PDF
Stel PDF samen

Navelbreukoperatie bij kinderen

Chirurgie

Uw kind wordt binnenkort verwacht in het ziekenhuis voor de behandeling van een navelbreuk. Waarschijnlijk heeft u al het een en ander gehoord over deze behandeling. In deze folder wordt alles op een rijtje gezet, zodat u en uw kind goed voorbereid zullen zijn. Het is belangrijk dat u uw kind zo goed mogelijk vertelt wat er gaat gebeuren. Hiermee zorgt u ervoor dat eventuele angst voor het onbekende geen kans krijgt of in elk geval vermindert.

Omdat de operatie plaats vindt onder narcose (anesthesie), is het belangrijk dat u ook de folders: Anesthesie bij kinderen en Nuchter blijven voor de ingreep goed doorleest.

Wat is een navelbreuk?

Bij een navelbreuk wordt onderscheid gemaakt tussen de aangeboren navelbreuk en de op latere leeftijd ontstane navelbreuk.

Bij de aangeboren navelbreuk treedt meestal spontaan herstel op binnen de eerste 3 levensjaren. Er is dan ook geen sprake van een ernstige aandoening. Beklemming van een navelbreuk op de kinderleeftijd is zeldzaam.

Als na 3 jaar nog geen spontaan herstel is opgetreden, kan een operatie overwogen worden. Bij meisjes zal men hier eerder toe besluiten in verband met mogelijke problemen van de navelbreuk bij een latere zwangerschap. Als operatieve behandeling is alleen het sluiten van de breukpoort voldoende. De ingreep gebeurt in dagbehandeling.

De navelbreuk op latere leeftijd (ongeveer vanaf 12 jaar) ontstaat als gevolg van verhoogde druk in de buikholte al dan niet gepaard met een zwakke plek in de buikwand. Dit kan zijn door zwangerschappen, vetzucht, zwaar lichamelijk werk enz. Omdat de navel de dunste laag is van de buikwand kan daar onder deze omstandigheden een breuk ontstaan.

De inhoud van de navelbreuk bestaat meestal uit vetweefsel, maar kan bij grotere breuken ook uit een deel van de darmen bestaan. Een navelbreuk hoeft geen klachten te geven. Als er beklemming optreedt zal pijn op de voorgrond staan. Als de inhoud bestaat uit vetweefsel zal dit geen levensbedreigende situatie geven, maar als er darm in de breuk bekneld raakt is dit wel het geval.

De operatie

Als er geen klachten zijn, hoeft er niet perse geopereerd te worden. Bij herhaaldelijke pijnklachten of steeds terugkerende beklemming is opereren wel aan te bevelen. De uit te voeren operatie is afhankelijk van de grootte van de breuk. Een kleine breuk kan behandeld worden door sluiten van de breukpoort. Deze ingreep kan vaak in dagbehandeling gebeuren. Als de breuk wat groter is wordt tegenwoordig steeds meer gebruik gemaakt van kunststof materiaal om de buikwand te verstevigen. Er is dan vaker een opname nodig. Soms wordt tijdelijk een wonddrain achter gelaten.

De dag van de operatie

Omdat uw kind onder narcose wordt behandeld, moet het nuchter zijn. Instructies hierover vindt u in de folder: Nuchter blijven voor de ingreep.

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op het vrouw-moeder-kind centrum. Het tijdstip van de operatie is afhankelijk van het operatieprogramma. Als uw kind aan de beurt is, wordt de temperatuur opgenomen, krijgt het een operatie jasje van het ziekenhuis aan en een naambandje om de pols. Hierna wordt uw kind naar de voorbereidingskamer voor de anesthesie gebracht. Een van de ouders kan mee. Als uw kind slaapt, neemt u plaats in de ouderkamer van het vrouw-moeder-kind centrum. U kunt hier een kopje koffie drinken terwijl u op uw kind wacht. Na de operatie brengt een kinderverpleegkundige u naar de uitslaapkamer. Na ongeveer een ½ uur gaan u en u kind terug naar de afdeling. Hier mag uw kind, na toestemming van de kinderverpleegkundige weer iets drinken. Meestal is dat 2 uur na de operatie. In de loop van de middag komt de chirurg kijken hoe het met uw kind gaat. Als alles goed gaat mag uw kind weer mee naar huis.

