PDF
Stel PDF samen

Spataderen in de balzak

Varicocele

Urologie

U krijgt binnenkort een varicocele operatie. Deze folder kan u helpen zich goed voor te bereiden op de ingreep.

Wat is een varicocele?

Bij een varicocele is een van de bloedvaten die van de balzak naar boven lopen defect. Hierdoor kan het bloed niet makkelijk naar boven terug het lichaam instromen. Dit komt omdat de kleppen die zich in de bloedvaten bevinden defect zijn. Er ontstaat dan een spatader in de balzak (varicocele). Deze aangedane vaten worden met de behandeling van een varicocele afgebonden of afgesloten.

Varicocele komt veel voor. De meeste mannen hebben er geen last van. Soms wordt het wel gevoeld bij inspanning, zoals sporten of hoesten. Ook wordt de varicocele in verband gebracht met onvruchtbaarheid, maar het bewijs daarvan is nooit geleverd.

Wanneer behandelen?

Een varicocele hoeft niet altijd behandeld te worden. Alleen bij klachten wordt tot behandeling overgegaan.

De opname

De operatie gebeurt in dagopname. Dat wil zeggen dat u op één dag wordt opgenomen, geopereerd en weer naar huis mag. Het planbureau spreekt met u af wanneer de ingreep plaatsvindt.

Voorbereiding

Het planbureau maakt met u een afspraak voor een bezoek aan de poli preoperatieve screening. De anesthesist of anesthesiemedewerker geeft tijdens dit bezoek aan, welke vooronderzoeken eventueel nodig zijn. Tevens bespreekt hij welke vorm van verdoving voor u mogelijk is.

Indien u bloedverdunnende medicijnen gebruikt spreekt uw behandelend arts met u af vanaf wanneer u (tijdelijk) dient te stoppen met deze medicijnen.

Ontharen
Om huidbeschadigingen met als gevolg risico op een wondinfectie te voorkomen, wordt ten zeerste afgeraden om vóór de ingreep de haren te verwijderen in het operatiegebied. Verwijdert u regelmatig de haren in het operatiegebied, dan mag u tot 7 dagen vóór de operatie géén haren verwijderen.

Vindt de specialist het alsnog nodig om haren te verwijderen, dan zal dit plaatsvinden in het OK-complex.

De behandeling

De varicocele kan worden behandeld door een (kijk)operatie of een embolisatie. Iedere behandeling heeft voor- en nadelen.

Varicocele operatie
De operatie van de varicocele vindt meestal plaats onder algehele narcose. Het is een kortdurende ingreep, waarbij hoog in de lies, in de buik de ader wordt opgezocht en afgebonden. Uw herstel na de operatie bedraagt 2 - 3 weken. De resultaten van de operatie zijn goed; de kans op een terugkerende varicocele na de ingreep is slechts 5%.

Laparoscopische varicocele operatie
Een laparoscopische operatie wordt uitgevoerd via kleine sneetjes van ongeveer 1 cm in de buikwand. Door een van deze sneetjes wordt een laparoscoop in de buik gebracht: dat is een lange dunne buis waar men doorheen kan kijken. Het beeld wordt meestal weergegeven op een televisiescherm, de monitor. Via de andere sneetjes worden instrumenten ingebracht waarmee geopereerd wordt. De operatie is voor de medewerkers op de monitor te volgen.

Bij de varicocele worden de uitgezette bloedvaten via deze methode opgespoord en met een 'clip' afgebonden.

Embolisatie
Een embolisatie wordt verricht via een katheter (dun kunststof slangetje), dat in de balzak wordt ingebracht tot in de te behandelen ader. De ader wordt op deze manier afgesloten door een verklevende vloeistof. De herstelperiode na een embolisatie is kort. Er bestaat echter altijd een kleine kans dat de ingreep op deze manier niet lukt. Dan is er alsnog een operatie nodig.

Na de embolisatie moet u enkele uren in het ziekenhuis blijven in verband met het risico op nabloeding uit het wondje in de balzak.

Na de operatie

Na de operatie kunt u het beste een strakke onderbroek dragen die veel steun geeft, ook 's nachts. U vermindert hiermee de kans op zwelling. Het verband dat is aangebracht na de operatie mag u als het nodig is verwis­selen. Na 2 dagen mag dit verband worden verwijderd en mag u weer douchen. Ga nog niet in bad, dit maakt de huid week, waardoor het wondje slecht geneest.

Mogelijke complicaties

De belangrijkste complicatie is vochtophoping rondom de testikel in de balzak. Deze bijwerking wordt bij een klein percentage van de geopereerde patiënten gezien. Soms moet dit behandeld worden met een kleine operatie aan de balzak.

Zoals bij elke operatie kunnen ook bij de varicocele operatie bloedingen en wondinfecties voorkomen.

Bij veel mensen krijgt de balzak een blauwe kleur door een bloeduitstorting. Hiervoor is geen verdere behandeling nodig.

Nazorg

De eerste week na de operatie is het verstandig geen zware inspanning te leveren omdat dit de wondgenezing kan verstoren.

Voor de pijn mag u paracetamol nemen. De dosering voor een gezonde volwassene is maximaal 4 x per dag 500 - 1000 mg.

Een varicocele kan de oorzaak zijn van verminderde vruchtbaarheid. Na de behandeling herstelt de functie van de testikel zich geheel of gedeeltelijk en wordt verdere achteruitgang van de functie voorkomen.

Het herstel van de testikelfunctie is pas 3 - 6 maanden na de operatie merkbaar. Eerdere spermacontroles zijn niet zinvol.

De nacontrole

Als u naar huis gaat maakt de afdelingssecretaresse voor u een controle afspraak.

Belangrijk

Om huidbeschadigingen met als gevolg risico op een wondinfectie te voorkomen, wordt ten zeerste afgeraden om vóór de ingreep de haren te verwijderen in het operatiegebied. Verwijdert u regelmatig de haren in het operatiegebied, dan mag u tot 7 dagen vóór de operatie géén haren verwijderen. 

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli urologie. Op werkdagen bereikbaar van 09:00 – 12:00 uur.        

Poli urologie:
0495 – 57 24 80