PDF
Stel PDF samen

Correctie afstaande oren

Plastische chirurgie

Deze folder bevat informatie over correctie van afstaande oren. De folder heeft niet de bedoeling volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Afstaande oren, ook flaporen genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. In principe kan bij iedereen waarbij de oren te ver van het hoofd staan een correctie worden uitgevoerd.

Vóór de operatie

De operatie kan plaatsvinden onder algehele anesthesie (narcose) of plaatselijke verdoving. De operatie vindt meestal onder narcose plaats. Op de poli preoperatieve screening bespreekt men met u welke vorm van verdoving voor u het meest geschikt is of door u gewenst wordt. Bij een plaatselijke verdoving mag u kort na de operatie naar huis. Als de operatie onder algehele narcose plaatsvindt, blijft u een dag in het ziekenhuis. Na het bezoek aan de plastisch chirurg gaat u naar het planbureau om u in te schrijven voor de operatie. U krijgt een afspraak voor het bezoek aan de poli preoperatieve screening.

Aandachtspunten

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet u (in overleg met uw arts) hier minstens 1 week voor de operatie mee stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u geen pijnstillers zoals aspirine of Naprosyne en dergelijke nemen. Gebruikt u voor de operatie pijnstillers dan mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die u zonder recept kunt krijgen, kunnen het risico van bloedingen verhogen.

De opname

 • Gebeurt de operatie onder algehele narcose dan wordt u opgenomen op het dagcentrum. Het betreft dan een dagopname en kunt u dezelfde dag nog naar huis.
 • Wordt u onder locale verdoving geopereerd dan vindt de operatie plaats op de POK (poliklinische operatie). U mag kort na de operatie naar huis.

De operatie

Bij de operatie maakt de specialist aan de achterkant van het oor een snee in de huid. Via deze snee wordt het kraakbenige skelet van het oor gecorrigeerd, waarna de overtollige huid weggesneden wordt. Hierna wordt de huid weer gehecht.

Na de operatie

Na de ingreep krijgt u een tulbandverband om. Dit moet blijven zitten tot de controle, na 10 dagen op de poli plastische chirurgie. Laat het verband eerder los dan kan het vervangen worden door de hoofdband.

Daarna draagt u 's nachts nog 5 weken een hoofdband (skiband) over de oren. Deze hoofdband koopt u zelf.

De oren kunnen enkele weken gezwollen en verkleurd zijn.

Leefregels na de operatie
Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt, om te voorkomen dat de wond open gaat of gaat bloeden:

 • Vermijd de eerste 3 weken druk op het hoofd (niet voorover bukken, zwaar tillen of sporten).
 • Voorkom de eerste 6 weken het naar voren buigen van de oorschelp.

Resultaat

De stand van uw oren zal duidelijk verbeteren en de oren komen in een meer natuurlijke stand te staan. Verwacht echter geen volledig perfecte oren. Ook een volledige symmetrie (gelijkheid) is vrijwel onmogelijk. De operatie laat een onopvallend litteken achter uw oor na.

Mogelijke complicaties en risico's

Algemeen
Een correctie bij afstaande oren heeft dezelfde algemene risico's als een andere operatie, zoals:

 • risico's van de narcose (alleen bij volledige narcose)
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • gevoelsstoornissen
 • lelijke littekengenezing.

Specifieke complicaties en risico's
Een complicatie die specifiek kan optreden bij correctie van afstaande oren is het ontstaan van een afwijkende vorm van het oor als het kraakbeen geïnfecteerd raakt. Zoals boven vermeld kan het zijn dat na de operatie een verschil bestaat tussen linker- en rechteroor, hiervoor kan later nog een operatieve correctie nodig zijn. Uiteraard doen wij er alles aan om de risico's tot een minimum te beperken.

Natuurlijk verwachten wij van u dat u zich aan de leefregels houdt.

Kosten

Een operatie ter correctie van de oren en de kosten van eventuele complicaties worden niet altijd meer vergoed door uw ziektekostenverzekering. Vraag dit zelf na bij uw verzekering. Het secretariaat van uw behandelend plastisch chirurg informeert u over de kosten.

Belangrijk

Wanneer neemt u contact op?
In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u koorts krijgt boven de 38,5 ºC en een of beide oren warm en pijnlijk aanvoelen.
 • Als één oor plotseling veel meer pijn doet dan het andere en de pijn niet reageert op pijnstillers (paracetamol).
 • Bij een hevig bloedende operatiewond.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het operatiegebied.

Poli plastische chirurgie, bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 17:00 uur:
0495 - 57 26 00

Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp (SEH):
0495 – 57 26 10

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de poli plastische chirurgie. 

0495 - 57 26 00
Maandag t/m vrijdag:
08:30 – 16:30 uur