Samen beslissen

Binnen SJG Weert willen we graag dat onze zorgverleners en patiënten samen beslissen over de behandeling. Samen beslissen kan namelijk het verschil maken tussen goede, passende zorg en zorg waar mensen niet bewust voor hebben gekozen of zelfs niet helemaal achterstaan. Met de input van onze patiënten over hun situatie, wensen en behoeften, en de kennis van onze zorgverleners over mogelijke behandelingen, onderzoeken, medicatie of ondersteuning, wordt samen besloten welke zorg het beste past. Wij steunen daarom als ziekenhuis de landelijke campagne rond 'samen beslissen'.

3 goede vragen

Binnenkort een gesprek met uw arts over uw behandeling? Er zijn altijd meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de risico’s en de bijwerkingen, van uw leefstijl en omstandigheden, van uw beroep en uw wensen. Het is belangrijk om deze zaken samen met uw arts op een rijtje te zetten. Het stellen van de '3 goede vragen' kunnen u daarbij helpen.

Hieronder vindt u de 3 goede vragen:

Zet met uw arts op een rij welke mogelijkheden er zijn. Dat zijn er altijd minstens twee, want even afwachten is ook een mogelijkheid. Voorbeelden: Een lichamelijk onderzoek of een scan? Fysiotherapie of een operatie? Welk soort operatie? Direct behandelen of eerst afwachten?

Iedere behandeling heeft voor- en nadelen. Zo kan een operatie uw klachten snel verhelpen, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Vraag uw arts naar resultaten van de verschillende behandelingen. Wat kan een behandeling u opleveren? Kunt u na de operatie weer sporten, verhoogt de behandeling uw overlevingskans of vermindert het de pijn? Bespreek per mogelijke behandeling de herstelperiode, risico’s, gevolgen en bijwerkingen.

Uw persoonlijke situatie is belangrijk voor de keuze. Hoe is uw thuissituatie, wat is uw beroep, hoe oud bent u, wat zijn uw wensen en uw doelen? Ook voor uw arts is het belangrijk om dit te weten. Zodat hij/zij het medische advies hierop kan aanpassen.

Waarom 3 goede vragen?

Door tijdens uw gesprek met de arts de ‘3 goede vragen’ te bespreken, nodigt u uw arts uit goede informatie te geven en een open gesprek met u te voeren. Vervolgens kunt u samen beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past. U maakt zo een goed geïnformeerde keuze, en dat maakt de kans van slagen het grootst.

Samen beslissen voor kinderen

Ook voor onze jongere patiënten is het belangrijk om goed te weten wat de behandeling inhoudt en daar achter te staan. Deze folder kan hen daar bij helpen.

Andere tips voor tijdens het gesprek

Naast de ‘3 goede vragen’ heeft u vast ook andere vragen. Hierbij een aantal tips ter voorbereiding op het gesprek met uw arts:

  • Geef aan als u iets niet helemaal begrijpt.
  • Geef aan als u ergens over twijfelt.
  • Neem uw vragen mee op papier en schrijf de antwoorden op. U kunt dan thuis de antwoorden nog even rustig nalezen.
  • Vat het gesprek aan het einde in uw eigen woorden samen. Zo kunt u samen met uw arts nagaan of u het begrepen heeft.

Meer weten?

Meer informatie, tips en voorbeelden over samen beslissen in de spreekkamer vindt u hier:

www.3goedevragen.nl
www.begineengoedgesprek.nl
Folder '3 goede vragen'