Na de operatie

Mogelijke complicaties
Complicaties kunnen zijn:

  • longontsteking;
  • nabloeding;
  • wondinfectie.

Een kleine bloeding kunt u na enkele dagen herkennen in de vorm van een blauwe verkleuring in het wondgebied. Dat is niet verontrustend.

Activiteiten
Uw kind hoeft niet te gaan liggen. De oudere kinderen kunnen afhankelijk van hoe ze zich voelen, na enkele dagen weer naar school. Ze mogen tot een week na de operatie niet fietsen of meedoen met gymnastiek, zwemmen of andere sporten.

Eten en drinken
Op de dag van de operatie zal uw kind waarschijnlijk weinig eetlust hebben. Dit zal langzaam terug komen. Probeer ervoor te zorgen dat uw kind regelmatig een beetje drinkt en iets eet.

Koorts
Uw kind kan als reactie op de operatie wat verhoging krijgen. Dit moet na 24 uur weer over zijn.

Pijnbehandeling
Al tijdens de narcose krijgt uw kind pijnstillers. Daarna krijgt uw kind paracetamol tegen de pijn volgens een vast schema. Dit wordt gedaan om zo weinig mogelijk pijn te krijgen. Het is heel belangrijk dat de medicatie op de voorgeschreven tijden ingenomen wordt, ook al vindt uw kind dat de pijn op dat moment wel meevalt. Het vormt de basis voor een goede pijnbestrijding. Wanneer dit onvoldoende helpt, kunnen andere pijnstillers zoals Diclofenac of morfineachtige medicijnen hieraan toegevoegd worden.

In de eerste dagen thuis kan uw kind nog pijn hebben die vrij snel zal afnemen. Het is verstandig om paracetamol in huis te hebben en deze 48 uur lang op vaste tijdstippen te geven.

De dosering is afhankelijk van het gewicht van uw kind.

  Gewicht         Dosis              mg             
  4 - 5 kg   3 x daags   120 mg
  6 - 9 kg   4 x daags   120 mg
  10 - 15 kg   3 x daags   240 mg
  16 - 25 kg   3 x daags   500 mg
  26 - 40 kg   4 x daags   500 mg
  40 kg en meer           3 x daags              1000 mg

De kinderverpleegkundige geeft uitleg over het gebruik als u naar huis gaat. Als het nodig is krijgt u een recept mee voor andere pijnstillers.

Wondverzorging
Het wondje in de navelstreek van uw kind wordt met inwendig gelegen, oplosbare hechtingen gesloten. Aan de buitenkant zijn alleen enkele speciale plakkertjes te zien, deze geven extra steun aan het genezende wondje.

We adviseren u de wond droog te houden, door er gedurende twee dagen een pleister op te doen. Na een dag of 4 mag er kort gedoucht worden. Controle volgt 1 week na de operatie. Indien er niet-oplosbare hechtingen gebruikt zijn worden deze bij de controle verwijderd.

Wat u uw kind kunt vertellen

  • Dat het één dag in het ziekenhuis moet blijven, maar dat u erbij blijft om voor hem of haar te zorgen, behalve tijdens de operatie.
  • Dat de dokter hem of haar in een speciale slaap maakt en dat daarom voor de operatie niet gegeten en gedronken mag worden.
  • Dat de speciale slaap ervoor zorgt dat het niets merkt van de operatie.
  • Dat er na de operatie op de plaats waar de breuk zat een wondje zit dat soms pijn kan doen.
  • Dat het een paar uur na de operatie weer mag drinken.
  • Dat hij of zij weer mee naar huis mag zodra de dokter het goed vindt.

Tot slot

Elke operatie is vervelend en meestal pijnlijk achteraf. Wij raden u daarom aan om uw kind met een taxi of eigen vervoer (auto) mee naar huis te nemen. In het laatste geval dient er, buiten de bestuurder, iemand bij te zijn die het kind kan begeleiden.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft of als er zich na de ingreep problemen voordoen, dan kunt u contact opnemen met de poli chirurgie of de kinderunit (VMK). Buiten kantooruren neemt u contact op met de spoedeisende hulp (SEH) of uw huisarts. 

Poli chirurgie:                       
0495 – 57 22 70
Maandag t/m vrijdag
08:30 - 16:30 uur

Kinderunit (VMK)                  
0495 – 57 21 23

Spoedeisende hulp:             
0495 – 57 26 10