Psychisch welzijn - Leefstijl bij kanker

Kanker heeft niet alleen invloed op uw lichaam, maar ook op uw mentale gezondheid. Leven met kanker vereist aanpassingsvermogen en veerkracht.

Wanneer u te horen krijgt dat u kanker heeft, kan dat erg onwerkelijk klinken, zeker als uw gezondheid op dat moment nog weinig te lijden heeft. U belandt al snel in een wereld van extra medisch onderzoek, al dan niet in voorbereiding op de doorgaans intensieve behandelweg.  Met de diagnose ‘kanker’ staan alle zekerheden in uw leven een tijd op losse schroeven. Niet alleen lichamelijk, maar ook sociaal, emotioneel en geestelijk is leven met kanker best een opgave voor uzelf en uw naasten.

De balans tussen draaglast en draagkracht kan in dit proces makkelijk verstoord raken, waardoor u te maken kunt krijgen met psychische klachten als:

  • moeheid
  • angstklachten
  • depressie gevoelens
  • pijn
  • cognitieve problemen c.q. concentratiestoornissen
  • aanpassingsproblemen
  • relatieproblemen
  • eetproblemen

Psychosociaal team

In SJG Weert staat een psychosociaal team voor u klaar. Deze zorgprofessionals kunnen u helpen uw veerkracht te vergroten. Het invullen van een korte signaleringsvragenlijst, de Lastmeter, kan helpen bij het in kaart brengen van de problemen waar u tegenaan loopt en welke hulp daar eventueel bij past.

Het psychosociaal team bestaat uit medewerkers van de volgende disciplines:

Afdeling medische psychologie
Afdeling geestelijke verzorging en ethiek
Afdeling maatschappelijk werk
Afdeling psychiatrie: consultatief psychiatrisch verpleegkundige

Psychologische zorg na de behandeling
Sommige patiënten met kanker ervaren vooral na de curatieve behandeling van hun ziekte emotionele problemen, zoals angst voor de terugkeer van kanker, moeite met het omgaan met restbeperkingen zoals moeheid of energieverlies. Het gaat dan meestal om aanpassingsproblemen. Ook voor deze groep is er gespecialiseerde psychische hulp in de regio.

Tot 2021 loop er een pilotonderzoek via ZonMW naar de behandeling van aanpassingsstoornissen bij (ex-) kankerpatiënten. Patiënten die kanker hebben gehad en dreigen vast te lopen kunnen een beroep doen op gratis psychologische hulp bij psychologen die meedoen aan dit onderzoek.
Meer informatie:  Aanpassingsstoornissen na kanker

In de regio Midden-Limburg kunnen patiënten voor deze hulp terecht bij:
MediPsy Weert 
Psychologenpraktijk Bosveld Beegden

PDF
Stel PDF samen

Meer weten?

Gevolgen van kanker: angst en emoties
(KWF Kankerbestrijding)
Late gevolgen van kanker
(Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties)
Aanpassingsstoornis bij kanker
(kanker.nl)
Kanker wie helpt? 
(kankerwiehelpt.nl)
Hulpverleners aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie 
(NVPO.nl)

icoontje-psychologie.png