Klachtenregeling

Sinds 1 januari 2016 is er een wet van kracht, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet verplicht iedere zorginstelling om een klachtenfunctionaris in dienst te hebben. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de patiënt en de zorgverlener het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek op gang brengen.
De klachtenregeling binnen ons ziekenhuis biedt u de volgende mogelijkheden:

  • Uw klacht bespreken met de betreffende zorgverlener of leidinggevende
  • Uw klacht voorleggen aan klachtenfunctionaris 

Klacht bespreken met zorgverlener
Het heeft onze voorkeur dat u uw klacht eerst bespreekt met de betreffende zorgverlener of de leidinggevende. Immers deze kan rechtstreeks achterliggende vragen beantwoorden, opheldering geven bij misverstanden, excuus aanbieden en zorgen voor herstel van de relatie en uw vertrouwen. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de gang van zaken op de afdeling en bespreekt graag met u wat er mis is gegaan en wat uw verwachtingen waren.

Klachtenfunctionaris 
Wanneer het niet lukt om uw klacht met de zorgverlener of met de leidinggevende van de afdeling te bespreken of het gesprek is niet naar tevredenheid verlopen, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Dit doet u bij voorkeur via het reactieformulier. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en bekijkt samen met u wat u met uw klacht wilt bereiken. Bovendien helpt de functionaris u om de meest geschikte weg te vinden voor afhandeling van uw klacht. Lees hierover meer in de klachtenregeling.
Idee, opmerking of klacht

Klachtenonderzoekscommissie

Op basis van de nieuwe wetgeving heeft SJG Weert haar procedures rondom klachtenbehandeling aangepast. Sinds 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om rechtstreeks een klacht bij de klachtencommissie in te dienen, maar wordt uw klacht in eerste instantie behandeld door de klachtenfunctionaris.

Het kan zijn dat behandeling van uw klacht door de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt. Dan kunt u in overleg met de klachtenfunctionaris besluiten om uw klacht voor te leggen aan de klachtenonderzoekscommissie. In de klachtenregeling is uitgelegd hoe deze procedure in z'n werk gaat.
Klachtenregeling

Externe instanties
Naast het bespreken van uw klacht binnen het ziekenhuis, kan de klachtenfunctionaris u ook adviseren over mogelijkheden om uw klacht in te dienen bij externe instanties.

Meer informatie

Meer informatie over de klachtenprocedure bij SJG Weert vindt u in de folder Idee, opmerking of klacht.
Idee, opmerking of klacht

Een klacht indienen

Via het reactieformulier kunt u digitaal een klacht indienen. Er wordt binnen 5 werkdagen contact met u opgenomen om een (telefonische) afspraak te maken.

Bereikbaarheid

Klachtenfunctionaris:
0495 - 57 28 10
Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag.

Schriftelijk:
SJG Weert
Klachtenfunctionaris
Vogelsbleek 5
6001 BE Weert

E-mail:
klachtenfunctionaris@sjgweert.nl