PDF
Stel PDF samen

Besnijdenis - dorsal slit

Urologie

In overleg met uw arts krijgt u een kleine operatie, omdat u last heeft van een nauwe voorhuid. Door een te nauwe voorhuid kunt u de eikel niet goed schoonhouden en kunnen ontstekingen of verklevingen ontstaan. Daarnaast kan het plassen lastig zijn door een dunne straal.

Tijdens deze ingreep wordt de voorhuid van de penis ingeknipt tot aan de rand van de eikel. In medische taal heet deze behandeling een dorsal slit (‘dorsal’ is achterkant, ‘slit’ is insnijding).

De behandeling van een nauwe voorhuid is meestal een volledige besnijdenis. In overleg met u is gekozen voor een andere aanpak, de dorsal slit. Dit is een veel kleinere ingreep dan een volledige besnijdenis. Deze folder geeft u informatie over de operatie. Als u na het lezen nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan een medewerker van de polikliniek urologie.

Waarom een dorsal slit?

Een vernauwde voorhuid kan behandeld worden met een corticosteroïdcrème of een besnijdenis. Wanneer sprake is van een ernstige vernauwing, een vaak ontstoken voorhuid of ernstige plasproblemen kan ervoor gekozen worden om eerst de vernauwde voorhuid in te knippen. Daardoor kunt u de opening van de plasbuis zien en de eikel goed schoonmaken. Een ontsteking kan zich dan ook goed herstellen.

Soms moet de ingreep worden gedaan bij een opgezwollen eikel als de vernauwde voorhuid is teruggetrokken en niet meer over de eikel kan worden getrokken. Dit noemen we Spaanse kraag of paraphimosis.

Hoe bereidt u zich voor?

Op de dag van de operatie mag u gewoon eten en drinken. Wij raden u aan deze dag vrij te nemen. Wanneer u weer kunt werken, is voor iedere patiënt verschillend. Het hangt ook af van het type werk dat u doet. Over het algemeen kunt u weer werken als u tijdens het werk geen tot weinig last heeft.

Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen?
Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, moet u hier misschien tijdelijk mee stoppen. Uw arts bespreekt met u óf en hoe lang van tevoren u moet stoppen.

Regel vervoer naar huis
Wij raden u af zelf met de auto, fiets of scooter naar huis te rijden na de behandeling. Het is belangrijk dat u vervoer voor de terugweg regelt. U kunt wel gebruik maken van het openbaar vervoer.

Hoe verloopt de operatie?

Op de dag van de operatie meldt u zich op tijd bij een van de aanmeldzuilen in de centrale hal. Op het ticket staat waar u zich precies moet melden. Een operatieassistente haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de voorbereidingskamer. Daar geeft de arts u een injectie met pijnstilling aan de basis van de penis. Daardoor wordt de penis gevoelloos. De verdovingsvloeistof moet even intrekken. Als dat is gebeurd, gaat u naar een kleedkamer, waar u het onderlijf ontbloot. Daarna brengt een assistent u naar de operatiekamer.

Een verpleegkundige desinfecteert het operatiegebied en dekt het daarna steriel af. De uroloog knipt de voorhuid in. Daarna hecht de uroloog de 2 ingeknipte randen met een aantal oplosbare hechtingen. Deze hechtingen lossen in 7 - 14 dagen vanzelf op. Daarna krijgt u een verband om de penis. Dit verband mag u de dag na de operatie er vanaf halen. 

De ingreep duurt ongeveer 15 minuten.

Waar moet u na de operatie rekening mee houden?

U kunt na de operatie direct naar huis. Na de operatie kunt u gewoon plassen. Dit kan de eerste dagen wat gevoelig zijn. We adviseren u de eerste dagen voldoende (ongeveer 2 liter per dag) te drinken. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bespreekt uw arts na de operatie met u wanneer u hiermee weer kunt starten.

Het is verstandig om de wond aan de lucht te laten drogen. Thuis kunt u het best een wijd hemd of wijde broek aan doen. In uw onderbroek kunt u als u wilt een absorberend (maand)verband doen voor het geval er wat wondvocht uit de wond lekt. Dit blijft beter zitten dan een verband. Na een paar dagen wordt de wond droger en neemt de gevoeligheid af. Bij de hechtingen kan de wond nog een tijdje een trekkend gevoel geven.

Wij adviseren u om nog niet seksueel actief te zijn en dus ook niet te masturberen zolang:

  • er nog wondvocht uit de wond komt;
  • de hechtingen nog niet verdwenen zijn;
  • het wondgebied nog duidelijk gezwollen is.

Als u pijnstillers wilt gebruiken, kunt u paracetamol innemen, maximaal 4 x daags 1000 mg.

Welke complicaties kunnen er na het onderzoek zijn?

Zoals bij alle operaties bestaat er ook bij deze behandeling kans op complicaties.

  • Er kan een nabloeding ontstaan. Als de wond nog een beetje blijft bloeden, druk deze dan 10 minuten met een schoon gaasje of doekje af. Meestal stopt het bloeden dan vanzelf. Blijft de wond hierna toch nog bloeden? Bel dan met de polikliniek urologie. Buiten kantooruren belt u de spoedeisende hulp. In sommige gevallen is een extra hechting nodig om het bloeden te stoppen.

  • Een ontsteking van de wond komt een enkele keer voor. Dit leidt over het algemeen niet tot grote problemen. Meestal gaat het om een oppervlakkige infectie rond de hechtingen. Bij een wondinfectie loopt er troebel vocht uit de wond en heeft u jeuk of een trekkend gevoel. Een ontsteking gaat eigenlijk altijd vanzelf over. Zorg dat u de wond dagelijks onder de douche goed afspoelt.

  • Bijna altijd kleurt de penis na de operatie een beetje blauw. Dit is een bloeduitstorting die een gevolg is van de behandeling. Dit kan geen kwaad en de verkleuring verdwijnt vanzelf.

Neem contact op met de polikliniek urologie als u merkt dat:

  • De penis roder wordt;
  • De penis opzwelt;
  • U steeds meer pijn krijgt
  • U meer dan 38.5 ℃ koorts heeft.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli urologie.

Maandag t/m vrijdag
09:00 – 12:00 uur
0495 – 57 24 80

Spoedeisende hulp
0495 – 57 2610