Werk & vermoeidheid - Leefstijl bij kanker

Als u kanker krijgt, wordt u met veel dingen geconfronteerd. Het zet uw dagelijkse leven op z’n kop. Uw werk, uw dagelijkse ritme en zelfs ‘simpele’ handelingen als wassen en aankleden kunnen moeilijk worden.

De impact die leven met kanker heeft, wordt vaak onderschat. Ondersteuning van uw naasten is hierbij natuurlijk belangrijk, maar ook hierin kan begeleiding van een (zorg)professional wenselijk zijn.

Een revalidatiearts kan samen met u kijken welke vorm van begeleiding / behandeling bij u past / mogelijk is. Hierbij kunt u denken aan:

 • Fysiotherapie
 • Psychosociale begeleiding
 • Coaching voor energieverdeling
 • Voedingszorg en dieet
 • Oncologische revalidatie

Uit recentelijk onderzoek blijkt dat tweederde van de patiënten aangeeft dat de gevolgen van kanker (behandeling) op het werk niet besproken zijn door de zorgverlener in het ziekenhuis. Een kwart van de patiënten geeft aan iets gemist te hebben in de begeleiding van de bedrijfsarts.

 • Geen expertise op het gebied van kanker en de behandelingen*
 • Geen ervaring met re-integratie na kanker*
 • Houd geen rekening met de late gevolgen van de behandelingen
 • Geen betrokkenheid en begrip voor de situatie*
 • Dient het belang van de werkgever, niet van de werknemer met kanker
 • Formeel en alleen gericht op toewerken naar volledige terugkeer*

*Kanker en Werk, problemen van werkgever en werknemer, A. de Boer e.a. 2016

De werknemer is erbij gebaat om vanaf de diagnose stil te staan bij de consequenties hiervan voor zijn/haar werk en dit te bespreken met de bedrijfsarts en de werkgever.

Een revalidatiearts kan samen met u kijken welke vorm van begeleiding / behandeling bij u past / mogelijk is.

Afdeling revalidatiegeneeskunde

Libra Revalidatie & Audiologie

Heeft u behoefte aan begeleiding bij het hervatten van werk dan kunt u contact opnemen met Libra Arbeidsexpertise voor een kosteloze intake. Een re-integratiecoördinator van Libra Arbeidsexpertise zal dan samen met u de mogelijkheden met betrekking tot werkhervatting bekijken. Voor het inzetten van eventuele interventies zal contact worden gezocht met uw werkgever en/of bedrijfsarts.

PDF
Stel PDF samen

Wilt u meer lezen over werk & vermoeidheid en kanker? Hier vindt u meer informatie:

De Denkhulp Werk en Chronisch ziek
Vermoeidheid na kanker KWF Kankerbestrijding
Kanker en werk Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
Roadmap Werkkracht bij Kanker Kenniscentrum Werk & Kanker
Achtergrondinformatie en kennis over werk en kanker Kenniscentrum Werk & Kanker
Untire: Meer energie bij kanker Toegankelijke app met video's, uitleg en dagelijkse tips

icoontje-werk-en-vermoedheid.png