PDF
Stel PDF samen

Plasbuisvernauwing opheffen

Methode Sachse of Otis

Urologie

U wordt binnenkort behandeld aan een vernauwing van de plasbuis. Deze folder kan u helpen bij de voorbereiding op de ingreep. De informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts.

Hoe stel je een vernauwde plasbuis vast?

Een vernauwing van de plasbuis kan ontstaan door littekenweefsel. U kunt de volgende klachten hebben:

 • een slappe urinestraal;
 • moeten persen tijdens het plassen;
 • het duurt lang totdat u uitgeplast bent;
 • grotere kans op het krijgen van een blaasontsteking omdat u vaak de blaas niet goed leeg kunt plassen.

De vernauwing kan ook worden ontdekt bij het inbrengen van een katheter. Op de plek van de vernauwing kan de katheter niet verder worden opgevoerd. De katheter kan niet tot in de blaas worden gebracht. Als de vernauwing blijft bestaan, kan dit op den duur blijvende schade geven aan blaas en/of nieren.

Behandeling volgens Sachse of Otis

Er zijn verschillende technieken om het littekenweefsel in de plasbuis in te snijden, namelijk de methode volgens Sachse of volgens Otis. Uw uroloog bespreekt met u de voor- en nadelen en welke behandeling u krijgt.

Voorbereiding

Na het bezoek aan de uroloog gaat u naar het planbureau om u in te schrijven voor de operatie. U krijgt hier een afspraak voor het bezoek aan de poli preoperatieve screening. Hier bespreekt men o.a. welke verdoving voor u het beste is.

Ook krijgt u mogelijk een afspraak bij het apotheek servicepunt om uw medicijngebruik in kaart te brengen.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen dan spreekt uw behandelend arts met u af vanaf wanneer u tijdelijk stopt met deze medicijnen.

U wordt op de dag van de operatie opgenomen in het ziekenhuis. Het tijdstip van opname spreekt het planbureau met u af.

Dag van operatie

Ongeveer 2 uur voor de ingreep krijgt u medicijnen van de verpleegkundige zoals een zetpil tegen de pijn en rustgevende medicatie in tabletvorm. Ook krijgt u een spuitje tegen trombose. Dit gebeurt soms vóór, soms na de operatie. Op de operatieafdeling krijgt u een infuus ingebracht voor toediening van vocht en medicijnen.

De operatie

Methode Sachse
Via de plasbuis wordt een kijkinstrument in het lichaam gebracht. Dit is een hol buisje waardoor instrumenten kunnen worden ingebracht. Het kijkinstrument komt tot aan de vernauwing, daarna wordt de vernauwing ingesneden.

Methode Otis
Hierbij wordt de plasbuis opgerekt voor zover de vernauwing dit toelaat. Er wordt een ondiepe insnijding gedaan van enkele millimeters diep.

Na de operatie

Direct na de operatie wordt een blaasspoelkatheter in de blaas gebracht om de bloedresten weg te spoelen. Deze spoeling wordt op de verpleegafdeling voortgezet. Door spoeling voorkomt men een verstopping van de blaaskatheter waardoor de urine af kan vloeien. De dag na de ingreep worden de katheter en het infuus meestal weer verwijderd.

Mogelijke complicaties

 • Bij elke ingreep, hoe klein ook, kunnen problemen ontstaan. Bijvoorbeeld een infectie of een nabloeding.
 • Na een Sachse of Otis operatie bestaat de kans dat de vernauwing in de plasbuis terugkomt. Het is niet te voorspellen binnen welke termijn dit zich kan voordoen. Als gevolg van de operatie zal er namelijk littekenweefsel ontstaan in de plasbuis. Dit littekenweefsel kan voor een nieuwe vernauwing zorgen.
 • Soms blijven deze vernauwingen terugkeren. Uw uroloog zal met u dan een andere behandelmethode bespreken.
 • Om een nieuwe vernauwing te voorkomen, is het nodig om de doorgang van de plasbuis open te houden. Dit kan via een katheter die wordt opgevoerd tot voorbij de vernauwing. Dit wordt dilateren (verwijden) genoemd. Door dit zelf te doen blijft de plasbuis doorgankelijk. Als deze handeling voor u noodzakelijk is, krijgt u een afspraak bij de continentieverpleegkundige. Zij leert u het dilateren en begeleidt u hierin.

Naar huis

Meestal mag u de dag na de operatie naar huis. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid bloed bij de urine en of het plassen vlot verloopt. Houdt er rekening mee dat ook thuis nog bloed en/of weefselpropjes uitgeplast kunnen worden. Dit is normaal.

Leefregels

Na de operatie mag u 3 weken:

 • Niet fietsen.
 • Geen zware lichamelijke inspanning doen zoals tillen / sporten.
 • Geen alcohol gebruiken.

Belangrijk

Wanneer neemt u contact op?

 • Als u aanhoudende (buik)pijn heeft die niet verdwijnt met gebruik van de voorgeschreven pijnstillers.
 • Als het bloeden flink toeneemt en na extra drinken niet stopt.
 • Als u koorts heeft boven de 38,5 °C of langer dan 24 uur vanaf 38 °C.

Poli urologie, bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur:
0495 - 57 24 80

Buiten kantooruren met de afdeling spoedeisende hulp:           
0495 - 57 26 10

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli urologie.

Maandag t/m vrijdag
09:00 – 12:00 uur 
0495 – 57 24 80