Als u niet naar huis kunt na uw ziekenhuisopname

'Verkeerd bed'

Transferverpleegkundige

Het kan gebeuren dat u na uw opname in het ziekenhuis, aanvullende zorg nodig heeft. Soms is meer zorg nodig dan u thuis kunt krijgen en gaat u (tijdelijk) naar een verzorgings- of verpleeghuis. In deze folder vindt u informatie over deze vorm van zorg en het aanvragen van deze zorg.

Aanvragen van zorg

Uw behandelend arts bepaalt de datum dat u naar huis mag. Voor die tijd bespreekt de afdelingsverpleegkundige met u of u na uw ziekenhuisverblijf meer zorg nodig heeft. Ze schakelt zo nodig de transferverpleegkundige in. Deze maakt een afspraak en komt op de verpleegafdeling bij u langs voor een gesprek. Laat de verpleegkundige weten als u graag wilt dat uw contactpersoon bij het gesprek aanwezig is. Beperk dit tot maximaal 2 personen.

Verkeerd bed

Kosten bij langer verblijf in het ziekenhuis dan medisch noodzakelijk

Uw specialist bepaalt het moment waarop het niet langer medisch noodzakelijk is om in het ziekenhuis te liggen. Het kan zijn, dat u in het ziekenhuis moet wachten tot er plaats voor u is in een verzorgings- of verpleeghuis. Voor deze periode in het ziekenhuis gebruiken de verzekeraars de term ‘verkeerd bed’. Tijdens deze periode betaalt u al de eigen bijdrage van de indicatie voor het verpleeghuis. Meestal duurt het geruime tijd, voordat u hiervan de rekening ontvangt. Deze eigen bijdrage geldt niet voor mensen die in aanmerking komen voor geriatrische revalidatie of het verzorgingshuis.

Opname in een verzorgingshuis

Een verblijf in een verzorgingshuis kan tijdelijk of blijvend zijn. In sommige verzorgingshuizen zijn logeerkamers aanwezig, waar u terecht kunt als u tijdelijk zorg nodig heeft. Sinds 1 januari 2017 is er de regeling ELV (eerstelijns verblijf). Dit is een verblijf van tijdelijke aard. De transferverpleegkundige kijkt voor welk verblijf u in aanmerking komt.

U gaat naar het verzorgingshuis waar plaats is. Dit wordt per regio bekeken. ELV valt onder de vergoeding van het basispakket ZVZ (zorgverzekeringswet).

Opname in een verpleeghuis

U kunt na uw ziekenhuisopname meer zorg nodig hebben dan in de thuissituatie of een verzorgingshuis gegeven kan worden. Mogelijk gaat u revalideren. Dan kan het nodig zijn om opname in een verpleeghuis aan te vragen.

Tijdelijk of blijvend
Een verblijf in een verpleeghuis kan tijdelijk of blijvend zijn. Gaat u revalideren, dan is uw verblijf tijdelijk. Het doel van de revalidatie is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen, eventueel met een hulpmiddel. Na de revalidatie gaat u weer naar huis. 

Wanneer u niet kunt revalideren, moet u misschien verpleegd worden. Een blijvend verblijf in een verpleeghuis kan dan nodig zijn.

Voorkeur
U kunt uw voorkeur voor een verpleeghuis kenbaar maken bij de transferverpleegkundige. Wanneer uw arts aangeeft dat u uitbehandeld bent in het ziekenhuis, maar er nog geen plaats is in het huis van uw voorkeur, wordt u een passend alternatief in een ander verpleeghuis geboden. Intussen blijft u op de wachtlijst staan voor het verpleeghuis van uw voorkeur.

Dit is niet zo als u in aanmerking komt voor geriatrische revalidatie. U volgt dan het totale revalidatieprogramma in het verpleeghuis waar u als eerste geplaatst wordt. Tijdens het revalidatieprogramma kunt u beter niet van verpleeghuis wisselen.

Als u niet akkoord gaat met het geboden alternatief, mag u zelf voor een passende oplossing zorgen. Houdt u hierbij rekening met de ontslagdatum uit het ziekenhuis. Deze kan niet worden verlengd.

Bekostiging van deze zorg

Afhankelijk van welke zorg u gaat ontvangen na een ziekenhuisopname, worden deze kosten betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz) of uit de basisverzekering van uw zorgverzekering.

Wet langdurige zorg (Wlz)
De zorg in een verzorgings- of verpleeghuis wordt bijna altijd betaald uit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. (de uitzonderingen staan hieronder) Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. De hoogte hiervan is afhankelijk van verschillende factoren. Als u wilt weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt, kunt u dit nakijken op de website van het CAK: www.hetcak.nl. U krijgt 1 x in de 4 weken een rekening van het CAK. 

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op www.hetcak.nl of in de folder ‘Eigen bijdrage, zorg met verblijf’ van het CAK. 

Uitzondering:

  • geriatrische revalidatie

Wanneer u in aanmerking komt voor geriatrische revalidatie, worden uw kosten vergoed uit de basisverzekering van uw zorgverzekering. U betaalt dan geen eigen bijdrage. Houd er wel rekening mee dat u  eerst uw eigen risico moet betalen (verplicht eigen risico € 385,-). De indicatie voor geriatrische revalidatie wordt gesteld door een specialist ouderengeneeskunde of een revalidatiearts.

  • ELV (eerstelijns verblijf) Zie kopje ‘Tijdelijk verblijf. Ook hiervoor geldt dat u eerst uw eigen risico moet betalen.

Uw zorgverzekering

Via uw zorgverzekering kunt u zich verzekeren voor diverse vormen van zorg en hulpmiddelen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een zorgverzekering te kiezen die bij u past. Soms is een aanvullend pakket nodig om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van zorgkosten en hulpmiddelen. Bij uw zorgverzekeraar kunt u informeren voor welke zorg u verzekerd bent.

PDF
Stel PDF samen

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de Wlz en de eigen bijdrage kunt u lezen op de websites en in de folders van onderstaande organisaties. 

Aanvragen van zorg (indicatiestelling)
Centrum Indicatiesteling Zorg (CIZ) is verantwoordelijk voor de zorgindicatie.
Telefoon: 088 - 789 12 00
Website: www.ciz.nl
 
Eigen bijdrage
Centraal Administratiekantoor (CAK) gaat over de eigen bijdrage.
Website: www.hetcak.nl

Wet langdurige zorg (Wlz)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk voor de wetgeving.
Website: www.rijksoverheid.nl

Heeft u nog vragen?

Bij vragen of onduidelijkheden over de zorg na ontslag uit het ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de transferverpleegkundige. Bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur. Kan de transferverpleegkundige u niet direct te woord staan, spreek dan uw bericht in op de voicemail.

Transferverpleegkundige:
0495 - 57 22 47