Borstsparende operatie

Mammapoli

U wordt binnenkort opgenomen voor een borstsparende operatie De operatie vindt plaats in dagopname via het Dagcentrum. Op deze afdeling worden patiënten van verschillende specialismen opgenomen. Dit kan betekenen dat u op een kamer komt te liggen bij patiënten die om een andere reden geopereerd worden. Gewoonlijk liggen zowel mannen als vrouwen op een kamer.

De operatie

Bij een borstsparende operatie wordt de tumor uit de borst verwijderd terwijl de borst zelf behouden kan worden. Een borstsparende operatie is mogelijk als de tumor niet te groot is ten opzichte van de borst en maar op één plek in de borst aanwezig is. Meestal gebeurt de verwijdering van de tumor uit de borst plaats samen met een okselklierbehandeling. Deze behandeling kan een schildwachtklier procedure of een okselklierdissectie zijn. Meer informatie over deze 2 behandelingen vindt u in de aparte brochures hierover.

Als de tumor niet of moeilijk voelbaar is, bepaalt de radioloog voor de operatie de juiste plaats door middel van een markering. Er wordt dan voor de operatie een draadje ingebracht, waardoor de chirurg de plaats van de tumor kan vinden. Hierover kunt u meer lezen in de folder "Markering van een afwijking in de borst".

Een borstsparende operatie is lichamelijk gezien geen zware operatie. De operatie (inclusief operatie in de oksel) duurt ongeveer 90 minuten en vindt onder volledige narcose plaats.

Een borstsparende operatie heeft een net zo grote kans op genezing als een borstamputatie. Bij een borstsparende operatie vindt wel altijd radiotherapie (=bestraling) plaats op de rest van de borst. Het voordeel van een borstsparende behandeling is dat de borst behouden blijft. De vorm en de kleur van de borst kunnen door de verschillende behandelingen wel enige verandering vertonen. Voor de operatie krijgt u een gesprek met de radiotherapeut-oncoloog (= bestralingsarts).

Wond

De wond wordt onderhuids gehecht. De hechtingen zijn hierbij niet zichtbaar. Op de wond komt een honingraat-pleister. Deze pleister mag u de 3e dag na de operatie zelf verwijderen.

Als de wond droog is hoeft er geen pleister meer op. In het begin kan nog een bloeduitstorting zichtbaar zijn en kan het wondgebied wat gezwollen zijn.

Mogelijke complicaties

Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij borstoperaties de normale risico's op complicaties.

De meest voorkomende complicaties bij een borstoperatie zijn:

  • Direct na de operatie kan een nabloeding ontstaan. Soms is dan een 2e operatie nodig om de bloeding te verhelpen.
  • Er kan een wondinfectie optreden. Het kan zijn dat het nodig is de wond een beetje open te maken, soms is antibiotica voldoende om de infectie te behandelen.

Om trombose te voorkomen moet u tot een week na de operatie één keer per dag een Fraxiparine injectie gebruiken. Fraxiparine zit in een kant en klaar spuitje en moet vlak onder uw huid ingespoten worden.

De verpleegkundige op de afdeling geeft u hierover informatie en laat u, of een naaste zien hoe u dat het beste kunt doen.

Pijn

Heeft u na de operatie pijn, dan kunt u dit tegen de verpleegkundige op de afdeling zeggen. Zij kan u dan een pijnstiller geven. Thuis kunt u zo nodig paracetamol nemen maximaal 4 x daags 2 tabletten van 500 mg (= 4 x1000 mg).

Leefregels

  • Het is verstandig om de eerste 2 weken na de operatie rustiger aan te doen. Doe geen zwaar lichamelijke activiteiten (zoals zwaar tillen). Rust is goed voor de wondgenezing.
  • Met de honingraat-pleister mag u douchen, deze is waterdicht.
  • Ga de 1e week niet in bad.
  • Ga de eerste 4 weken na de operatie niet zwemmen.
  • Neem bij twijfel contact op met verpleegkundige van de Mammapoli.

Weer naar huis

Als alles in orde is mag u enkele uren na de operatie naar huis. Om de uitslag te bespreken krijgt u een afspraak mee voor de Mammapoli.

