PDF
Stel PDF samen

Prostaatbiopsie

Urologie

Wat is een prostaatbiopsie?

Een biopsie is een onderzoek, waarbij door middel van een prik, weefsel uit een orgaan kan worden verkregen. In geval van een prostaatbiopsie betreft het de prostaat, die onder de blaas en rondom de plasbuis vlak boven de kringspier is gelegen. Het weefsel wordt via een holle naald (biopsienaald) verwijderd.

Omdat de darm minder gevoelig is voor een prik dan de huid, wordt de biopsie via het laatste gedeelte van de darm (de endeldarm) verricht. Een verdoving is dan niet noodzakelijk. Afhankelijk van eerdere onderzoeksresultaten worden 6 - 12 biopten genomen. Hierna verliest u meestal wat bloed; niet alleen uit de endeldarm via de anus, maar ook uit de plasbuis, met de urine en bij de zaadlozing.

Het weefsel dat via een biopsie is verkregen, wordt voor microscopisch onderzoek naar het weefsellaboratorium gestuurd. Voordat het weefsel microscopisch kan worden onderzocht, moet het bewerkt worden. Na ongeveer 1 week kan de patholoog (degene die het weefsel onderzoekt) het weefsel beoordelen en stuurt hij zijn bevindingen naar de uroloog.

Voorbereiding

Vóór de biopsie moet u soms in overleg met uw arts bepaalde medicatie (bloedverdunners) staken:

  • Ascal (= carbasalaat calcium);
  • Aspirine;
  • Plavix;
  • Marcoumar;
  • Sintromitis.

Deze middelen vergroten namelijk de kans op een ernstige nabloeding.

Voor het onderzoek mag u normaal eten en drinken. Ter voorkoming van een infectie van de urinewegen neemt u 1 uur voor de prostaatbiopsie uw tablet antibiotica.

Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op poli urologie. Voor het onderzoek vragen wij u, uw blaas leeg te plassen en daarna neemt u plaats op de onderzoekstafel. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug en uw benen liggen daarbij gespreid in beenhouders.

In eerste instantie tast de uroloog via de anus uw prostaat af. Daarna wordt (via de anus) de biopsienaald ingebracht. Zodra de uroloog gaat prikken zal hij u waarschuwen. In het algemeen wordt de biopsie niet als pijnlijk ervaren.

Het onderzoek duurt ongeveer 10 - 15 minuten.

Echografische controle

Meestal vinden de prostaatbiopten plaats terwijl een echo wordt gemaakt. Bij deze methode wordt de biopsienaald tegelijk met de echografiebuis ingebracht.

Na het onderzoek

Om vlekken in het ondergoed te voorkomen, krijgt u na het onderzoek van de verpleegkundige een beschermend verband.

Na de biopsie wordt u per bed opgehaald door de verpleegkundige van de afdeling dagbehandeling en volgt een observatie periode van ongeveer 2 uur, waarvan u het eerste uur bedrust moet houden. Daarna mag u het ziekenhuis verlaten. U mag niet zelf rijden, laat u door iemand ophalen.

Weer thuis

Houdt eenmaal thuis rekening met het volgende:

  • In overleg met uw behandelend arts is met u afgesproken wanneer u weer met uw bloedverdunnende medicijnen mag beginnen;
  • U verliest meestal wat bloed bij de ontlasting, bij het plassen en/of via het sperma. Dit bloedverlies kan enkele weken aanhouden. Om problemen met plassen door stolselvorming te voorkomen adviseren wij u extra te drinken;
  • Op de dag van de biopsie kunt u 's avonds koude rillingen en koorts krijgen. Deze koorts moet de volgende dag zijn verdwenen;
  • De eerste 24 uur na de ingreep mag u niet fietsen. Daarnaast raden wij u aan de eerste dag na de ingreep zoveel mogelijk rust te houden.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt bij het eerstvolgende poliklinisch bezoek met u besproken. Dit is 1 week na de biopsie. De verpleegkundige maakt hiervoor een afspraak met u.

Belangrijk

Bij onvoorziene problemen, zoals aanhoudend bloedverlies en branderig gevoel met plassen, gepaard gaande met aanhoudende koorts (boven 38,5 °C), verzoeken wij u contact op te nemen met:

Poli urologie, op werkdagen bereikbaar van 09:00 - 17:00 uur:
0495 – 57 24 80

Buiten kantoortijden met de afdeling spoedeisende hulp (SEH):
0495 – 57 26 10

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli urologie.

Maandag t/m vrijdag
09:00 – 12:00 uur 
0495 – 57 24 80