PDF
Stel PDF samen

Top-teen onderzoek

Bij kinderen

Spoedeisende hulp

U bent met uw kind op de spoedeisende hulp (SEH) van SJG Weert. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis veilig voelen.

Uit onderzoek blijkt dat signalen van mishandeling en/of verwaarlozing bij kinderen niet altijd door professionals worden opgemerkt. Hierdoor komt hulp voor kinderen en gezinnen niet of soms later op gang dan nodig is.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In SJG Weert wordt de landelijk ingevoerde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gevolgd.

Hierbij hebben artsen de plicht extra te letten op tekenen van kindermishandeling en/of verwaarlozing of andere problemen van een kind. Daarom wordt uw kind nagekeken door de arts en wordt u een aantal vragen gesteld. Dit gebeurt bij alle kinderen tot en met 12 jaar en als er redenen zijn ook bij kinderen ouder dan 12 jaar.

Top-teen onderzoek

De kinderen worden in principe helemaal onderzocht. Het maakt niet uit of uw kind met een klein wondje komt of dat het heel erg ziek is. Dit onderzoek heet een top-teen onderzoek. Uw kind wordt dan van hoofd tot tenen nagekeken.

Om dit goed te kunnen doen vraagt de arts of de verpleegkundige aan uw kind zich (gedeeltelijk) uit te kleden. Dit onderzoek is niet pijnlijk en u kunt gewoon bij uw kind blijven.

Het onderzoek duurt enkele minuten.

Vragen aan ouders

Daarnaast wordt u een aantal vragen gesteld. Deze vragen gaan over hoe het ongeluk of de verwonding gebeurd is.

Hulp

Als er zorgen zijn dan bespreekt de arts dit als het kan meteen. Samen met u wordt gekeken naar oplossingen.

Als het nodig is kan de arts advies vragen, of een melding doen bij Veilig Thuis, (organisatie voor advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling).

Na een melding doet Veilig Thuis verder onderzoek. Kinderen en gezinnen kunnen op die manier zo goed mogelijk worden geholpen.

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de verpleegkundige of behandelend specialist van de afdeling spoedeisende hulp.