De uitslag

Het verwijderde weefsel wordt microscopisch onderzocht. Na ongeveer 5 werkdagen zijn de uitslagen hiervan bekend. Elke donderdagavond vindt in SJG Weert een bespreking plaats waarbij de uitslag van het weefselonderzoek wordt besproken. Het mammateam beoordeelt dan gezamenlijk welke aanvullende behandeling voor u de beste is. Naar aanleiding van deze bevindingen kan een aanvullende behandeling zoals radiotherapie, hormonale therapie en/of chemotherapie worden geadviseerd. Bij de afspraak op de Mammapoli informeren de behandelend chirurg en gespecialiseerd verpleegkundige u en eventueel uw partner/familie hierover.

Genexpressie test

Een genexpressie-profieltest is een genetisch onderzoek van tumorweefsel. Het onderzoek geeft inzicht in het risico op uitzaaiingen van borstkanker binnen een periode van 10 jaar. Volgens de landelijke Richtlijn Borstkanker kunnen genexpressieprofielen gebruikt worden als er twijfel is of aanvullende chemotherapie zinvol is. Hierbij wordt ook gekeken naar uw leeftijd en de kenmerken van de borstkanker die u heeft.

In SJG Weert is het mogelijk om gebruik te maken van een genexpressie-profieltest. Of deze test in uw geval zinvol is, wordt altijd besproken in het multidisciplinaire overleg. Op dit moment vergoeden de meeste zorgverzekeraars de test. Het is belangrijk om dit vooraf bij uw zorgverzekeraar na te vragen.

Aanvullende behandelingen

Bestraling
Na een borstsparende operatie is bestraling (radiotherapie) meestal noodzakelijk om mogelijk in het borstklierweefsel achtergebleven microscopische kleine kwaadaardige cellen (die we op foto's niet kunnen zien) alsnog uit te schakelen. Deze bestraling kan plaatsvinden bij de Maastro Clinic in Maastricht of dependance van de Maastro Clinic in Venlo. De bestraling duurt 3 tot 6 weken en vindt 5 dagen per week plaats.

Er kunnen daarnaast ook nog andere aanvullende behandelingen noodzakelijk zijn zoals chemotherapie, hormonale therapie en behandeling met Herceptin. Als bij u een aanvullende behandeling nodig is wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd.

PDF
Stel PDF samen

Heeft u nog vragen?

Bij vragen of problemen kunt u altijd contact opnemen met de Mammapoli. De gespecialiseerde verpleegkundige is op werkdagen te bereiken tussen 13:00 - 14:00 uur. Bij zaken die niet kunnen wachten kunt u naar de poli Chirurgie bellen. Op werkdagen bereikbaar tussen 08:00 - 17:00 uur.

De gespecialiseerde verpleegkundige:
0495 – 57 21 08 

Poli Chirurgie:
0495 – 57 22 70

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH):
0495 – 57 26 10

Borstkankervereniging Nederland (BVN)

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een professionele patiëntenorganisatie voor iedereen die te maken heeft (gehad) met borstkanker en / of erfelijk belast is. BVN geeft goede, actuele informatie, organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van patiënten. U kunt gebruik maken van de volgende diensten:

Medische informatie, psychosociale onderwerpen en informatie over late gevolgen van borstkanker. www.borstkanker.nl

B-bewust: biedt informatie, handige checklists en filmpjes.
www.b-bewust.nl

Met B-force vormt BVN de stem van haar achterban. Door online antwoord te geven op korte vragen helpt u BVN bij het verbeteren van de borstkankerzorg en het stimuleren van onderzoek. www.bforce.nl

B-actief: met financiële hulp van BVN zetten (ex) borstkanker patiënten hun eigen ervaring in om iets te betekenen voor anderen.
www.borstkanker.nl/b_actief

Speciaal voor vrouwen jonger dan 45 jaar, biedt BVN een centrale ontmoetingsplek voor vragen, ervaringen en lotgenotencontact.
www.de-amazones.nl

Voor niet-medische vragen via telefoon:
030 – 291 72 20 (ma, woe en vrijdag van 10:00 – 12:30 uur) 
of via e-mail: info.databank@borstkanker.nl 
www.borstkanker.nl/serviceteam

Over erfelijkheid
www.brca.nl

Een online instrument dat laat zien welk ziekenhuis welke borstkankerzorg biedt.
www.monitorborstkankerzorg.nl

Toon Hermans Huis Weert
Het Toon Hermans Huis Weert (THHW) is een inloophuis voor iedereen die direct of indirect met kanker wordt geconfronteerd. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats en hun deuren staan open voor iedereen die behoefte heeft aan steun of een luisterend oor. Voor meer informatie en activiteiten: 
www.toonhermanshuisweert.nl