PDF
Stel PDF samen

Operatieve correctie van de kaakstand

Kaakosteotomie

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

U komt in aanmerking voor een correctieve ingreep aan uw kaak. De operatie zelf vindt plaats in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De nacontroles zijn in SJG Weert. Tijdens een gesprek met de kaakchirurg of de orthodontist hebt u informatie gekregen over de aard van de geconstateerde kaakafwijking, de behandeling en eventuele risico's van die behandeling. Ook bij vervolgafspraken kunt u zich altijd door iemand laten vergezellen. Als u vragen hebt, beantwoordt uw behandelend specialist deze graag. In deze folder kunt u het een en ander nog eens nalezen.

Waarom een operatie?

Normaal gesproken wordt een afwijking in de stand van de tanden behandeld door een orthodontist. Een orthodontist is een tandarts die gespecialiseerd is in het recht zetten van tanden. Operatief ingrijpen door een kaakchirurg is nodig wanneer er zulke grote verschillen zijn tussen de stand, de vorm of de afmeting van boven- en onderkaak, dat behandeling door de orthodontist alleen niet mogelijk is. Ook de vorm van uw gezicht kan tot het besluit leiden de voorkeur te geven aan een operatie. Bij u is een combinatie van orthodontie en kaakchirurgie nodig om tot goede resultaten te komen.

Voorbereiding

Het ontwerpen van het plan voor de behandeling begint met het eerste gesprek in SJG Weert. Het behandelplan wordt in overleg opgesteld door de orthodontist en de kaakchirurg, soms ook in overleg met uw eigen tandarts. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds gemaakte röntgenfoto's en andere gegevens, zoals modellen van het gebit. De daadwerkelijke behandeling begint niet voordat u volledig bent ingelicht over wat er gaat gebeuren, en alleen als u toestemming voor de behandeling geeft. In de meeste gevallen is het noodzakelijk om voor de operatie de tanden orthodontisch voor te behandelen, met andere woorden recht te zetten. Dit kan ertoe leiden dat voor een periode van enkele maanden tot ruim een jaar orthodontische apparatuur wordt gebruikt om de tanden in de juiste stand te krijgen voor de operatie.

Vervolgens wordt het definitieve behandelplan voor de chirurgische ingreep vastgesteld. Er worden dan nieuwe röntgenfoto's en lichtfoto s gemaakt en afdrukken van het gebit genomen. Daarna neemt de behandelende kaakchirurg alle bijzonderheden omtrent de operatie, het verblijf in het ziekenhuis en de herstelperiode met u door. Als u vragen hebt dan kunt u deze altijd aan uw behandelend kaakchirurg stellen.

De operatie

De operatie vindt plaats onder algehele narcose in een operatiekamer.

De duur van het verblijf in het ziekenhuis varieert van 3 - 7 dagen, afhankelijk van de aard van de ingreep en de snelheid van genezing. De kaakchirurg bepaalt het moment dat u naar huis kunt.

De dag vóór de operatie mag u na 24:00 uur niets meer eten of drinken. Uw maag moet leeg zijn als u naar de operatiekamer gaat.

De dag van de operatie krijgt u eerst een tabletje met een kalmerende uitwerking, ter voorbereiding op de narcose. Daarna wordt u naar de operatiekamer gebracht. Hier krijgt u een infuus om medicijnen in het bloed te brengen. Omdat de operatie in de mond plaatsvindt en algehele narcose vereist is, is het nodig een ademhalingsbuisje van de neus naar de luchtpijp te brengen. Dit gebeurt als u slaapt. Als de operatie klaar is zal het ademhalingsbuisje tussen neus en luchtpijp zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Het infuus zal meestal tot de volgende dag blijven zitten.

Kaakstand-correctie-operatief.jpg

Na de operatie

Na een kaakosteotomie valt de pijn doorgaans mee. Zo nodig kunt u in het ziekenhuis pijnstillende middelen krijgen.

