PDF
Stel PDF samen

Kijkoperatie

Chirurgie

De chirurgen, gynaecologen en urologen van SJG Weert opereren zoveel mogelijk via een kijkoperatie. Zo’n operatie gaat via enkele kleine sneetjes en een camera in de buik. 

Een kijkoperatie kent een aantal grote voordelen:

  • Het herstel gaat sneller, doordat de operatiewond kleiner is, andere organen en spieren niet ‘verschoven’ hoeven te worden en er minder bloedverlies is. Hierdoor is ook de ziekenhuisopname korter. In veel gevallen kunt u zelfs dezelfde dag nog naar huis.
  • U heeft minder pijn. Er is minder verdoving en pijnstilling nodig.
  • Er blijven na de operatie slechts enkele, kleine littekens over.

Wat is een kijkoperatie?

Bij een kijkoperatie gebeurt er eigenlijk hetzelfde als bij een gewone of open operatie. Het enige verschil is dat er geen grote snee in de buik gemaakt wordt, maar dat er geopereerd wordt via enkele kleine gaatjes en een camera in de buik. Het opereren gaat via een televisiescherm, vandaar de term kijkoperatie. Doordat de operateur de buik op het scherm uitvergroot ziet, kan hij nog preciezer te werk gaan. In SJG Weert wordt gebruikgemaakt van Ultra HD (4K) beeld, voor een zo scherp mogelijk beeld.

Hoe gaat een kijkoperatie?

Als u onder narcose gebracht bent, wordt de buik eerst gevuld met CO2. Hierdoor blaast de buik op en ontstaat er meer ruimte om te opereren. Dit gas is ongevaarlijk en verdwijnt vanzelf uit het lichaam. Daarna worden er 3 - 5 buisjes ingebracht met een diameter van 0,5 - 1 cm. Door één van de buisjes gaat een camera, zodat de operateur via een televisiescherm in de buik (uitvergroot) kan zien wat hij doet. Via de andere buisjes worden operatie-instrumenten ingebracht.

Kom ik in aanmerking voor een kijkoperatie?

Operaties die we in SJG Weert in principe via een kijkoperatie doen zijn bijvoorbeeld darmoperaties, buikwandbreuken (zoals een liesbreuk), galblazen, sterilisaties, eierstokoperaties en baarmoeder verwijderingen.  De arts bespreekt de mogelijkheden met u.

Het lukt niet altijd met een kijkoperatie. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Voorbeeldsituaties waarbij de kijkoperatie soms niet mogelijk is, zijn als u eerder geopereerd bent (vanwege littekenweefsel of verklevingen), of als tijdens de operatie blijkt dat de situatie complexer is dan gedacht. Op zo’n moment wordt er alsnog overgestapt naar een open operatie, voor uw veiligheid.

Nadelen of mogelijke complicaties 

Elke operatie kent het risico op complicaties. Net als bij een open ingreep, kan er bijvoorbeeld een nabloeding of wondinfectie optreden. De kleine littekens en het snelle ontslag kunnen ervoor zorgen dat u te weinig tijd neemt voor herstel. Luister altijd naar de signalen van uw lichaam.  

Heeft u nog vragen?

Wie kunt u bellen bij problemen?

Op werkdagen kunt u overdag contact opnemen met:

Poli chirurgie
0495 - 57 22 70
Maandag t/m vrijdag
08.30 - 16.30 uur

Buiten kantoor uren of in het weekend:
Spoedeisende hulp:
0495 - 57 26 10

Huisartsenpost:
Vul de vragenlijst in