Spreekuur voor atriumfibrilleren gestart

18 maart 2024

Patiënten met de hartritmestoornis atriumfibrilleren kunnen in SJG Weert voortaan terecht op een gespecialiseerd spreekuur. Het ziekenhuis sluit zich met deze werkwijze aan bij het Nederlands Hart Netwerk. Doel van het spreekuur is goede begeleiding van de patiënt door laagdrempelig contact en uitgebreide voorlichting. 

Op het atriumfibrillerenspreekuur (AF-spreekuur) komen patiënten na een verwijzing van de huisarts, of na een opname op de spoedeisende hulp vanwege atriumfibrilleren”, vertelt physician assistant Anke Vreugdenhil–van der Salm, die het spreekuur leidt onder supervisie van cardioloog dr. Majidi. Een physician assistant (PA) is een masteropgeleide medische professional die een aantal taken van artsen, in dit geval cardiologen, kan overnemen en zelfstandig patiënten mag behandelen. “Met dit spreekuur kunnen we patiënten naast een standaardcontrole zorgvuldig en uitgebreid voorlichten over hun hartritmestoornis. Bij een eerste afspraak op het spreekuur bespreken we symptomen en risicofactoren, wordt er lichamelijk onderzoek gedaan, een hartfilmpje gemaakt en samen met de cardioloog afgestemd welke aanvullende onderzoeken er nog nodig zijn om tot een passende behandeling te komen. Er is ruim de tijd voor informatie over de ritmestoornis, de invloed van leefstijl hierop en voor vragen en zorgen van de patiënt. Dankzij dit spreekuur zijn we toegankelijker voor zowel de patiënt als voor overleg met de huisarts of praktijkondersteuner.”

Over atriumfibrilleren

Atriumfibrilleren (of boezemfibrilleren) is een hartritmestoornis waarbij de boezems (ook wel atria) van het hart onregelmatig en te snel samentrekken. Hierdoor wordt de hartslag onregelmatig en vaak ook veel te hoog. De oorzaak hiervan ligt in een verstoring in de normale route van impulsen van de boezems. De hartaandoening is niet levensbedreigend, maar wordt wel behandeld om schade aan het hart te voorkomen en klachten te verminderen.

Nederlands Hart Netwerk

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is een regionaal en transmuraal samenwerkingsverband voor meer passende hartzorg in de regio’s Zuidoost Brabant en Weert. Het doel van het NHN-netwerk is het verbeteren van de kwaliteit, de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van zorg voor patiënten met atriumfibrilleren zowel op regionaal als landelijk niveau. Er wordt regionaal een meer gestandaardiseerde, uniforme werkwijze aangehouden. Daarbij ligt er meer nadruk op voorlichting, zodat patiënten beter geïnformeerd zijn over hun aandoening en hoe daarmee om te gaan.

Spreekuur voor atriumfibrilleren gestart