Bariatrische operatie

Maagverkleining

Chirurgie                                                                                           

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een bariatrische operatie (maagverkleining) kunt u met een verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak maken bij de poli chirurgie van SJG Weert.

Uw eerste afspraak

Tijdens uw eerste afspraak vindt er een intakegesprek plaats met de (obesitas)verpleegkundige en de arts. Die beoordelen of u in aanmerking komt voor de screening voor een bariatrische operatie.

De screening

De screening bestaat uit de volgende stappen:

 • Invullen van een screeningslijst.
 • Intakegesprek met de diëtiste, internist en psycholoog.
 • Bloedonderzoek.
 • Multidisciplinair overleg, met chirurg, internist, diëtiste, psycholoog en obesitasverpleegkundige. Hierna worden de resultaten besproken en een advies gegeven.
 • Bespreking van het advies met u.

De internist

De internist kijkt of u nog andere lichamelijke problemen heeft die een operatie risicovol maken, bijvoorbeeld hart- of long problemen of hoge bloeddruk. Daarnaast kijkt de internist naar mogelijke andere oorzaken van het overgewicht zoals een niet goed werkende schildklier of slecht werkende bijnieren. Ook onderzoekt de internist of u andere aandoeningen heeft als gevolg van het overgewicht, zoals diabetes, hoge bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte.

De internist informeert u over het gebruik van multivitaminen. Als er een maagverkleining wordt gedaan moet u na de operatie levenslang multivitaminen innemen omdat een deel van de maag (en dunne darm) niet meer gebruikt wordt voor opname van voedsel.

Na een operatie gaat u geregeld op controle bij de internist. Die controleert onder andere of u een tekort heeft aan vitamines en mineralen.

De diëtiste

Om goed te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor een operatie vraagt de diëtiste welke (professionele) afvalpogingen u heeft ondernomen.

Zij vraagt hoe het gewicht zich de laatste jaren heeft ontwikkeld, wat uw huidig eetpatroon is en wat voor u de belangrijkste knelpunten zijn in uw eetgewoonten. Zij legt uit hoe het eetpatroon er na de operatie uitziet en welke producten u het beste kunt gebruiken.

Omdat uw dagelijkse leef- en eetgewoonten na een maagverkleining enorm veranderen, komt u na uw operatie geregeld op controle bij de diëtiste.

De psycholoog

Wilt u in aanmerking komen voor een maagverkleining dan heeft u altijd een intakegesprek met de psycholoog. De psycholoog bekijkt tijdens dit gesprek of er (risico)factoren zijn die de operatie en daarmee een succesvolle gewichtsafname in de weg kunnen staan.

Een risicofactor is bijvoorbeeld een ongezonde leefstijl. Ook psychische problemen die onvoldoende zijn behandeld kunnen sterk van invloed zijn op uw functioneren na de operatie.

Voor het intakegesprek vult u een lijst met vragen in over onder andere:

 • uw eetgedrag;
 • eerdere afslankpogingen;
 • de invloed van belangrijke levensgebeurtenissen op uw eetpatroon.

De vragenlijst wordt tijdens het gesprek met u besproken. Tevens beoordeelt de psycholoog of u begrijpt wat het behandeltraject inhoudt en of u in staat bent de adviezen en aanpassingen na de operatie op te volgen.

Het advies

Het team wil u tijdens de screening zo goed mogelijk informeren over de operatie en de veranderingen die deze ingreep met zich meebrengt. Het team kijkt of er eventuele risicofactoren zijn. Dit gebeurt om het succes na de operatie zo groot mogelijk te maken. Het kan daardoor zijn dat bepaalde risicofactoren en knelpunten zo groot zijn dat een maagverkleining wordt afgeraden. Soms wordt een begeleidingstraject voorafgaand aan de operatie geadviseerd. Bijvoorbeeld een aantal gesprekken met de psycholoog of de diëtiste. Het advies wordt persoonlijk met u besproken tijdens een gesprek met de chirurg.

De mogelijke operaties

Gastric sleeve
De gastric sleeve is een operatie waarbij de maag verkleind wordt. Ongeveer 70 - 80% van de maag wordt weggehaald. Er blijft een smalle buisvormige maag over.

De operatie werkt doordat de maag die achterblijft kleiner is. Er zijn aanwijzingen dat door het weghalen van een groot deel van de maag veranderingen ontstaan in de hormoonhuishouding, waardoor het eetlusthormoon in mindere mate aangemaakt wordt.

Deze operatie kan zorgen voor een gewichtsdaling met goed resultaat op langere termijn, maar kan ook een eerste stap zijn bij fors overgewicht naar een eventuele tweede operatie in de vorm van een gastric bypass.

Risico’s van de operatie zijn:

 • lekkage, dit ontstaat als de nieuwe verbindingen niet goed aan elkaar vastgegroeid zijn;
 • bloedingen;
 • op langere termijn maagzuurproblemen en vitamine tekorten.

Gastric bypass
Bij een maag-dunne-darm bypass (maagomleiding) wordt eerst de maag een stuk kleiner gemaakt. Vanuit de kleinere maag die overblijft, maakt de chirurg een verbinding met de dunne darm. Meestal na ongeveer 150 cm. Pas vanaf hier komen de verteringssappen erbij en is er een goede opname van energie uit het eten mogelijk.

Deze operatie werkt doordat de maag kleiner is en de voedselstroom buiten de twaalfvingerige darm en het eerste deel van de dunne darm geleid wordt. Vandaar de naam bypass. Doordat er meer nieuwe verbindingen gemaakt moeten worden is deze operatie uitgebreider en duurt langer dan de sleeve-operatie.

Risico’s van de operatie zijn:

 • lekkage;
 • bloedingen;
 • op langere termijn maagzuurproblemen, vitaminetekorten en dumpingsyndroom. Met het dumpingsyndroom worden de klachten bedoeld die ontstaan na een te snelle maagontlediging. Het bloed gaat naar de darmen, de bloeddruk in de hersenen daalt en u wordt slaperig of duizelig. Hormonen kunnen hartkloppingen veroorzaken, u kunt gaan zweten en de bloeddruk gaat omlaag.

Revisie

Een redo- of revisiechirurgie is een operatie waarbij een eerdere operatie omgezet wordt in een nieuwe variant. Meestal is de reden blijvende eetklachten of een gewichtstoename.

Er zijn verschillende soorten omzettingen / revisies. Bij alle revisies is het risico op een lekkage groter door de voorgaande operatie. Als bijvoorbeeld een aanpasbare maagband klachten geeft, kan deze beter eerst verwijderd worden. Het gebied rond de maag kan dan enkele maanden tot rust te komen voordat u een nieuwe bariatrische ingreep krijgt.

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli chirurgie, bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 - 17:00 uur.

Poli chirurgie:
0495 - 57 22 70

Video operatie

In onderstaande video legt chirurg Wouter Leclercq van Máxima MC uit hoe een gastric sleeve en een gastric bypass operatie verlopen: