PDF
Stel PDF samen

Ontsteking in kaak/mondholte

Flegmone

niet operatieve behandeling

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

Uw behandelend arts heeft bij u een ontsteking in de kaak / mondholte geconstateerd, die behandeld gaat worden met antibiotica via een infuus. Deze behandeling vindt plaats in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De nacontroles zijn in SJG Weert. In deze folder kunt u nog eens nalezen wat na afloop van de behandeling belangrijk voor u is. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

De behandeling

Bij opname in het ziekenhuis krijgt u een infuus waardoor dagelijks antibiotica wordt gegeven. Ook wordt u geobserveerd hoe het gaat met slikken en het kunnen openen van de mond.

Na de behandeling

U komt na de behandeling op de verpleegafdeling. U blijft opgenomen in het ziekenhuis zolang u nog antibiotica via het infuus krijgt. De kaakchirurg bepaalt het moment van ontslag. De pijnklachten kunt u bestrijden met paracetamol 500 mg (maximaal 6 per dag), tenzij de kaakchirurg u een ander pijnstillend middel heeft voorgeschreven.

Mondverzorging

Voor een goede wondgenezing is het belangrijk dat u uw mond vanaf de dag na de behandeling goed schoonhoudt. Dit bereikt u door uw kiezen en tanden goed te poetsen. Poets na elke maaltijd en 's avonds voordat u gaat slapen. Daarnaast wordt geadviseerd uw mond na het poetsen te spoelen met chloorhexidine 0,2%. Hiermee start u 24 uur na de operatie. (Als bijwerking kan een zwarte verkleuring van de tanden en de tong ontstaan, dit gaat vanzelf weg als u stopt met de spoeling). Als u naar huis gaat krijgt u hiervoor een recept mee.

Wat u verder moet weten

  • Gebruik geen alcohol in combinatie met medicatie. Alcohol verhoogt de kans op wondcomplicaties en vertraagt de genezing.
  • Als u na de ingreep moeite heeft met eten, adviseren wij u de eerste dagen vloeibaar en zacht voedsel te gebruiken. Daarna kunt u geleidelijk het normale etenspatroon weer oppakken.
  • Het ongemak en de eventuele pijn bepalen het tijdstip van werkhervatting.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis

Het spreekt vanzelf dat de arts alles in het werk zal stellen om complicaties tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een geringe kans op een nabloeding of een wondinfectie.

U neemt contact op met de poli mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie:

  • Bij ernstige beperking om de mond te openen, ernstige slikklachten of koorts.
  • Bij pijn, zwelling en slikklachten die na twee dagen niet verminderen, of als er sprake is van koorts (boven de 39 °C).

Poli mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, bereikbaar op werkdagen van 08:15 – 16:30 uur:
0495 – 57 28 64

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp:
0495 – 57 26 10

Voor een afspraak (bellen tussen 08:30 – 16:30 uur):
0495 – 57 28 60

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, neem dan contact op met de poli mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Bereikbaar op werkdagen van: 08:15 – 16:30 uur.

Poli mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie:
0495 – 57 28 64

Voor een afspraak bellen tussen 08:30 – 16:30 uur:
0495 – 57 28 60