouder krijgt een injectie om trombose te voorkomen.

Tijdens de ingreep worden aan de voorzijde van de enkel één of meerdere sneetjes gemaakt. Via één sneetje wordt een dun kijkertje met een videocamera (4,5 mm) ingebracht. Het gewricht wordt onder andere schoongespoeld met een zoutwater-oplossing. Tijdens de ingreep wordt een ander sneetje gebruikt voor het inbrengen van andere instrumentjes. De sneetjes worden gehecht.

Na de operatie

U krijgt een dik verband om de enkel. Na de operatie krijgt u van de arts uitleg over de ingreep en over wat u wel en niet mag doen. Deze informatie krijgt u ook schriftelijk mee naar huis.

Mogelijke complicaties

Complicaties komen bij deze operatie zelden voor. Soms komt een bloeding of een wondinfectie voor. Bij hoge uitzondering kan trombose van het onderbeen optreden of een (tijdelijke) gevoelloosheid van een deel van de voet.

Naar huis

U mag naar huis als de verdoving is uitgewerkt. U krijgt een elastische kous mee voor verdere wondverzorging. Bij pijn kunt u bij voorkeur paracetamol nemen. Paracetamol kunt u zonder recept bij drogist of apotheek kopen.

Weer thuis

U kunt het beste in bed of op de bank gaan liggen. De eerste 2 dagen houdt u de enkel goed hoog. U mag alleen lopen met behulp van de elleboogkrukken. U mag niet op de geopereerde voet steunen. Het is belangrijk dat u zich strikt houdt aan de voorschriften uit de instructiefolder: 'Enkel, instructies na kijkoperatie'. Ook het regelmatig uitvoeren van de voorgeschreven oefeningen is van belang. Rust de eerste week nog veel. Beperk het lopen tot in en rond het huis. U mag deze week geen auto besturen!

Het herstel

Het herstel na de operatie is sterk afhankelijk van de bevindingen bij de operatie.

De nacontrole

Na ongeveer 10 dagen heeft u een controle afspraak op de polikliniek. De enkel wordt bekeken en de hechtingen worden verwijderd. De specialist zal dan bepalen of fysiotherapie nodig is of niet.

Weer aan het werk

Als u een betaalde baan heeft bespreekt u met uw bedrijfsarts wanneer u weer aan het werk kunt. Uw orthopeed kan en mag hierover geen uitspraken doen.

Belangrijk

Voorbereiding
Leen vóór de ingreep elleboogkrukken bij de thuiszorgwinkel / Kruisvereniging. Het is noodzakelijk, dat u de dag van de operatie nuchter bent. Op de dag van de ingreep mag u geen auto besturen. Laat u door iemand brengen en halen.

Na de operatie
U kunt het beste in bed of op de bank gaan liggen. De eerste 2 dagen houdt u de enkel goed hoog. U mag alleen lopen met behulp van de elleboogkrukken. U mag niet op de geopereerde voet steunen. U mag deze week geen auto besturen!

Heeft u nog vragen?

Heeft  u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli orthopedie. Op werkdagen bereikbaar van 08:30 – 17:00 uur. Buiten kantooruren kunt u voor vragen terecht bij de afdeling spoedeisende hulp (SEH).

Poli orthopedie:
0495 - 57 21 60

Afdeling spoedeisende hulp:
0495 - 57 26 10