PDF
Stel PDF samen

IJzer via infuus

Intraveneus ijzer

Mogelijke (ernstige) allergische reacties

Interne geneeskunde

 

Wanneer krijgt u ijzer via het infuus?

Als u een tekort heeft aan ijzer, kunt u dit aanvullen door middel van tabletten of een drankje. Als dit niet genoeg werkt, kunt u het ijzer ook via een infuus (intraveneus) krijgen. IJzer dat via een infuus wordt gegeven kan allergische (overgevoeligheid) reacties veroorzaken. Bij sommige patiënten kunnen deze allergische reacties ernstig of levensbedreigend worden (ook wel anafylactische reactie genoemd). Deze reactie kan problemen met het hart en bloeddruk en/of vermindering van bewustzijn veroorzaken. Daarom krijgt u dit infuus in het ziekenhuis.

U kunt een verhoogd risico op allergische reacties hebben als:

 • U bekend bent met allergieën, waaronder geneesmiddelenallergie.
 • U ernstige astma, eczeem of andere atopische allergieën heeft of hier in het verleden last van heeft gehad.
 • U reumatoïde artritis, of lupus erythematosus heeft.

Vertel het uw arts wanneer één van bovenstaande zaken op u van toepassing is, voordat ijzer intraveneus wordt voorgeschreven of toegediend.

Uw arts zal de voordelen van intraveneus ijzer afwegen tegen de risico's.

U mag geen intraveneus ijzer krijgen wanneer:

 • U allergisch bent voor het product of één van de andere bestanddelen.
 • U eerder ernstige allergische reacties op andere ijzer injectiepreparaten (spuiten) heeft gehad. Het is belangrijk om te weten dat u deze reacties ook kunt krijgen wanneer eerdere behandelingen met ijzerinfuus probleemloos verliepen.
 • U teveel ijzer in uw lichaam (ijzerstapeling) heeft.
 • Uw bloedarmoede niet veroorzaakt wordt door ijzertekort.

Zwangerschap
Ijzerinfuus mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap, of het moet strikt noodzakelijk zijn. Wanneer u zwanger bent of denkt te zijn, bespreek dit dan met uw arts.

Toediening

 • De dag van toediening meldt u zich op het afgesproken tijdstip op het dagcentrum.
 • Draag gemakkelijk zittende kleding en een blouse of shirt met korte mouw.
 • U krijgt een infuus in uw arm voor de toediening van het ijzer.
 • De toediening duurt ongeveer 1 uur.
 • Na elke toediening wordt u tenminste 30 minuten geobserveerd op symptomen van allergische reacties.
 • Als alles goed is mag u hierna weer naar huis.

Route:

1E

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het dagcentrum. 

Belangrijk

Waarschuw de verpleegkundige
Als u tijdens of kort na de behandeling symptomen heeft die mogelijk op een allergische reactie kunnen wijzen:

 • netelroos;
 • huiduitslag;
 • jeuk;
 • (plotselinge) duizeligheid;
 • licht in het hoofd;
 • zwelling van de lippen, tong, keel of het lichaam;
 • problemen met de ademhaling.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft na het lezen van deze folder, neem dan contact op met de poli interne geneeskunde.

Bereikbaarheid
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:
08:30 - 17:00 uur
Donderdag:
08:45 - 17.00 uur

Poli interne geneeskunde:
0495 - 57 26 26