PDF
Stel PDF samen

Eerste polikliniekbezoek

Reumatologie

U bent door uw huisarts of medisch specialist doorverwezen naar de reumatoloog. In deze folder leggen we uit wat u van ons kan verwachten en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat uw behandeling optimaal zal verlopen.

Bent u verhinderd voor uw afspraak bij de polikliniek reumatologie? Dan verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden. Dan kunnen wij in uw plaats een andere patiënt inplannen.

Locatie

De reumatologie is gevestigd in gebouw 2 op de begane grond. Voorafgaande aan de afspraak bij de reumatologie moet u zich aanmelden aan de aanmeldbalie in gebouw 2.

Reumatologen

Er zijn 3 reumatologen werkzaam. Zij werken zowel voor SJG als voor Maxima MC, Eindhoven.

Reumatoloog  Werkzaam op
dr. mw. M. Boumans dinsdag
dhr. K. El Mokayad woensdag
dhr. R. Traksel maandag
  • Verpleegkundig specialist i.o.  - mw. Merry-Meier (werkzaam op dinsdag)

Een verpleegkundig specialist (VS) combineert verpleegkundige en medische taken in de zorg voor patiënten. Ook werkt de VS aan kwaliteitsverbetering. De VS werkt zelfstandig of als medebehandelaar. De verpleegkundig specialist (VS) is medisch geschoold om taken van de medisch specialist over te nemen en maakt deel uit van het behandelteam. De VS werkt op dezelfde manier als de reumatoloog, zij is bevoegd tot het stellen van diagnoses binnen het vakgebied, voorschrijven van medicatie en aanvragen en beoordelen van onderzoek. In principe krijgt u telkens dezelfde VS of reumatoloog te spreken.

  • Verpleegkundig reumaconsulent - mw. Janssen-Verstappen (werkzaam op woensdagochtend)

Een verpleegkundig reumaconsulent is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor reumapatiënten. Zij geeft informatie, advies en ondersteuning aan mensen met reuma en hun naaste gezinsleden.

U kunt bij haar terecht als u behoefte heeft aan informatie of advies, bijvoorbeeld over uw medicijngebruik, voeding en het omgaan met gewrichtsontstekingen. De verpleegkundig reumaconsulent biedt ook een luisterend oor voor problemen die de ziekte met zich meebrengt. Zij zoekt samen met u de weg naar een mogelijke oplossing of wijst u de weg naar instanties zoals thuiszorg, de gemeente of een patiëntenvereniging. Voor een eerste gesprek met de verpleegkundig reumaconsulent wordt u verwezen door uw reumatoloog, maar u kunt ook zelf aan uw reumatoloog om een verwijzing vragen. U kunt een afspraak maken via het secretariaat.

  • Polikliniek assistent

De reumatologen, verpleegkundig specialist i.o. en verpleegkundig reumaconsulent worden ondersteund door polikliniek assistenten. Zij staan u in eerste instantie te woord en doen in opdracht van de reumatoloog of gespecialiseerde verpleegkundige intakegesprekken, voorbereidend onderzoek, het geven van injecties en spuitinstructies.

Eerste polikliniekbezoek

Voor uw eerste bezoek krijgt u een digitale vragenlijst toegestuurd, die u digitaal invult en terugstuurt. Verder neemt u mee naar het eerste polikliniekbezoek:

  • De verwijsbrief van huisarts of medisch specialist, tenzij deze digitaal is verstuurd.
  • Een volledig ingevulde medicijnkaart of een overzicht van uw medicijnen mee (ook de medicijnen die u zelf koopt). Een overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.
  • Een geldig legitimatie bewijs.

Eerste gesprek

Ter voorbereiding van uw eerste afspraak krijgt u een telefonisch intakegesprek. De door u  ingevulde vragenlijst wordt ongeveer 1 week voorafgaand aan uw afspraak tijdens dit gesprek met u doorgenomen. De polikliniek assistente zal dan rond het geplande tijdstip met u contact opnemen.

Op uw eerste consult bij de reumatoloog of verpleegkundig specialist i.o. worden uitgebreid vragen gesteld om de aard van de klachten duidelijk te krijgen. Vervolgens krijgt u een lichamelijk onderzoek. Vaak moet u daarna bloed laten prikken en eventueel röntgenfoto’s laten maken. 

Bij een vervolgafspraak worden de uitslagen besproken. Dit kan eventueel een telefonische afspraak zijn. De eerste afspraak duurt ongeveer 30 - 45 minuten.

Na de diagnose

Als er geen reumatische ziekte bij u is vastgesteld, wordt u terugverwezen naar de huisarts of medisch specialist of u krijgt u een doorverwijzing voor behandeling elders.

Bij een reumatische diagnose worden er regelmatig controles met de behandelend arts of verpleegkundige  afgesproken. Deze controle afspraken vinden soms telefonisch plaats.

Afhankelijk van het ziektebeeld wordt medicatie voorgeschreven. De medicatie heeft meestal een inwerktijd nodig. Na de inwerktijd worden er controle afspraken gemaakt.

Meestal bestaan deze controles ook uit periodiek bloedonderzoek. De reumatoloog of verpleegkundig specialist i.o. geeft hierover uitleg.

In overleg met u wordt eventueel een extra voorlichtingsafspraak gemaakt bij de verpleegkundig reumaconsulent.

Onderzoeken

Echografie
De polikliniek reumatologie heeft de beschikking ver een eigen echo-apparaat. We kunnen hierdoor direct na het uitvoeren van een echo de resultaten bespreken.

Nagelbedmicroscopie
Bij bepaalde reumatische aandoeningen kunnen afwijkingen ontstaan in de doorbloeding van de vingers. Dit wordt in beeld gebracht met een microscopisch, pijnloos onderzoek van de nagelriem.

Patiëntenverenigingen
Veel reumapatiënten hebben behoefte aan onderling contact en willen lid worden van een reumapatiëntenvereniging. De verpleegkundig reumaconsulent heeft informatie over deze verenigingen.

Informatie

MijnSJG
Via https://mijn.sjgweert.nl heeft u veilig digitaal toegang tot uw medisch dossier. U kunt zo bv. afspraken, uitslagen, medicatie of brieven inzien. Ook kan uw behandelaar hier informatiefolders of vragenlijsten voor u klaarzetten.

Om uw persoonlijk dossier in te zien, gaat u naar https://mijn.sjgweert.nl en logt u in via sms of via DigiD app en uw persoonlijke DigiD.

Uitgebreide informatie over reuma en medicatie is te vinden op:
www.reumanederland.nl
www.kijksluiter.nl

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met: 

Poli reumatologie
0495 - 57 24 90
Maandag t/m vrijdag:
08:30 - 16:30 uur

reumatologie@sjgweert.nl

Meer informatie

Meer informatie over reuma is te vinden op de website van Reuma Nederland:
www.reumanederland.nl

Daarnaast zijn er verschillende landelijke en regionale patiëntenverenigingen voor reuma.