Cardiologie

Cardiologie houdt zich bezig met het onderzoeken en behandelen van ziekten van het hart. Voor de complexere en meer risicovolle onderzoeken en behandelingen werken onze specialisten nauw samen met de cardiologen van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Zo kan het zijn dat u voor het onderzoek en de diagnose in Weert gezien wordt, maar dat de operatie of ingreep uiteindelijk in Eindhoven plaatsvindt. De nabehandeling kan in de meeste gevallen weer gewoon in Weert gedaan worden.

Hartfalen
Voor patiënten bij wie is vastgesteld dat het hart het bloed niet meer goed door het lichaam kan pompen, is er de zogenaamde hartfalenpoli. Oorzaak van hartfalen kan een verzwakte hartspier zijn, bijvoorbeeld na een hartinfarct. Is dit het geval, dan kunt u voor begeleiding terecht op de hartfalenpoli.

Hartfunctie 
Diagnostisch onderzoek aan het hart wordt uitgevoerd op de hartfunctie-afdeling. Ook huisartsen hebben de mogelijkheid om u naar SJG Weert te verwijzen voor inspanningsonderzoeken, zoals echocardiografie, eventrecorder, holteronderzoek en inspanningsonderzoek. Op de afdeling hartfunctie vinden ook controlespreekuren plaats voor patiënten met een pacemaker.

Hartrevalidatie
Een hartaandoening is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Juist in die eerste periode tussen ontslag uit het ziekenhuis en het volgende polikliniekbezoek aan uw cardioloog kan het hartrevalidatieprogramma steun en begeleiding bieden. U heeft een verwijzing nodig van de cardioloog om deel te nemen aan de hartrevalidatie.

Kindercardiologie
Veel kinderen hebben in hun kinderjaren een hartgeruis of bijvoorbeeld ritmestoornissen. In sommige gevallen reden voor verder onderzoek op de kindercardiologiepoli. Hier kijken een kindercardioloog en de kinderarts samen naar de klachten en stemmen samen een behandelplan af. Het kindercardiologie spreekuur vindt eens in de vijf weken plaats.

Contact

Route:
0B (ontvangstruimte 1)

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag:
09:00 - 11:30 uur / 14:00 - 16:00 uur
0495 - 57 22 80  (Polikliniek)
0495 - 57 23 19  (Hartfalen)
0495 - 57 29 46  (Hartrevalidatie)

Folders

Kijk voor informatie over aandoeningen en behandelingen in het:
Folderoverzicht