De buikwandplastiek

Operatie van de buikwand

Plastische chirurgie

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over de buikwandplastiek (operatie van de buikwand). De folder is geen vervanging van het gesprek met uw plastisch chirurg. Het is goed om u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Door veroudering, zwangerschappen, operaties, maar vooral door afvallen na overgewicht, krijgt bijna ieder mens een verslapping van de buikhuid. Vaak verslappen ook de spieren van de buikwand. Er ontstaat dan een hangbuik of een puilende buik. Door een operatie kan dit worden gecorrigeerd.

Een buikwandoperatie is geen methode om af te vallen. Bent u te zwaar, dan is het verstandig om voor de operatie eerst te vermageren. Het operatieresultaat zal dan aanzienlijk beter zijn en het risico op complicaties kleiner. Het is vaak mogelijk de buik een platter aanzien te geven.

Voor de operatie

Voordat u wordt opgenomen, wordt uw algemene gezondheid onderzocht op de poli Preoperatieve Screening. Het Planbureau maakt hiervoor een afspraak.

Aandachtspunten vóór de operatie:

 • Gebruikt u bloedverdunnende middelen dan stopt u (in overleg met uw arts) hier minstens 1 week voor de operatie mee. Neem hierover op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 3 maanden voor de operatie tot minstens 3 maanden erna. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Gebruik voor de operatie geen pijnstillers zoals aspirine of Naprosyne. Wilt u voor de operatie toch een pijnstiller gebruiken, dan mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die u zonder recept kunt krijgen, kunnen het risico van bloedingen verhogen.
 • Gebruik de dag van de operatie geen bodylotion.
 • Het is verstandig om vóór de operatie een strakke pantybroek aan te schaffen. Deze draagt u, gedurende een aantal weken na de operatie.

De opname

U wordt opgenomen op de afdeling heelkunde. Meestal blijft u de nacht na de operatie in het ziekenhuis en mag u de volgende dag weer naar huis.

Wat gebeurt er bij de operatie?

Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg het operatie­patroon op uw buik af. De operatie vindt plaats onder algehele narcose of met een ruggenprik en duurt ruim 1,5 uur.

Bij het begin van de operatie wordt een slangetje (katheter) in de blaas gebracht om problemen met het plassen na de operatie te voorkomen. Tijdens de operatie wordt de huid van de buikwand geheel losgemaakt van de onderliggende spieren tot aan de ribbenboog en het borstbeen. Er wordt een nieuwe opening in de buikhuid gemaakt waar de navel wordt ingehecht. Als de onderliggende spierlaag door zwangerschappen en/of overgewicht uitgerekt is, worden de spieren weer naar elkaar toe gehecht. Hierna wordt de overtollige huid met het onderhuidse vetweefsel verwijderd. Als het nodig is wordt deze procedure gecombineerd met een liposculpture (wegzuigen van vet) van de buikwand. Tijdens de operatie worden 2 of 3 slangetjes (drains) achtergelaten om wondvocht naar buiten toe af te voeren. De littekens komen onder op de buik en rond de navel te liggen.

Na de operatie

De pijn na de operatie is over het algemeen gering. Houdt er wel rekening mee, dat u na ontslag uit het ziekenhuis enkele weken rust moet houden om volledig te herstellen.

Wanneer er minder wondvocht in de flesjes loopt, worden de drains door een verpleegkundige verwijderd. Het bloedverlies is over het algemeen weinig. In uitzonderlijke gevallen zijn ijzertabletten of een bloedtransfusie nodig. Het kan zijn dat u met de drains naar huis gaat. Hierover krijgt u dan uitleg mee.

Meestal maakt de chirurg gebruik van oplosbare hechtingen voor het sluiten van de wond. Deze hechtingen hoeven niet verwijderd te worden. De dag na de operatie mag u in principe naar huis. U krijgt een afspraak voor controle op de polikliniek voor 2 weken na de operatie. Soms zijn er na de operatie pleisters op de wond geplakt. Deze mag u na een week zelf verwijderen, tenzij iets anders is afgesproken met uw arts. Nadat de pleisters verwijderd zijn, is het verstandig de littekens 2 maal daags met bv. vitamine E crème in te smeren.

Leefregels na de operatie

Zodra u weer thuis bent, kunt u met lichte activiteiten beginnen. Vermijd bewegingen die pijn doen. Probeer langzaam steeds meer te doen, maar forceer dit niet. Na 3 - 4 weken bent u zover hersteld dat u de meeste activiteiten weer redelijk zelf kunt doen. Zwaar tillen mag niet tot 6 weken na de operatie. Dit hangt af van de ingreep en het genezingsproces.

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

 • U mag weer douchen als de drains zijn verwijderd.
 • Om de buikwand goed vast te laten groeien aan de onderlaag, wordt u geadviseerd om gedurende 4 - 6 weken een strakke pantybroek te dragen.
 • Als ook de spierwand is gecorrigeerd, mag u de eerste 6 - 8 weken niet zwaar tillen, geen zwaar werk verrichten en niet persen of sporten.
 • Na 8 weken kunt u weer alle activiteiten ondernemen.

Mogelijke complicaties en risico's

Algemene complicaties en risico's
Een buikwandcorrectie heeft dezelfde algemene risico's als een andere operatie, zoals:

 • Risico's van de narcose
 • Wondproblemen
 • Trombose
 • Longembolie
 • Nabloeding
 • Infecties
 • Tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied (de buikwand)
 • Lelijk litteken. Dit kan na iedere operatie optreden en ligt aan het genezingsproces.

Specifieke complicaties en risico's
Specifieke complicaties en risico's van een buikwandplastiek zijn:

 • Bij hoge uitzondering kan een deel van de buikhuid of de navel afsterven, waardoor eventueel een nieuwe operatie nodig kan zijn.
 • Aan beide kanten van het litteken kan een teveel aan huid en vetweefsel overblijven. Operatieve correctie hiervan kan eventueel na ongeveer 1 jaar.

Er wordt alles aan gedaan om deze risico's tot een minimum te beperken. Hierbij wordt van u verwacht dat u zich aan de leefregels houdt. Als u rookt of te zwaar bent, vergroot dat de kans op complicaties.

Contact opnemen

Na de operatie kan de buik gezwollen of pijnlijk zijn. Hiervoor kunt u als dit nodig is, de eerste paar dagen pijnstillers gebruiken (paracetamol, zo nodig 6 x daags 1 tablet van 500 milligram). Daarna neemt de pijn snel af. Ook kunt u een strak en stekend gevoel hebben. Deze klachten zijn normaal, hiervoor hoeft u geen contact op te nemen.

Kosten

Een buikwandplastiek en de kosten van eventuele complicaties worden bijna nooit door uw ziektekostenverzekering vergoed. Wilt u meer weten neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

PDF
Stel PDF samen

Belangrijk

Contact opnemen
In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt

 • Koorts boven de 38,5 ºC en als de buik geheel of gedeeltelijk warm en pijnlijk aanvoelt.
 • Zwelling en pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Een hevig bloedende operatiewond.
 • Toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Binnen 24 uur met de afdeling heelkunde:
0495 - 57 21 17

Na 24 uur
Poli plastische chirurgie. Bereikbaar op werkdagen van 08:00 - 17:00 uur:
0495 - 57 26 00

Buiten kantooruren en in het weekend
Afdeling spoedeisende hulp:
0495 - 57 26 10

of uw huisarts.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met de poli plastische chirurgie. Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 17:00 uur:
0495 - 57 26 00