PDF
Stel PDF samen

Verkeerd bed

Als er geen plek is in een vervolginstelling

Als u medisch gezien voldoende hersteld bent tijdens uw ziekenhuisopname, kunt u met ontslag. Uw behandelend arts bepaalt wanneer dit zo is. U gaat dan terug naar uw thuissituatie, eventueel met extra zorg. Of u gaat over naar een revalidatieafdeling, verzorgings- of verpleeghuis. Dit noemen we een vervolginstelling. Maar soms is daar geen plek en moet u toch langer in het ziekenhuis blijven wachten. Deze situatie noemen we ‘verkeerd bed’. Langer dan nodig in het ziekenhuis wachten op een plek in een vervolginstelling is onwenselijk, zowel voor u als patiënt als voor anderen. We leggen u in deze folder uit wat ‘verkeerd bed’ inhoudt en hoe we er als ziekenhuis mee omgaan.

De juiste zorg op de juiste plek

We streven als ziekenhuis naar de juiste zorg op de juiste plek. Opgenomen blijven in het ziekenhuis terwijl u medisch gezien geen ziekenhuiszorg meer nodig heeft, is een onwenselijke situatie die wij als ziekenhuis zo snel mogelijk willen oplossen en liefst willen voorkomen.

Gevolgen van langdurige ziekenhuisopname

Onnodig lang in het ziekenhuis opgenomen blijven is voor u als patiënt niet gunstig. We hebben immers vastgesteld dat u andere zorg nodig hebt dan wij als ziekenhuis bieden. Zeker kwetsbare patiënten zijn in een andere omgeving beter op hun plek.

Langdurige ziekenhuisopname kan onder andere leiden tot minder zelfredzaamheid, verslechtering van uw conditie, ongewenst gewichtsverlies, verlies van spierkracht en problemen met bewegen. Bovendien neemt de kans op complicaties als infecties en verwardheid toe.

Ook voor de doorstroom van andere patiënten is opname op een verkeerd bed een probleem: we kunnen minder patiënten die wel ziekenhuiszorg nodig hebben een plaats bieden. Voor hen moet een andere plek gezocht worden, vaak op een afdeling waar zij medisch gezien niet thuishoren of zelfs in een ander ziekenhuis.

Ook brengt een ‘verkeerd bed’ hoge kosten met zich mee voor de gezondheidszorg. Een bed in het ziekenhuis, met alle bijkomende kosten, is een van de duurste bedden in de zorg. Wij doen er dan ook alles aan om te voorkomen dat u in het ziekenhuis moet wachten op een plek in een vervolginstelling.

Plaatsingsbeleid

Zodra duidelijk is dat u niet naar huis kunt na ziekenhuisopname, komt de transferverpleegkundige bij u langs. Samen met u en uw naasten kijkt ze naar voor wat voor soort vervolginstelling past bij de zorg die u nodig heeft, bijvoorbeeld een verzorgingshuis of verpleeghuis. Bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dient zij namens u een aanvraag in. Het CIZ beoordeelt de aanvraag en bepaalt voor welke indicatie u in aanmerking komt. Met die indicatie mag u overgeplaatst worden naar een vervolginstelling.

Voorkeur

U mag één vervolginstelling opgeven waar u het liefst naartoe gaat. Is daar op de ontslagdatum geen plek? Dan wordt u automatisch geplaatst in een andere vervolginstelling waar wel plaats is. We kijken daarbij naar instellingen op maximaal een uur rijden van uw woonplaats. Wachten in het ziekenhuis tot er een plek vrij is in de vervolginstelling van voorkeur mag niet.

De enige reden om wel in het ziekenhuis te wachten op overplaatsing is als er nergens in de regio plek is. Deze situatie is zowel voor u als voor andere patiënten onwenselijk. Wij zetten dan ook alles in het werk om u zo snel mogelijk te plaatsen op een geschikte plek, ook als dat niet de plek van uw voorkeur is. 

Komt de waarschijnlijke ontslagdatum in zicht en is het erg druk in de vervolginstellingen in de regio? Als het medisch verantwoord is kunt u dan, met extra zorg, tijdelijk wachten op een beschikbare plek in uw eigen woning of bij een mantelzorger. Dit is zowel voor u als voor andere patiënten beter dan in het ziekenhuis opgenomen blijven.

Voorkomen

Om onnodige wachttijd in het ziekenhuis te voorkomen, vragen we aan u als patiënt en uw naasten om zowel voor (bij een geplande opname) als tijdens opname te kijken wat u zelf al kunt regelen aan zorg. Hierover vindt u meer informatie in de folder ‘Passende zorg na ziekenhuisopname’.

Kosten

Heeft u de indicatie voor de vervolginstelling al, maar wacht u nog op een beschikbare plek? Tijdens deze periode betaalt u in sommige gevallen wel al de eigen bijdrage van de indicatie voor de vervolginstelling. Ook als u de zorg nog niet krijgt, omdat u nog bent opgenomen in ons ziekenhuis.

Voor verpleeghuiszorg betaalt u een eigen bijdrage volgens de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Thuiszorg. Revalidatiezorg voor ouderen (GRZ) en tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis (ELV) worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. In dat geval geldt dat u eigen risico betaalt.

Overplaatsing

Bent u overgeplaatst naar het eerst beschikbare verzorgingshuis of verpleeghuis en wilt u vanuit daar alsnog overgeplaatst worden naar de vervolginstelling van voorkeur? Vaak is dat mogelijk. Dit geldt niet voor revalidatiezorg. U doorloopt een revalidatietraject altijd op één plek. De medische nazorg, bijvoorbeeld controle op de polikliniek, kan meestal wel in de buurt worden geregeld.

Passende zorg na ontslag

Wilt u meer weten over welke soorten zorg er zijn na ontslag en hoe u dit regelt? Lees dan de folder ‘Passende zorg na ziekenhuisopname’.

 

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de Wlz en de eigen bijdrage kunt u lezen op de websites en in de folders van onderstaande organisaties. 

Aanvragen van zorg (indicatiestelling)
Centrum Indicatiesteling Zorg (CIZ) is verantwoordelijk voor de zorgindicatie.
Telefoon: 088 - 789 12 00
Website: www.ciz.nl
 
Eigen bijdrage
Centraal Administratiekantoor (CAK) gaat over de eigen bijdrage.
Website: www.hetcak.nl

Wet langdurige zorg (Wlz)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor de wetgeving.
Website: www.rijksoverheid.nl

Heeft u nog vragen?

Bij vragen of onduidelijkheden over de zorg na ontslag uit het ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de transferverpleegkundige. Kan de transferverpleegkundige u niet direct te woord staan, spreek dan uw bericht in op de voicemail.

Transferverpleegkundige:
0495 - 57 22 47