PDF
Stel PDF samen

Meting van botdichtheid met DEXA

Botdensitometrie

Medische beeldvorming

U krijgt binnenkort een botdensitometrie-onderzoek met DEXA. In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt en wat er van u verwacht wordt.

Wat is botdensitometrie met DEXA?

Dit is een onderzoek waarbij met röntgenstralen uw botdichtheid wordt gemeten. De gemeten hoeveelheid wordt vergeleken met waarden die horen bij uw leeftijd en geslacht. De afkorting DEXA betekent: Dual Energy X-ray Absorptiometry.

Voorbereiding

In de week voor het DEXA-onderzoek mag bij u geen onderzoek zijn gedaan waarbij contrastvloeistof voor de darmen is gebruikt. Is dat wel gebeurd, neem dan contact op om het onderzoek te laten verzetten. Telefoon: 0495 – 57 21 40.

U mag normaal eten en drinken, ook medicijnen kunt u innemen zoals u gewend bent.

Bent u (misschien) zwanger?
Als u (denkt dat u) zwanger bent, dan moet u dit vooraf tegen uw behandelend specialist en de radioloog of CT-laborant zeggen.

Dag van het onderzoek

U meldt zich 5 minuten voor de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling medische beeldvorming.

Soms wordt (bij het maken van de afspraak) aan u gevraagd de verwijsbrief van uw arts mee te brengen op de dag van het onderzoek. Meestal is dat niet nodig. Breng wel de afspraakbevestiging mee.

Het onderzoek

Voor het onderzoek
Het deel van uw lichaam dat gescand wordt mag geen metaal (ritsen, speldjes, sieraden, metalen knopen of drukknopen) bevatten. Meestal wordt uw rug en een van beide heupen gescand. In de kleedruimte kunt u kleding waarin metaal zit uittrekken en sieraden af doen.

Het onderzoek         
In de onderzoeksruimte wordt u eerst gewogen en uw lengte wordt gemeten. Deze gegevens heeft de computer nodig bij de berekening van uw botdichtheid. Daarna neemt u plaats op een onderzoekstafel. Tijdens het onderzoek is het belangrijk stil te blijven liggen. Het apparaat beweegt langzaam over u heen.

De ruggenwervels en de botten van de heup worden gescand. Wanneer u een heupprothese hebt of metalen schroeven in uw rug of heup, dan wordt er een ander gebied gescand. Daarna berekent de computer de botdichtheid.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Er worden meerdere opnames gemaakt, die tussen de 10 - 20 seconden duren. Hierbij moet u steeds in een andere houding op de tafel liggen.

DEXA.jpg

Na het onderzoek

Soms is het nodig dat er na afloop van het onderzoek nog een röntgenonderzoek van de ruggenwervels gemaakt wordt. Als dat nodig is, dan wordt dat duidelijk verteld nadat het onderzoek met DEXA klaar is. De röntgenfoto wordt in een andere ruimte gemaakt. U mag u daarom weer aankleden en in de wachtkamer plaatsnemen. U wordt zo snel mogelijk opgeroepen voor het röntgenonderzoek. Als die röntgenfoto’s klaar zijn kunt u de afdeling medische beeldvorming verlaten.

Als er geen aanvullend röntgenonderzoek nodig is, dan mag u de afdeling medische beeldvorming direct na de botdensitometrie met DEXA verlaten.

Uitslag

Na het onderzoek worden de beelden van de scan verwerkt en beoordeeld door de radioloog. De uitslag van het onderzoek krijgt u van de aanvragend arts bij uw controle afspraak.

Route:

-SE

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling medische beeldvorming.

Openingstijden
Maandag: 08:00 - 17:15 uur
Dinsdag: 08:00 - 17:15 uur (MRI tot 21:30 uur)
Woensdag: 08:00 - 17:15 uur
Donderdag: 08:00 - 17:15 uur
Vrijdag: 08:00 - 16:45 uur

Bent u verhinderd?
Wanneer u verhinderd bent, geef dit dan zo snel mogelijk door bij de afdeling medische beeldvorming (minimaal 24 uur van tevoren). Bij niet tijdig afmelden wordt het onderzoek in rekening gebracht.

Medische beeldvorming:
0495 – 57 21 40