Reumatologie

Eerste polikliniekbezoek

Reumatologie

U heeft een afspraak bij de polikliniek reumatologie. Bent u verhinderd? Dan verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden. Dan kunnen wij in uw plaats een andere patiënt inplannen.

Voorbereiding

Het is belangrijk om goed voorbereid op het spreekuur te komen. U kunt vooraf uw klachten of vragen op papier zetten.

Gebruikt u medicijnen? Breng dan een volledig ingevulde medicijnkaart of een overzicht van uw medicijnen mee. Een overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.

Afspraak bij de reumatoloog of physician assistant

De reumatologen worden ondersteund door een physician assistant (PA). De PA is medisch geschoold om zelfstandig taken van de reumatoloog over te nemen. De PA werkt op dezelfde manier als de reumatoloog en is zelfstandig bevoegd tot het stellen van diagnoses binnen het  vakgebied, het voorschrijven van medicatie en het aanvragen en beoordelen van aanvullend onderzoek.

De eerste afspraak duurt ongeveer 30 - 45 minuten. Het intakeformulier dat u eerder heeft ingevuld en retour heeft gestuurd, wordt ongeveer 1 week voorafgaand aan uw afspraak telefonisch met u doorgenomen. De doktersassistente zal dan rond het geplande tijdstip met u contact opnemen.

Aan de hand van uw klachten kan de reumatoloog of PA een lichamelijk onderzoek doen. Afhankelijk van uw klachten zal uw behandelaar aanvullend onderzoek doen, zoals bloed prikken of röntgenfoto’s maken.

Na uw eerste bezoek krijgt u meestal een vervolgafspraak waarbij de behandelaar de resultaten van het onderzoek en de eventuele behandeling met u bespreekt.

Bereikbaarheid

Gebouw 2
Telefoon: 0495 - 57 24 90
Secretariaat: elke werkdag: 08:30 - 17:00 uur

Reumatologen
Dr M. Bouman
Drs K. El Mokayad
Drs R.A.M. Traksel

Physician Assistant
Dhr M. de Leeuw

PDF
Stel PDF samen

Meer informatie

Meer informatie over reuma is te vinden op de website van Reuma Nederland:
www.reumanederland.nl

Daarnaast zijn er verschillende landelijke en regionale patiëntenverenigingen voor Reuma.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli reumatologie, bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 17:00 uur.

Poli reumatologie
0495 - 57 24 90