PDF
Stel PDF samen

Bronchoscopie

Longgeneeskunde

 

Waarom een bronchoscopie?

Dit onderzoek wordt gedaan om de luchtwegen van binnen te kunnen bekijken. Zo kan men vaststellen of er afwijkingen zijn. Ook kan de arts eventuele ontstekingen zien. Als het nodig is kan er slijm of weefsel worden weggenomen voor verder onder­zoek in het laboratorium.

Voor het onderzoek

Het is belangrijk dat u voor het onderzoek nuchter bent. U mag daarom vanaf 24:00 uur (middernacht) niet meer eten, drinken of roken.

Gebruikt u medicijnen dan moet u die na overleg met de longarts innemen. Gebruikt u bloed­verdun­nende middelen of medicijnen bij suikerziekte dan moet u vooraf met de longarts overleggen of u deze mag gebruiken voor het onderzoek.

Het is belangrijk dat u eventuele inhalatie­medicijnen (pufjes) voor het onderzoek wel gebruikt zoals u gewend bent.

Als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen of verdoving is het belangrijk dat u dit meldt aan de longarts.

Draag tijdens het onderzoek gemakkelijke kleding. U hoeft geen nachtgoed, pantoffels, ochtendjas en toiletartikelen mee te nemen.

Bezoek voor het onderzoek eventueel het toilet (in verband met hoesten).

Als u een gebitsprothese draagt, moet u deze tijdens het onderzoek uitdoen.

Het onderzoek

U meldt zich, 30 minuten voor de afgesproken tijd, aan bij de aanmeldzuilen in de centrale hal. Daarna volgt u de route die op het ticket staat en neemt u plaats in de wachtkamer. Vervolgens wordt u naar de behandelkamer begeleid voor een anamnese gesprek en controlemetingen. U hoeft zich voor het onderzoek niet uit te kleden. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeks­bank.

Om te voorkomen dat u tijdens het onderzoek gaat hoesten of kokhalzen, wordt uw keel en luchtwegen met een spray verdoofd. Hiervoor besproeit de arts de binnenkant van mond en keel met een vloeistof. De spray heeft in het begin een wat bittere smaak. Dit verdoven is niet pijnlijk. Net als bij de tandarts krijgt u het gevoel dat uw keel zwelt. Dit is een gevoel, uw keel blijft open en u kunt gewoon ademen. Daarna wordt uw luchtpijp verdoofd met enkele druppels.

De arts schuift een dun, flexibel slangetje (de bronchoscoop) via de mond tot in de luchtwegen. Doordat deze verdoofd zijn voelt u hier nauwelijks iets van. De bronchoscoop is maar enkele millimeters dik en sluit de luchtweg dus niet af, u kunt gewoon doorademen. Tijdens het onderzoek wordt hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed gecontroleerd via een klemmetje om uw vinger.

Soms wordt er door de neus extra zuurstof toegediend, met name als u het gevoel heeft benauwd te zijn. Het gehele onderzoek, inclusief de voorbereidingen, duurt ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u naar het dagcentrum gebracht. Hier controleert de verpleegkundige nog enkele malen het zuurstofgehalte in uw bloed via een klemmetje op uw vinger. Als de controles goed blijven en u zich verder goed voelt mag u, na 30 minuten tot 1 uur, naar huis.

Eet en drink niets tot 2 uur na het beëindigen van het onderzoek. Deze tijd is nodig voor het laten uitwerken van de verdoving van de keel en luchtwegen. Het gevaar bestaat dat u zich anders gaat verslikken, en voedsel in de luchtwegen terecht kan komen. Neem na 2 uur wachten, voorzichtig een slokje water. Lukt het drinken zonder te hoesten dan kunt u weer gewoon eten en drinken.

De mogelijkheid bestaat dat u na het onderzoek wat bloed ophoest. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer er tijdens het onderzoek wat weefsel is afgenomen voor onderzoek. Dit bloedverlies stopt spontaan en ook het wondje geneest snel. U kunt na afloop ook een gevoelige keel hebben, dit verdwijnt vanzelf in de loop van de dag.

Het wordt afgeraden na het onderzoek zelf per auto naar huis te rijden.

De uitslag

De longarts die het onderzoek gedaan heeft kan alleen zeggen of er iets abnormaals gezien is, tijdens het onderzoek. Het kan dat er nog aanvullende onderzoeken aangevraagd worden. Als er weefselstukjes of kweken zijn genomen, duurt het ongeveer 5 werkdagen voordat de uitslag bekend is. Er wordt met u afgesproken wanneer u de uitslag van de diverse onderzoeken krijgt.

Risico's en mogelijke complicaties

Het bronchoscopisch onderzoek is over het algemeen een veilig onderzoek dat geen pijn doet. Kleine bloedingen in de luchtwegen zijn mogelijk; de kans is echter zeer klein. Met medicijnen die tijdens het onderzoek kunnen worden toegediend kan een eventuele bloeding beperkt en zelfs gestopt worden.

Belangrijk

Voor het onderzoek
Het is belangrijk dat u eventuele inhalatie­medicijnen (pufjes) voor het onderzoek wel gebruikt zoals u gewend bent.

Na het onderzoek
Eet en drink niets tot 2 uur na het beëindigen van het onderzoek. Het wordt afgeraden na het onderzoek zelf per auto naar huis te rijden.

Blijft u bloed ophoesten of wordt het bloeden meer, neem dan contact op met de poli longgeneeskunde:
0495  -  57 21 90

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp:
0495 - 57 26 10

Heeft u nog vragen?

Verhinderd?
Als u verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de poli  longgeneeskunde. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling longfunctie of de poli longgeneeskunde.

Maandag t/m vrijdag:
09:00 - 11:30 uur
14:00 - 16:00 uur

Afdeling longfunctie:             
0495 - 57 21 94

Poli longgeneeskunde:
0495 - 57 21 90