PDF
Stel PDF samen

Ondersteuning van de ademhaling met een masker

Non invasieve beademing

Spoedeisende hulp

U (of uw naaste) heeft moeite met ademhalen. Daar kunnen meerdere oorzaken voor zijn. Om de ademhaling te verbeteren wordt u met ademhalen geholpen door een non-invasieve beademingsmachine. In deze folder leggen we deze vorm van beademing uit.

Wat is beademing?

Beademing wil zeggen dat een patiënt wordt aangesloten aan een beademingsapparaat. Dit apparaat blaast lucht en zuurstof in de longen. Hierdoor wordt het ademhalen gemakkelijker en kost het u minder inspanning.

Beademing met een masker: non-invasieve beademing
Het hangt van de oorzaak van de benauwdheid af hoe de ademhaling het beste ondersteund kan worden. Bij u is gekozen voor een beademing met een masker, dit noemen we non-invasieve beademing. Non-invasief wil zeggen dat er geen beademingsbuisje in de luchtpijp wordt gebracht, maar dat de patiënt een masker over de neus en de mond krijgt. De patiënt ademt zelf. Het masker is met een slang verbonden met een beademingsapparaat. Via deze slang wordt lucht in het masker geblazen. De machine wordt zo ingesteld dat de longen voldoende lucht en zuurstof krijgen met de minst mogelijke inspanning voor de patiënt.

U krijgt een masker over de neus en de mond. Dit masker zit vrij strak. Dit is nodig voor een goede beademing. Wanneer u inademt geeft de machine lucht mee. Hierdoor wordt het ademen makkelijker en krijgt u meer lucht binnen. U hoeft daardoor minder snel te ademen en u minder in te spannen. Hierdoor vermindert het benauwde gevoel.

Tijdens de uitademing geeft de machine lichte tegendruk. Door deze tegendruk wordt de zuurstof beter opgenomen in het bloed. Hierdoor stijgt het zuurstofgehalte in het bloed. De longen halen koolstofdioxide en andere schadelijke gassen uit het bloed. De gaswaarden in het bloed worden op deze manier verbeterd.

Praten en verstaan
U kunt tijdens de behandeling wel praten, maar u bent moeilijker te verstaan door het masker. Bovendien is praten vermoeiend voor u.

Door de luchtstroom van de beademingsmachine is het nodig voor familie en naasten om harder te praten, zodat u ze kunt horen.

Hoe lang duurt de beademing?

De behandeling kan enkele uren tot enkele dagen duren. Via alle controles kijkt men steeds of de beademing met het masker voldoende verbetering geeft. Ook ziet de arts aan de controles of deze beademing kan of moet doorgaan.

Soms helpt de beademing met het masker niet genoeg. Of u verdraagt het masker niet. Of uw toestand verslechtert. Dan wordt de ademhaling helemaal door de beademingsmachine overgenomen.

U wordt dan overgeplaatst naar de afdeling intensive care.

Familie / naasten

Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, kunt u als familie / naasten de patiënt ondersteunen. Stel hem / haar gerust en moedig aan door te zetten.

De eerste uren zijn door benauwdheid, onrust en/of angst vaak het moeilijkst. Door de benauwdheid en hierdoor de onrust vindt de patiënt het masker vaak onprettig. De patiënt merkt meestal ook niet direct het voordeel van de ondersteuning van de ademhaling.

U moet wel harder spreken om u verstaanbaar te maken. Korte zinnen, eventuele vragen, die met ja en nee beantwoord kunnen worden, zijn dan fijn.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder vragen of is er iets niet duidelijk? Bespreek dit dan met de verpleegkundige of de behandelend arts.