PDF
Stel PDF samen

Veneuze vaatafsluiting in het oog

Oogheelkunde

 

Wat zijn veneuze vaatafsluitingen in het oog?

Een veneuze afsluiting is een afsluiting van een ader. Dit wordt ook wel trombose genoemd. Hierbij kan het bloed niet meer afgevoerd worden. Hierdoor lekt het bloed uit het bloedvat, de vaten gaan lekken waardoor er bloed/vocht en eiwit in het netvlies vrijkomt.

Er wordt  onderscheid gemaakt tussen een venetaktrombose waarbij slechts een deel van het netvlies is betrokken, en een trombose van de centrale ader (vena centralis trombose) waarbij het hele netvlies is aangedaan.

Oorzaken

Veneuze afsluitingen in het oog ontstaan bij oudere mensen meestal door diabetes mellitus, hoge bloeddruk of hoge oogdruk. Bij jongere patiënten zijn er soms andere aandoeningen bij betrokken. De oogarts laat dit meestal door de internist onderzoeken.

Verschijnselen

Bij veneuze afsluitingen ziet de patiënt wazig of veel slechter maar niet totaal donker. Door naar het netvlies te kijken kan de oogarts zien of het een venetaktrombose of een vena centralis trombose is.

Behandeling en preventie

Er wordt onderzocht of diabetes mellitus, hoge bloeddruk of hoge oogdruk een oorzaak is. En eventueel wordt de patiënt doorgestuurd naar de internist. Vaak wordt er echter ook geen oorzaak gevonden.

Bij een trombose wordt de patiënt regelmatig gecontroleerd op complicaties zoals vaatnieuwvorming. De kans op vaatnieuwvorming is bij een totale venetrombose wat groter dan bij een venetaktrombose.

Als er vaatnieuwvorming ontstaat, is er kans op verhoogde oogdruk (neovasculair glaucoom). Dit moet met laser voorkomen worden. Soms gaat de vaatnieuwvorming zo snel dat de laserbehandeling niet snel genoeg effect heeft. Er wordt dan  “anti-VEGF” in het glasvocht gespoten (zie NOG-folder 'Intravitreale injecties'), al dan niet gevolgd door laser.

Bij venetaktrombose is de kans op vaatnieuwvorming kleiner. Maar als de gezichtsscherpte  door vocht onder de gele vlek (maculaoedeem) afgenomen is kan ook dan besloten worden tot het injecteren van anti-VEGF waardoor het vocht vermindert. Er kan ook geprobeerd worden om dit met laser te bereiken, maar vermindering van vocht hoeft echter niet altijd te betekenen dat het gezichtsvermogen verbetert. De behandeling met injecties bij veneuze afsluitingen is deels nog in ontwikkeling.

Niet alle informatie in deze folder is noodzakelijk op u van toepassing.

Voor deze folder zijn de teksten gebruikt van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Deze folder is tot stand gekomen onder redactie van de Commissie Patiëntenvoorlichting van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) 2014.

www.oogheelkunde.org

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met:
 
Poli oogheelkunde:
0495 - 57 21 97
Maandag t/m vrijdag:
08:30 - 16:30 uur