PDF
Stel PDF samen

Zenuwblokkade van de achterhoofdszenuw

Nervus occipitalis

Pijnpoli

U krijgt binnenkort een zenuwblokkade van de achterhoofdszenuw (nervus occipitalis). Deze folder kan u helpen u goed op deze behandeling voor te bereiden.

De achterhoofdszenuw loopt vanuit boven in de nek tussen de nekspieren door naar de achterkant van de schedel. Door irritatie van deze zenuw kunnen hoofdpijnklachten ontstaan die lijkt op spanningshoofdpijn of migraine.

Blokkade-achterhoofdszenuw.jpg

De voorbereiding

Nuchter blijven
U voor de behandeling minimaal 6 uur nuchter blijven (of u heeft naar aanleiding van uw aandoening andere instructies gekregen). Dit is om te voorkomen dat voedsel in de luchtwegen terecht kan komen indien u moet braken voor en na de anesthesie. Dit houdt in dat u de avond voor de behandeling na 24:00 uur niets meer mag eten.

Wordt u 's middags behandeld, dan mag u die dag een licht ontbijt gebruiken in de vorm van beschuit met zoet beleg (geen vleeswaren of kaas). U mag wel water, thee (zonder melk) of limonade drinken tot 2 uur voor de behandeling. Het is zelfs verstandig omdat u zo minder kans heeft op uitdroging.
Zie folder: Nuchter blijven voor een ingreep.

Medicijngebruik
De pijnspecialist heeft tijdens het polibezoek met u besproken welke medicijnen u wel en niet mag innemen voor de behandeling. Indien u bloedverdunnende medicijnen of medicijnen bij diabetes gebruikt zal de pijnspecialist u vertellen of u hiermee wel of niet moet stoppen en hoe lang voor de behandeling u zou moeten stoppen. Als u nuchter moet blijven neemt u uw medicijnen op de nuchtere maag in. Dit kunt u het beste doen met wat water.

Dag van ingreep

Voor de behandeling

  • Doe sieraden, zoals een horloge, ringen of armband af.
  • Doe piercings bij voorkeur uit.
  • Draag geen make-up of nagellak.
  • Draag bij voorkeur geen kunstnagels (uitgezonderd professioneel aangebrachte nagels).
  • Gebruik geen crème op de huid. De stickers van de bewakingsapparatuur bij de anesthesie zijn dan niet goed te bevestigen.
  • Uw bril, lenzen en gebitsprothese blijven op het dagcentrum. In overleg met de pijnspecialist kan hiervan afgeweken worden.
  • Een hoorapparaat kan het beste inblijven, zodat u ons op de behandelafdeling kunt verstaan.

De ingreep vindt plaats in dagbehandeling, dat wil zeggen dat u een aantal uren in het ziekenhuis verblijft. U hoeft geen pyjama e.d. mee te brengen, tenzij u dit zelf prettiger vindt om na de behandeling te dragen.

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het dagcentrum. Daar krijgt u een operatiehemd aan en wordt u, als u aan de beurt bent, met het bed naar de operatiekamer gebracht. De ingreep gebeurt op de operatiekamer, waar de juiste steriele omstandigheden en voorzieningen zijn.

De ingreep

De ingreep gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving van de huid. Algehele narcose is niet mogelijk omdat de arts tijdens de ingreep met u moet kunnen praten over wat u wel en niet voelt. Er zal naar tintelingen of een kloppend gevoel gevraagd worden. De arts bepaalt hiermee hoe dicht de punt van de naald in de buurt van de zenuw zit, de precieze plaatsbepaling is belangrijk.

Om steriel te kunnen werken gebeurt de ingreep op de operatiekamer. Tijdens de procedure zit u rechtop op het operatiebed, met de benen over de rand.

De behandeling wordt uitgevoerd in 2 delen: eerst een proefblokkade en daarna, als deze goed werkt, een definitieve blokkade.

Proef:
Na een plaatselijke verdoving van de huid plaatst de arts een naald bij de te behandelen zenuw. Als de naald goed staat, wordt eerst met een proefblokkade een verdovingsvloeistof (lidocaine) ingespoten. Daarna gaat u naar de uitslaapkamer en komt de arts binnen een half uur bij u om het resultaat van de behandeling te bespreken. Is dit resultaat goed, dan wordt een nieuwe afspraak gepland voor de definitieve behandeling.

Indien geen resultaat wordt bereikt, zal de arts de verdere mogelijkheden met u bespreken.

Definitief:
Na een plaatselijke verdoving van de huid plaatst de arts een naald bij de te behandelen zenuw. De arts controleert de plaats van de naald met behulp van kleine teststroompjes.

Bij de definitieve behandeling behandelt de arts de zenuw met radiofrequente golven (soort stroom). Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘pulsed RF’ (PRF) ook wel EMF (Electro Magnetic Field) genoemd (soort stroomstootjes). De zenuw wordt niet verhit.

U krijgt minder pijn doordat de zenuwen de pijn minder goed geleiden. De arts voert de behandeling zo uit dat alleen de zenuwen die verantwoordelijk zijn voor de pijngeleiding uitgeschakeld worden.

Na de ingreep gaat u naar de uitslaapkamer. Van hieruit wordt u teruggebracht naar het dagcentrum. Als de controles goed zijn en u zich goed voelt, geeft de verpleegkundige aan dat u weer naar huis mag. Houdt rekening met een totale opnameduur van 3 - 4 uur.

Mogelijke complicaties van de ingreep

  • een bloeding
  • een ontsteking op de plaats waar de naald geplaatst werd

Na de ingreep

U mag na de behandeling geen motorvoertuigen besturen en niet fietsen tot de volgende ochtend. U moet onder begeleiding van een volwassen persoon naar huis worden gebracht. Deze persoon moet in staat zijn u te helpen of voor u hulp in te roepen als het nodig is.

Na de behandeling mag u alles gewoon weer doen. Ook mag u gewoon weer onder de douche of in bad. Gebruik bij pijn zo nodig uw eigen pijnstillers of neem paracetamol tot maximaal 4 x daags 2 tabletten van 500 mg. Heeft u een pleister in uw nek, dan mag deze na een aantal uren weer verwijderd worden.

De proefblokkade is een test en geen behandeling. De werking duurt maar een paar uur of dagen.

Na de definitieve behandeling kan een napijn ontstaan die gewoonlijk een paar dagen aanhoudt. Na 2 - 3 weken verwachten wij een langdurige pijnverlichting gedurende enkele maanden.

De nacontrole

U maakt een controleafspraak op de pijnpoli over 6 - 8 weken na de definitieve behandeling. U kunt dan het resultaat van de behandeling bespreken met de pijnverpleegkundige of pijnspecialist. Ook wordt met u besproken over eventuele vervolgbehandeling.

Route:

1E

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op het dagcentrum. 

Belangrijk

Nuchter blijven
U moet voor de behandeling nuchter blijven (of u heeft naar aanleiding van uw aandoening andere instructies gekregen).

Zwangerschap
Als u (mogelijk) zwanger bent, meldt dit dan bij uw eerste bezoek aan de polikliniek.

Na de ingreep
U mag na de ingreep geen voertuig besturen en onder begeleiding van een volwassen persoon naar huis worden gebracht. Deze persoon moet in staat zijn u te helpen of voor u hulp in te roepen als het nodig is.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de pijnpoli. 

Pijnpoli:
Maandag t/m vrijdag:
08:00 – 12:00 uur
13:00 – 17:00 uur
0495 – 57 29 60