PDF
Stel PDF samen

Botox injectie bij overactieve blaas

Urologie

 

Waarom behandelen

De uroloog heeft bij u een ‘overactieve blaas’ vastgesteld. Dit betekent dat u vaak moet plassen. Meestal heeft u voor het plassen hevige aandrang. Het kan zelfs zijn dat u af en toe de urine niet kunt ophouden. Hiervoor heeft u al verschillende behandelingen gehad met bijvoorbeeld:

  • medicijnen,
  • bekkenbodem therapie of
  • blaasspoelingen.

Als deze behandelingen niet voldoende helpen kan de toediening van botox een oplossing zijn.

Wat is botox?

Botox zorgt dat informatie van de zenuw naar de spier niet wordt doorgegeven. Het signaal komt dan niet bij de spier aan. Botox wordt ook gebruikt voor de behandeling van een overactieve blaasspier. De spieren die voor het activeren van de blaas zorgen, worden daardoor niet aangespannen. Voor de juiste werking moet botox direct in de blaasspier gespoten worden.

Voorbereiding

Niet ontharen
Om huidbeschadigingen en daardoor risico op een wondinfectie te voorkomen, raden we u sterk af om vóór de behandeling de schaamharen te verwijderen. Als u regelmatig de haren verwijderd, dan mag u tot 7 dagen vóór de ingreep géén haren verwijderen. Mocht de arts het nodig vinden om haren te verwijderen, dan doen ze dat op het OK-complex.

Medicijnen
Sommige medicijnen moeten voor de behandeling gestopt worden. Als u Detrusitol, Vesicare, Emselex, Dridase of Kentera-pleisters gebruikt, moet u deze 10 dagen voor de behandeling niet meer gebruiken.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Meld dit dan vooraf bij uw uroloog en op de preoperatieve screening. In overleg met uw behandelend arts moet u het gebruik van deze medicijnen 1 week voor de behandeling stoppen.

Verdoving
Omdat het inspuiten pijnlijk kan zijn, gebeurt de behandeling onder verdoving. Op de poli preoperatieve screening wordt bepaald of dit via een ruggenprik of via algehele narcose gebeurt.

De behandeling zal in principe in dagbehandeling plaatsvinden. U kunt dezelfde dag weer naar huis als alles goed verloopt.

Hoe wordt botox toegediend?

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug met uw benen in beensteunen. De uroloog brengt een hol buisje via uw plasbuis in tot in de blaas. Op dit buisje zit een speciale camera. Via dit holle buisje bekijkt de uroloog de blaas en brengt de injectienaald tot in de blaas in. Op ongeveer 25 plaatsen in de blaasspier spuit de uroloog een kleine hoeveelheid Botox in.

Wat kunt u van de behandeling verwachten?

  • De behandeling helpt bij ongeveer 70%  van de patiënten.
  • De behandeling geeft geen nare bijwerkingen.
  • Soms kan na het inspuiten van de botox de urine iets bloederig zijn.

Het duurt ongeveer 3 dagen voordat u resultaat van de behandeling merkt.

Helaas werkt botox maar 3 - 6 maanden. Soms tot 12 maanden. Als het is uitgewerkt kan de behandeling herhaald worden.

Een ander nadeel is dat bij sommige patiënten de botox zó goed werkt dat zij enige tijd niet goed kunnen plassen. We leren u dan zelf met een kathetertje een aantal malen per dag de blaas leeg te maken. Twijfelt u of u dit zelfkatheteriseren wel durft, dan kunnen wij u dit vóór de behandeling leren.

Nazorg

Er is geen speciale nazorg nodig. U mag na de behandeling weer uw normale bezigheden oppakken. Bij pijnklachten mag u zo nodig paracetamol  gebruiken.

Controle

Na ongeveer 6 weken komt u terug op de poli urologie voor controle.

Belangrijk

Contact opnemen
Neem contact op als u thuis na de behandeling problemen of klachten heeft.

Poli urologie, bereikbaar op werkdagen van 09:00 - 17:00 uur:
0495 – 57 24 80

Buiten kantoortijden met de afdeling spoedeisende hulp:
0495 - 57 26 10

Of met uw huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli urologie. Op werkdagen bereikbaar van 09:00 – 12:00 uur.        

Poli urologie:
0495 – 57 24 80