Na de operatie zwelt uw gezicht meestal flink. De mate waarin dit geschiedt, verschilt van geval tot geval en hangt af van de soort operatie en van de individuele reacties hierop. De zwelling bereikt gewoonlijk haar hoogtepunt binnen 48 uur na de operatie. Daarna worden het gezicht en soms de hals en de borst blauw en geel, zoals na een bloeduitstorting. Na 2 weken zal de zwelling vrijwel verdwenen zijn. Het is echter mogelijk dat enkele weken tot maanden na de operatie nog restanten van de zwelling aanwezig zijn.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis wordt alles gedaan om het zwellen van het gezicht tot een minimum te beperken. Aangeraden wordt de eerste 2 dagen na de operatie het hoofd zoveel mogelijk rechtop te houden en zo snel mogelijk te gaan lopen. Het zwellen wordt hierdoor tegengegaan. Het is normaal dat er wat bloed in de mond komt na de operatie. Gedurende enkele weken na een operatie aan de bovenkaak, kan af en toe ook een bloedneus worden verwacht. Snuit dan niet uw neus, maar veeg hem af of haal hem op.

Na de operatie worden de kaken meestal met losse elastieken, die beweging toelaten, in de juiste stand gehouden. Vooral na operaties aan de onderkaak is het gebruikelijk dat de onderlip en de kin enigszins gevoelloos aanvoelen. Dit gevoel verbetert in de loop van enkele weken tot maanden en wordt in vrijwel alle gevallen weer normaal. Het herstel van dat gevoel wordt meestal voorafgegaan door een periode van spontane prikkelingen in de lip of kin.

Eten en drinken

Het is belangrijk na de operatie voldoende te drinken. Een volwassene heeft per 24 uur ongeveer 2,5 liter vocht nodig. U kunt dit bereiken door voortdurend kleine slokjes te nemen. Ga zo spoedig mogelijk weer gewoon drinken uit een kop of een glas (eventueel met een schenktuit). Gedurende 6 weken na de operatie blijft u op een vloeibaar of gemalen zacht dieet, rijk aan calorieën en eiwitten. Toch kunt u gewicht verliezen. Voordat u naar huis gaat ontvangt u een dieetvoorschrift met richtlijnen.

Mondverzorging

Het is noodzakelijk na iedere maaltijd zo goed mogelijk uw mond te reinigen. Hiervoor kan een zachte kindertandenborstel worden gebruikt. Tevens moet de mond goed worden gespoeld. Hiervoor krijgt u instructie van de mondhygiëniste, die u na de operatie en na uw ontslag uit het ziekenhuis begeleidt. Om uitdroging van de lippen te voorkomen dienen deze zowel voor als na de operatie regelmatig dun met vaseline te worden ingevet.

Bezoek

Na de operatie is uw gezicht meestal fors gezwollen. Uw gezicht ziet er daardoor vaak anders uit dan normaal. Het is beter uw bezoek daar van tevoren op te wijzen, zodat zij niet schrikken.

Nazorg

Kaakoperaties verschillen in zoverre van vele andere chirurgische ingrepen dat de patiënten over het algemeen gezond zijn en daardoor sneller kunnen herstellen. Het is beter zo actief mogelijk te zijn, zodat u zo spoedig mogelijk uw normale bezigheden kunt hervatten. De kaken zijn tijdens de operatie in een van tevoren bepaalde positie geplaatst.

De juiste verhouding tussen de tanden van de boven- en onderkaak wordt verzekerd door een plaatje (waefer), dat is vervaardigd op een gipsafdruk van het gebit. De genezing van de kaken duurt 6 weken. U kunt dan weer redelijk normaal eten, al blijven de kaken nog wat stijf.

Met oefeningen kunt u de kaakbeweging weer verbeteren, deze worden in het ziekenhuis uitgelegd.

De artsen onderzoeken u tijdens de periode van genezing regelmatig om de stabiliteit van de kaken te controleren. Speciale röntgenfoto's worden gemaakt om veranderingen in de positie van de kaken te signaleren.

De gehele chirurgische fase, inclusief de voorbereidingen en de controle na de operatie, neemt gewoonlijk 2 - 3 maanden in beslag. Hierna gaat de orthodontist verder met zijn behandeling, die gewoonlijk nog ongeveer een half jaar duurt.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, neem dan contact op met de poli mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Bereikbaar op werkdagen van: 08:15 – 16:30 uur.

Poli mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie:
0495 – 57 28 64

Voor een afspraak bellen tussen 08:30 – 16:30 uur:
0495 – 57 28 60