PDF
Stel PDF samen

Operatie aan een slijmbeursontsteking

Chirurgie
Orthopedie

U wordt binnenkort geopereerd aan een slijmbeursontsteking (bursitis). Deze folder kan u helpen zich goed op de operatie voor te bereiden.

Wat is een slijmbeursontsteking?

Op uitstekende botdelen is altijd een slijmbeurs aanwezig, dit is een soort stootkussentje. Een slijmbeurs kan door een klap of val zodanig geïrriteerd of beschadigd worden, dat deze zich vult met vocht of bloed.

Als een slijmbeurs herhaaldelijk geïrriteerd raakt, kan een blijvende zwelling met vochtophoping ontstaan. De slijmbeurswand wordt dan blijvend dikker. Soms kunnen bacteriën in de slijmbeursholte binnendringen en ontstaat er een infectie.

Klachten

De meeste slijmbeursontstekingen komen voor op de elleboog en de knie. Er ontstaat ter plaatse een zwelling. Steunen of druk op de slijmbeurs kan pijnlijk zijn. Bij een bacteriële infectie ontstaat naast pijn en zwelling ook roodheid en soms koorts.

Onderzoek en diagnose

Op grond van uw klachten wordt de diagnose vaak al vermoed. Lichamelijk onderzoek is voldoende. Röntgenfoto's zijn niet nodig. Bij verdenking op een infectie van de slijmbeurs zal de arts bloedonderzoek laten verrichten.

Behandelingsmogelijkheden

Bij een kleine zwelling kan de arts de holte met een injectiespuit leegzuigen en een ontstekingsremmend middel (corticosteroïd) inspuiten. Als de zwelling erg groot is of als de zwelling blijft terugkomen, kan een operatie noodzakelijk zijn. Alleen in geval van een infectie is een (acute) operatie noodzakelijk.

Voorbereiding

Deze kleine ingreep vindt meestal poliklinisch plaats. De ingreep kan gebeuren onder plaatselijke verdoving, verdoving van de gehele arm of been en soms onder algehele narcose. Op de poli preoperatieve screening bespreekt men met u welke verdoving voor u het beste is. Op de dag van de ingreep mag u geen auto besturen. U kunt zich het beste door iemand laten brengen en halen. Bij een operatie aan het been haalt u vóór uw ziekenhuisopname elleboogkrukken. U kunt deze o.a. lenen bij de thuiszorgwinkels (neem een legitimatiebewijs mee). Het is belangrijk dat u de krukken bij opname in het ziekenhuis meebrengt.

De operatie

De slijmbeurs wordt via een snee in de huid verwijderd. De huid wordt dan weer gehecht. Soms wordt tijdelijk een slangetje (drain) in de wond achtergelaten om restanten bloed of wondvocht af te zuigen.

Bij acute ontstekingsverschijnselen van de slijmbeurs moet in eerste instantie worden volstaan met het opensnijden van de slijmbeurs. De wond wordt niet gehecht, zodat de inhoud (wondvocht, pus) makkelijk naar buiten kan komen. Vaak is het daarna noodzakelijk om met een tweede operatie de slijmbeurs alsnog te verwijderen.

Na de operatie

Direct na de operatie krijgt u van de arts uitleg over wat u wel en niet mag doen. Meestal valt de pijn na de operatie mee. Bij pijn kunt u het beste paracetamol (500 mg) nemen. Neem de eerste keer 2 tabletten. Daarna kunt u, afhankelijk van de pijn, tot maximaal 6 tabletten per 24 uur innemen. Paracetamol kunt u zonder recept bij de drogist of apotheker kopen. Het drukverband mag u na 2 dagen verwijderen.

Mogelijke complicaties

Complicaties komen bij deze ingreep zelden voor. Bloedingen en soms een wondinfectie kunnen optreden. Soms kunnen kleine huidzenuwen worden beschadigd waardoor (tijdelijk) een verminderd gevoel in de huid rondom de wond ontstaat. Ondanks dat de operatie goed is uitgevoerd, kan het voorkomen dat de aandoening weer terug komt.

Het herstel

Vaak vult de holte onder de huid zich weer met wat bloed en wondvocht. Dat betekent niet dat de operatie is mislukt. Deze nieuwe zwelling verdwijnt meestal vanzelf, maar moet soms alsnog worden leeggezogen.

De nacontrole

Er wordt een controle afspraak voor de polikliniek gemaakt.

Weer aan het werk

Als u een betaalde baan heeft bespreekt u met uw bedrijfsarts wanneer u weer aan het werk kunt. Uw specialist mag en kan hierover geen uitspraken doen.

Belangrijk

Voorbereiding
Deze kleine ingreep vindt meestal poliklinisch plaats en kan gebeuren onder plaatselijke verdoving, verdoving van de gehele arm of been en soms onder algehele narcose.

Op de dag van de ingreep mag u geen auto besturen. U kunt zich het beste door iemand laten brengen en halen.

Bij een operatie aan het been haalt u vóór uw ziekenhuisopname elleboogkrukken. U kunt deze o.a. lenen bij de thuiszorgwinkels (neem een legitimatiebewijs mee). Het is belangrijk dat u de krukken bij opname in het ziekenhuis meebrengt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de poli waar u onder behandeling bent.

Poli chirurgie
0495 – 57 22 70
Maandag t/m vrijdag
08:30 – 16:30 uur

Poli orthopedie
0495 – 57 21 60 
Maandag t/m vrijdag
08:30 – 16:30 uur