PDF
Stel PDF samen

Blaasspoelingen bij kwaadaardige tumor

Urologie

 

Waarom blaasspoelingen?

Uw behandelend uroloog, heeft bij u blaaspoliepen geconstateerd. Hoewel deze poliepen in principe kwaadaardig (kunnen) zijn, blijven ze beperkt tot het slijmvlies van de blaas. Met een kleine operatie via de plasbuis kunnen ze geheel verwijderd worden. Bij meer dan 50% van de patiënten zullen ze echter terugkeren, waarbij ze soms langzaam kwaadaardiger worden en verder de blaaswand ingroeien. Daarom is het vaak niet voldoende om alleen de poliepen te verwijderen. Even belangrijk is het verhinderen dat ze terugkeren. Met behulp van poliklinische blaasspoelingen is het mogelijk deze kans te verkleinen.

Er zijn meerdere middelen die voor blaasspoelingen worden gebruikt. Welk middel nodig is, wordt door uw uroloog bepaald. Uw uroloog bepaalt ook hoeveel blaasspoelingen nodig zijn. Het aantal varieert afhankelijk van de aard van de poliep en heeft ook te maken met het aantal keren dat u eerder poliepen heeft gehad.

Voorbereiding

Het is van belang dat, voordat u met de behandeling begint, de blaas helemaal vrij is van poliepen. Als uw behandelend arts twijfelt of hij bij de operatie alles heeft kunnen verwijderen zal hij, vóórdat u met de blaasspoelingen begint, nog eenmaal de blaas inspecteren. Binnen enkele weken na de operatie (transurethrale resectie) komt u op de poli urologie of op de afdeling dagbehandeling voor de eerste blaasspoeling. Voor elke nieuwe blaasspoeling wordt u gevraagd naar de mogelijke bijwerkingen. Indien bij u een infectie wordt geconstateerd, wordt de spoeling uitgesteld. Drink 6 uren voorafgaande aan de spoeling zo weinig mogelijk.

De behandeling

Op de dag van de behandeling meldt u zich op de afgesproken tijd op de polikliniek urologie. Een verpleegkundige brengt een katheter in uw blaas. Een katheter is een dun buigbaar slangetje dat via uw plasbuis tot in uw blaas wordt opgeschoven. Hierdoor wordt de spoeling in uw blaas gebracht. De katheter zal hierna weer worden verwijderd. U wordt dan verzocht de spoeling gedurende 2 uur in uw blaas te houden. Na de blaasspoeling mag u naar huis. Zit de spoeling 2 uur in uw blaas of krijgt u zo’n aandrang om te plassen dat u het niet meer op kunt houden? Dan mag u de spoeling uitplassen.

Nazorg

Het medicijn wordt na voldoende inwerking uitgeplast. Na het inbrengen van de blaasspoeling mag u het ziekenhuis verlaten. Vermijdt huidcontact met de vloeistof. Mannen kunnen het beste zittend plassen. Na het plassen wast u het onderlichaam met water (ook onder de voorhuid). Spoel het toilet goed door. Bij morsen van urine buiten het toilet a.u.b. de omgeving goed reinigen. Besmette kleding en ondergoed kunnen gewoon in de was. Buiten deze maatregelen en normale hygiëne hoeven geen extra voorzorgen te worden genomen voor kinderen of volwassenen in uw omgeving.

Aangeraden wordt op de dag van de spoeling en de dag erna geen geslachtsgemeenschap te hebben.

Bijwerkingen

De meeste patiënten verdragen blaasspoelingen probleemloos. Als toch bijwerkingen optreden, beperken deze zich gewoonlijk tot klachten van de blaas zoals:

  • frequente aandrang om te plassen,
  • pijnlijk of branderig gevoel in de blaas en plasbuis,
  • moeite met ophouden van de urine,
  • bloed of slijmvliesvlokjes bij de urine.

Vrijwel altijd zijn deze verschijnselen 2 of 3 dagen na de spoeling verdwenen. Zo niet, dan kunnen de symptomen door uw uroloog bestreden worden met medicijnen.

Enkele soorten blaasspoelingen kunnen behalve blaasklachten ook algemene ziekteverschijnselen geven zoals koorts, koude rilling, spierpijn, griepgevoel of jeukende handpalmen. Uw uroloog zal u hierover inlichten en aangeven hoe u moet handelen bij dergelijke verschijnselen. Ook deze bijwerkingen zijn uitstekend te behandelen.

Controle

Om het effect van de spoelingen te controleren zal uw uroloog na de verwijdering van de poliepen regelmatig in uw blaas kijken (cystoscopie). Naast de cystoscopie zal uw uroloog regelmatig de urine controleren op eventuele blaasontsteking en poliepcellen. Af en toe worden ook nier foto’s gemaakt.

Zijn er bij controle na 1 jaar geen poliepen teruggekomen, dan is de kans dat u poliepvrij blijft, toegenomen. Maar ook na jaren kunnen poliepen nog opnieuw verschijnen. Het aantal keren dat uw uroloog in de volgende jaren uw blaas zal controleren, wordt met u afgesproken. Helpen bepaalde spoelingen bij u niet, dan kan gewoonlijk overgeschakeld worden op een ander type spoeling. Ook dit wordt dan met u besproken.

Belangrijk

Voorbereiding
Het is van belang dat, voordat u met de behandeling begint, de blaas helemaal vrij is van poliepen. Als uw behandelend arts twijfelt of hij bij de operatie alles heeft kunnen verwijderen, zal hij, vóórdat u met de blaasspoelingen begint, nog eenmaal de blaas inspecteren.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli urologie.

Maandag t/m vrijdag
09:00 – 12:00 uur 
0495 – 57 24 80