PDF
Stel PDF samen

Implantaten

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak wordt vastgemaakt. Deze vervanging van de natuurlijke tandwortel dient als stevig fundament voor een kunstgebit, kroon of brug. De meeste implantaten zien eruit als een schroefje en zijn gemaakt van titanium. Dit is een lichaamsvriendelijk materiaal waaraan bot zich hecht. In deze folder leest u wanneer u hiervoor in aanmerking komt en hoe dit in zijn werk gaat.

Wanneer komt u in aanmerking voor een implantaat?

Loszittend kunstgebit in de onder- of bovenkaak
Patiënten die last hebben van een loszittend kunstgebit in de onder- of bovenkaak komen in aanmerking. Ook patiënten met pijnklachten die blijven bestaan ondanks aanpassingen van de prothese of een nieuwe prothese.

Door toenemend slinken van de onder- en bovenkaak gaat het kunstgebit na verloop van tijd steeds losser zitten. Een loszittend kunstgebit kan aanvankelijk aangepast of vernieuwd worden. Op den duur is er zo weinig kaakbot over dat een goed functionerend boven kunstgebit niet meer mogelijk is. De prothese verschuift dan bij de minste of geringste beweging en kan klachten over loszitten en pijn geven.

Kokhalsneiging
Er is ook een groep patiënten die een versterkte kokhalsneiging heeft en hierdoor geen verhemelteplaat verdragen. Voor deze groep patiënten is een boven kunstgebit op implantaten een goede oplossing.

Gebitsprothese op implantaten

De laatste jaren worden steeds meer patiënten met implantaten behandeld. In de onderkaak zijn 2 of 4 implantaten nodig voor het maken van een klikmechanisme, waarop u een gebitsprothese kunt ‘vastklikken’. Het klikmechanisme kan uit een staafconstructie of uit drukknopen bestaan. In de bovenkaak zijn er 4 of 6 implantaten nodig.

Een kroon of brug op implantaten

Als u 1 of meerdere tanden of kiezen mist, zijn er meerdere oplossingen. U kunt bijvoorbeeld een uitneembaar plaatje of een frame laten maken. Dit brengt lagere kosten met zich mee dan implantaten en is eventueel uit te breiden als u meer tanden of kiezen verliest. U kunt ook een brug laten maken, hiervoor moet de tandarts de tanden of kiezen naast de ontbrekende tand of kies om slijpen om ruimte te maken voor de brug. Als u een vaste oplossing wilt en de buurtanden zijn nog te goed om te worden omslepen is een implantaat de beste optie, zie figuur 1.

Implantaten.jpg                                                                                 

Figuur 1: Tand en wortel zijn vervangen

Wanneer is een implantaat mogelijk

Als u genoeg kaakbot heeft, dan is het plaatsen van een implantaat mogelijk. Als u te weinig kaakbot heeft dan moet er eerst nieuw bot worden geplaatst. Verderop in de folder leest u hier meer over. Het is belangrijk dat uw tandvlees gezond is. Als dit niet zo is dan informeren wij u over hoe u uw tandvlees eerst gezond kunt maken. Om te kunnen beoordelen of er bij u implantaten geplaatst kunnen worden inspecteert de kaakchirurg uw mond. Ook worden er röntgenfoto’s, en als het nodig is, een CT-scan gemaakt.

Waarom is er soms niet genoeg bot?
In de bovenkaak achter de hoektanden is meestal van nature al weinig bot aanwezig. Chronische ontstekingen aan uw tandvlees, het trekken van tanden en kiezen of een ongeval, kunnen er voor zorgen dat kaakbot vermindert. Dit komt doordat ontstekingscellen het bot oplossen. Bot verdwijnt ook het als het geen functie meer heeft. Het dragen van een slecht passend kunstgebit veroorzaakt op langere termijn ook botverlies. Dit komt omdat het kaakbot door druk wordt belast.

Gebrek aan kaakbot maakt het plaatsen van een implantaat moeilijker. Er is immers voldoende bot nodig om houvast te krijgen voor een implantaat. In het gebied van de voortanden kan te weinig bot leiden tot lange kronen, waardoor het lijkt alsof u lange tanden heeft. Dit is bij mensen die veel van de tanden laten zien tijdens het lachten niet mooi.

Behandeling voor botopbouw

Met verschillende technieken kan verloren bot worden teruggewonnen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het opbouwen van het bot en het plaatsen van de implantaten tegelijkertijd worden gedaan. Soms is er namelijk voldoende bot om het implantaat houvast te geven, maar moet er extra bot worden toegevoegd. Het benodigde bot kan uit de mondholte worden gewonnen, bijvoorbeeld aan de zijkant van de onderkaak in het gebied van de verstandskies of de kin. Dit kan met een plaatselijke verdoving of onder algehele narcose plaatsvinden.

Als er veel bot nodig is, wordt vaak gebruik gemaakt van bot uit de bekkenkam (heup). Het bot wordt dan uit de bekkenkam genomen en getransplanteerd naar de bovenkaak en kaakholte. Dit gebeurt onder narcose. Na de operatie blijft u meestal één dag opgenomen in het ziekenhuis. Uw gezicht is dan een aantal dagen gezwollen en u kunt een bloeduitstorting hebben. Het lopen en het belasten van de heup waaruit het bot is weggehaald, is de eerste dagen na de ingreep pijnlijk. Na 2 - 6 weken verdwijnen deze klachten weer.

