PDF
Stel PDF samen

Mictie cystogram

Urologie

In overleg met uw uroloog heeft u besloten een röntgenonderzoek van de blaas en urinewegen te laten verrichten. In deze folder wordt in grote lijnen de gang van zaken rond het onderzoek beschreven. Een verpleegkundige en een radiodiagnostisch laborant voeren het onderzoek uit.

Wat is een mictie cystogram?

Bij een mictie cystogram wordt met behulp van röntgenstraling en een van tevoren toegediende contrastvloeistof de werking van de blaas en de urinewegen voor, tijdens en na het plassen vastgelegd op foto's.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig.

Het onderzoek

U meldt zich bij de aanmeldbalie in de centrale hal, daarna gaat u naar de poli urologie. De verpleegkundige brengt bij u een urinekatheter in via de plasbuis. Op deze urinekatheter wordt een stopje geplaatst. Hierna loopt u naar de afdeling medische beeldvorming, waar u zich meldt aan het loket.

Om de blaas op de foto's zichtbaar te maken wordt via de katheter contrastvloeistof in de blaas gebracht. Als de blaas genoeg gevuld is worden er foto's gemaakt. Hierna wordt de catheter verwijderd en wordt u gevraagd om te plassen. Tijdens het plassen worden weer foto's gemaakt. Na het onderzoek is de contrastvloeistof uit de blaas verdwenen. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Indien dit onderzoek gebeurt na radicale prostaatectomie dan beslist de uroloog wanneer de katheter verwijderd wordt.

Na het onderzoek

Meteen na het onderzoek krijgt u een handdoek en een washandje waarmee u zich kunt opfrissen. Het is aan te raden de rest van de dag veel water te drinken om een blaasontsteking te voorkomen.

Risico's

In een uiterst zeldzaam geval kan het voorkomen dat u overgevoelig bent voor de contrastvloeistof. Wanneer u dit weet van uzelf, dient u dit van tevoren mede te delen. Indien u zich tijdens het onderzoek niet goed voelt, (duizeligheid, misselijkheid, transpireren) moet u dit ook meteen zeggen. Daarnaast bestaat een kleine kans dat u een blaasontsteking krijgt als gevolg van dit onderzoek (pijn bij het plassen, vaak plassen en soms temperatuursverhoging). U kunt dan contact opnemen met de poli urologie.

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw uroloog bij het eerst volgende polikliniek bezoek.

Belangrijk

Zwanger?
In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u zwanger bent. Indien dit het geval is, neem dan contact op met de arts die het onderzoek aanvraagt. Deze overlegt met u of het onderzoek moet doorgaan.

Verhinderd?
Mocht u door ziekte of om andere redenen verhinderd zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met de poli urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli urologie.

Maandag t/m vrijdag
09:00 – 12:00 uur 
0495 – 57 24 80