PDF
Stel PDF samen

Behandeling met botuline toxine

Klinische neurofysiologie
Neurologie

Uw huisarts of specialist heeft u doorverwezen voor een behandeling met botuline toxine. In deze folder krijgt u informatie over de gang van zaken bij de behandeling.

Wat is botuline toxine?

Botox of botuline toxine type A is een natuurlijk eiwit dat door de bacterie Clostridium Botulinum wordt geproduceerd. Het wordt verwerkt en gezuiverd in het laboratorium zodat het is onttrokken aan bacteriën.

Hoe werkt botuline toxine?

Botuline toxine (productnaam Botox© of Dysport©) werkt als een lokaal spierverslapper. Bij een spierbeweging komt er aan een zenuwuiteinde een chemische stof (Acetylcholine) vrij bij een spier, waardoor de spier samentrekt. Botuline toxine verhindert het vrijkomen van Acetylcholine, waardoor de spierspanning afneemt.

Wat houdt de behandeling in?

Botuline toxine wordt in de spier of onder de huid geïnjecteerd om een aandoening te behandelen. Na de injectie hecht botuline toxine zich aan de nabij gelegen zenuwvezels, waardoor de prikkeloverdracht van zenuwvezels naar omliggend spiervezels of klieren wordt geblokkeerd. Hierdoor wordt bijvoorbeeld een spastische of overactieve spier zwakker gemaakt.

Indicaties hiervoor zijn bijvoorbeeld dystonie, een onwillekeurig aanspannen van bepaalde spieren (zoals torticollis spasmodicus of blefarospasme), of tremor.

Bij sialorroe (speekselvloed) kan de activiteit van de speekselklieren hierdoor onderdrukt worden.

De arts bepaalt de plaats van injectie door palpatie (aftasting met de vingers) en soms door elektromyografie (EMG).

U hoeft van tevoren geen specifieke voorbereidingen te treffen, tenzij u dit anders hebt afgesproken met uw arts. Meld wel aan uw arts als u bloedverdunners gebruikt. Na de behandeling mag u direct weer naar huis.

Hoe snel werkt botuline toxine?

Na de behandeling kunt u na ongeveer 1 - 2 weken de eerste resultaten opmerken. Over het algemeen zijn er meerdere behandelingen nodig om tot het juiste behandelprotocol te komen: welke spieren behandeld moeten worden en hoeveel botuline toxine nodig is.

Hoe lang houdt de werking aan?

Na enige tijd groeien er weer nieuwe zenuwuiteinden aan. Deze zullen opnieuw aansluiting maken met de nabij gelegen spiervezels of klieren. Hierdoor keert de functie van de behandelde spieren of klieren weer terug. Dit proces duurt ongeveer 2 - 3 maanden. De duur van het effect van de behandeling houdt dan ook gemiddeld 2 - 3 maanden aan en kan variëren per patiënt.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van botuline toxine?

  • pijn op de plaats van injectie: dit is slechts tijdelijk en verdwijnt na enkele dagen; u kunt hier zo nodig paracetamol voor innemen
  • lichte zwelling op de plaats van injectie
  • een kleine bloeduitstorting (hematoom) op de plaats van injectie
  • bij behandeling van torticollis: er kunnen slikproblemen of zwakte van de nekspieren ontstaan, dit trekt na verloop van tijd vanzelf weg, aanpassing van het behandelprotocol is hierbij noodzakelijk
  • bij behandeling van blefarospasmen: er kan een ptosis (hangend ooglid) ontstaan, dit trekt na verloop van tijd vanzelf weg, aanpassing van het behandelprotocol is hierbij noodzakelijk
  • bij behandeling van sialorroe: er kan droge mond ontstaan
  • een enkele patiënt krijgt griepachtige verschijnselen (zoals spierpijn)

Er is een geringe kans op het optreden van bijwerkingen en deze verlopen over het algemeen mild. Krijgt u toch ernstige bijwerkingen of moeite met slikken, spreken of ademhalen, neem dan contact op met de polikliniek of met uw huisarts.

Vragen

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek neurologie.

Poli neurologie
0495 -  57 21 80
Maandag t/m vrijdag:
08:30 - 16:30 uur