Het bottransplantaat heeft tijd nodig om goed met de kaak te vergroeien. Daarom wordt na deze operatie 2 - 4 maanden gewacht voordat de implantaten worden geplaatst. Een gebitsprothese of plaatje past na de operatie niet meer. De tandarts kan in sommige gevallen een tijdelijke aangepaste prothese voor u maken. Soms is dit niet mogelijk waardoor u gedurende enkele maanden geen boven kunstgebit kunt dragen.

Hoe gaat het plaatsen van implantaten in zijn werk?

De implantaten worden meestal onder plaatselijke verdoving aangebracht. De behandeling duurt dertig tot 60 minuten, dit is afhankelijk van het aantal implantaten. Eerst wordt het tandvlees aan de kant geduwd en wordt de kaak glad gemaakt. Hierna wordt het implantaat geplaatst. Soms worden de implantaten onder het tandvlees begraven; ze zijn dan nog niet te zien. Meestal steekt het implantaat direct na de behandeling door het slijmvlies de mond in. Het tandvlees wordt dichtgemaakt met hechtdraad. 6 - 12 weken na het plaatsen komt u terug bij de tandarts of kaakchirurg. De implantaten worden dan door middel van een kleine ingreep opgezocht om de opzetstukjes te plaatsen. Uw tandarts kan hierna de kroon, brug of het klikgebit maken.

Na de behandeling

U kunt na de ingreep de voorgeschreven pijnstillers gebruiken. Het beste is om hiermee te beginnen voordat de verdoving is uitgewerkt. Begin met de pijnstillers als u thuiskomt. Of uiterlijk 1 uur na de behandeling.

De kans op een nabloeding is erg klein omdat de wond is dicht gehecht. Wel is het normaal dat er af en toe een beetje bloed uit het wondje komt. Dit stopt meestal vanzelf.

Door de behandeling kan uw wang of kin gaan opzwellen. Ook kan onder de kin een bloeduitstorting ontstaan. Dit is normaal. We raden u aan om de wang of kin aan de buitenkant direct na de behandeling enkele uren te koelen. Dit kunt u doen met een 'cold pack' of ijsklontjes in een plastic zakje. U wisselt steeds na 10 minuten met de andere wang. Na 3 dagen wordt de zwelling langzaam minder en verdwijnt uiteindelijk helemaal.

Omdat u geen gevoel heeft in uw mond, kunt u op uw wang of tong bijten. U mag daarom pas eten en drinken als de verdoving is uitgewerkt.

Wij adviseren om vanaf de tweede dag na de ingreep een week lang 2 - 3 x per dag te spoelen met een desinfecterend mondspoelmiddel. U krijgt daar een recept voor mee. Soms is ook een antibioticakuur nodig.

Als u een kunstgebit heeft wordt deze na het plaatsen van de implantaten meestal aangepast zodat u het weer kunt dragen.

Hoe gaat u met een kunstgebit om na het plaatsen?
Om te zorgen dat de implantaten niet beschadigen, raden we u aan om het gebit de eerste dagen zo min mogelijk te dragen. U mag niet kauwen of iets afbijten. Het eten moet zacht zijn of fijngemalen. Tijdens de nacht laat u de prothese uit. Soms lukt het niet om het gebit aan te passen, u kunt dan enkele weken geen kunstgebit dragen.

Controle na het plaatsen van de implantaten
Na 2 weken komt u op de polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie voor een controle. De kaakchirurg verwijdert de hechtingen en als er implantaten voor een klikgebit zijn geplaatst wordt het kunstgebit aangepast.

Wanneer wordt de nieuwe tand, brug of kunstgebit gemaakt?

Voordat hiermee begonnen wordt, moeten de implantaten voldoende zijn vastgegroeid. Afhankelijk van de kwaliteit van het bot wordt hiervoor een periode aangehouden van 6 - 12 weken. Bij heel zacht bot soms wel tot 6 maanden. Wanneer het implantaat onder het tandvlees zit, volgt een tweede kleine ingreep onder plaatselijke verdoving. Hierbij worden, nadat een kleine snee in het tandvlees is gemaakt, de opzetstukjes aangebracht. De opzetstukjes zijn in de mond te zien. Hierna kan de tandarts beginnen met het vervaardigen van de kroon, brug of het klikgebit.

Risico’s en complicaties

De prognose van een behandeling met implantaten is goed. Soms groeit een implantaat niet goed vast of komt na verloop van tijd los. Het implantaat moet dan worden verwijderd. De levensduur van implantaten is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het (nieuwe) kaakbot, de kauwkrachten, uw mondhygiëne en regelmatige controle. Bovendien blijkt dat roken niet alleen slecht is voor uw gezondheid, maar ook voor de levensduur van implantaten. Het gebit en de implantaten moeten regelmatig worden gecontroleerd. Ongeveer 2 x per jaar is controle van de gebitsprothese en implantaten nodig. Bij een goede mondhygiëne en regelmatige controle kunnen de implantaten jarenlang meegaan.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, neem dan contact op met de poli mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie. Bereikbaar op werkdagen van: 08:15 – 16:30 uur.

Poli mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie:
0495 – 57 28 64

Voor een afspraak bellen tussen 08:30 – 16:30 uur:
0495 – 57 28 60