PDF
Stel PDF samen

Lupus erythemathodes

Reumatologie

Bij lupus erythemathodes (LE) veroorzaken antistoffen in het lichaam ontstekingen in de huid, gewrichten en soms ook andere organen. LE is een auto-immuunziekte.

Lupus erythemathodes (LE) kent een aantal verschijningsvormen:

 • Cutane lupus (CLE)
 • Systemische lupus (SLE)
 • Drug induced lupus (DILE)

Symptomen lupus erythemathodes

 • Cutane lupus. 
  Huidklachten zijn het meest kenmerken voor deze vorm van lupus erythemathodes. Cutane lupus is weer onder te verdelen in 3 vormen:
  • Acute vorm. Kenmerkend voor de acute vorm van cutane lupus is de rode, vlindervormige huidafwijking die in het gezicht ontstaat. Als u op de plek drukt, verdwijnt de roodheid tijdelijk. Rode vlekken kunnen ook op andere lichaamsdelen ontstaan. Zonlicht verergert de klachten.
  • Subacute vorm. Bij deze vorm krijgt u een rode, schilferende plek op de huid of rode ringen. Zonlicht verergert de klachten. De verschijnselen komen meestal op plaatsen voor zoals de onderarmen, schouders en nek. Het gezicht wordt vaak juist niet aangetast.
  • Chronische vorm. Rode, ovale plekken vormen zich op de huid. Deze komen op het hele lichaam voor, maar vooral in het gezicht. Later kunnen op deze plekken pigmentvlekken ontstaan.
 • Systemische lupus.
  Omdat deze vorm van lupus in alle organen in het lichaam kan voorkomen, is er een breed scala aan klachten mogelijk. Voorbeelden zijn gewrichts- en peesklachten, huidafwijkingen, hartklachten, afwijkingen aan de nagels, hoesten, pijn op de borst, haaruitval en aften. Daarnaast is er vaak sprake van algemene klachten zoals moeheid, koorts en gewichtsverlies.

 • Drug induced lupus.
  Bij drug induced lupus (DILE) worden de klachten veroorzaakt door een medicijn. De meest voorkomende klachten zijn gewrichts- en spierpijn, koorts, pijn op de borst en kortademigheid.

Oorzaak lupus erythemathodes

Cutane en systemische lupus zijn auto-immuunziekten. Er is sprake van een fout in het afweersysteem. Dit systeem valt de cellen uit het eigen lichaam aan. Drug induced lupus wordt veroorzaakt door bepaald medicijngebruik.

Onderzoek lupus erythemathodes

Lupus erythemathodes kan vaak na diverse onderzoeken vastgesteld worden:

 • Lichamelijk onderzoek.
 • Bloedonderzoek.
 • Urineonderzoek.
 • Aanvullend onderzoek, zoals het maken van een hartfilmpje (bij hartklachten) of een huidbiopsie. Bij laatstgenoemde neemt de arts een stukje huid weg met een naald. Dit onderzoekt hij vervolgens onder een microscoop.

Behandeling lupus erythemathodes

De behandeling verschilt per vorm van lupus erythemathodes.

 • Cutane lupus.
  Cutane lupus is niet te genezen. Wel kunnen de klachten verminderen bij gebruik van een ontstekingsremmende pijnstiller of reuma-remmend medicijn. Afhankelijk van de ernst van de klachten schrijft de arts medicatie voor huidafwijkingen voor. Daarnaast kunt u de zon het beste zoveel mogelijk vermijden.

 • Systemische lupus.
  Ook deze vorm van lupus is niet te genezen. De arts kan ontstekingsremmende pijnstillers of een reuma-remmend medicijn voorschrijven. Overige medicatie is afhankelijk van de klachten.

 • Drug induced lupus.
  De behandeling bestaat uit het wegnemen van het verdachte medicijn. Als de klachten na enige weken zijn verdwenen kunt u met uw arts bespreken welk alternatief medicijn u kunt gebruiken.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met: 

Poli reumatologie
0495 - 57 24 90
Maandag t/m vrijdag:
08:30 - 16:30 uur

reumatologie@sjgweert.nl

Meer informatie

Meer informatie over reuma is te vinden op de website van Reuma Nederland:
www.reumanederland.nl

Daarnaast zijn er verschillende landelijke en regionale patiëntenverenigingen voor reuma.