PDF
Stel PDF samen

Operatief verwijderen plaat, pen of schroef

Osteosynthese materiaal

Orthopedie

 

Diagnose en onderzoek

Door beoordeling van uw klachten en het maken van een röntgenfoto kan uw arts besluiten om met een operatie plaat, -pen en/of -schroef (osteosynthese materiaal) uit uw been, enkel of arm te verwijderen. U wordt hiervoor opgenomen op het dagcentrum of verpleegafdeling 4e etage van SJG Weert.

Het verwijderen van osteosynthese materiaal

Osteosynthese materiaal is meestal een schroef, plaatje, pin of draad dat is ingebracht na een botbreuk (fractuur) om deze extra stevigheid te geven tijdens de genezing. Het is meestal bedoeld om levenslang in het lichaam te blijven zitten. Soms veroorzaakt dit materiaal irritatie, pijn of bewegingsbeperking. Ook kan het verdere genezing na een infectie tegenwerken. Dan kan besloten worden om het te verwijderen. Het materiaal dat verwijderd is, wordt na de operatie weggegooid. Als u wilt, mag u het ook meenemen naar huis. Het is dan wel verontreinigd en kan scherpe randen hebben, dus houdt daar rekening mee.

Voorbereiding operatie

Voor de ingreep gaat u eerst naar de poli preoperatieve screening. Tijdens het gesprek op de poli wordt uw algehele gezondheidstoestand beoordeeld. Als het nodig is worden aanvullende onderzoeken afgesproken. Op de poli bespreekt men ook met u welke verdoving het beste is. Meer informatie vindt u in de folder ‘Narcose of regionale anesthesie’.

Scheren
U mag 5 dagen voor de geplande ingreep het gedeelte van het lichaam waar u wordt geopereerd niet scheren. Scheren geeft een groter risico op een infectie. Als de chirurg scheren nodig vindt, gebeurt dit op de operatiekamer.

Vette crème
Gebruik geen vette crèmes (en bodylotion) op de dag van de operatie. Vette crème zorgt ervoor dat het te opereren gebied niet goed gedesinfecteerd kan worden.

Sieraden, piercings enz.
Nagellak, make-up, contactlenzen, bril, gebitsprotheses en sieraden (ook piercings) mag u niet dragen tijdens de operatie. Heeft u acryl- of gelnagels dan moet u deze vóór de operatie van de wijsvingers laten afhalen.

Medicijnen
Tijdens uw bezoek op de poli preoperatieve screening bepreekt men met u welke medicijnen u mag blijven gebruiken en welke u moet stoppen. Gebruikt u bloedverdunners dan spreekt uw behandelend arts met u af of u deze kunt blijven gebruiken of moet stoppen. Heeft u hierover vragen, stel ze dan aan uw behandelend arts.

Veiligheid
Rondom uw operatie zijn diverse veiligheidsmomenten ingebouwd. Vlak voordat de operatie begint wordt bijvoorbeeld door het gehele operatieteam een zogenaamde ’Time out’ genomen. Tijdens dit controlemoment wordt uw naam, geboortedatum, het te opereren lichaamsdeel en de operatiebenodigdheden gecontroleerd.

Opname

U krijgt van het planbureau telefonisch bericht over de datum en tijdstip van opname. Zij vertellen u ook vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en/of drinken (nuchter moet zijn). Meestal wordt u opgenomen op het dagcentrum en kunt u dezelfde dag nog naar huis. Mag u niet dezelfde dag nog naar huis dan wordt u op de 4e etage opgenomen.

De operatie

De chirurg bekijkt of het bot voldoende hersteld en stevig genoeg is. Als dit het geval is wordt het osteosynthese materiaal verwijderd. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van het litteken van de vorige operatie. De holtes van de schroeven en pennen worden na het verwijderen door het lichaam opgevuld met littekenweefsel of nieuw bot. De huid wordt meestal gesloten met oplosbare hechtingen. U krijgt een drukverband op uw wond.

Complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Ook bij deze operatie is de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Soms moet de chirurg een nieuwe snede maken om het materiaal te kunnen verwijderen. U houdt dan een groot litteken over.

Schroeven, platen of pennen kunnen afbreken bij het verwijderen. In dat geval kan uw specialist besluiten om restmateriaal waar u geen last van heeft te laten zitten. Ook is het mogelijk dat de klachten niet verdwijnen na de operatie.

Nazorg

Leefregels

 • Het drukverband mag na 48 uur worden verwijderd.
 • Als het drukverband eraf is mag u douchen. U mag een pleister op de wond plakken.
 • Leg de arm of been waaraan u geopereerd bent gedurende 48 uur zoveel mogelijk omhoog.
 • Na het verwijderen van het materiaal mag u meestal alles weer bewegen en belasten. Bij twijfel over de stevigheid van het bot krijgt u gips of het advies om tijdelijk niet te belasten.
 • Vermijd contactsport, overleg hierover met uw chirurg.

Hechtingen verwijderen

 • Heeft u oplosbare hechtingen, dan hoeft u niets te doen. Let op: u mag een week niet in bad en niet te heet douchen, de hechtingen kunnen daardoor eerder dan gewenst oplossen.
 • Heeft u niet-oplosbare hechtingen (wel zichtbare, meestal donker gekleurde) dan kunnen deze verwijderd worden bij de huisarts of op de polikliniek. Wanneer dit kan hoort u voordat u naar huis gaat.

Pijnstilling
Voordat u naar huis gaat bespreekt de verpleegkundige met u welke pijnstilling u thuis mag gebruiken. Dit gebeurt in overleg met de anesthesioloog. 

Weer aan het werk

Als u een betaalde baan heeft bespreekt u met uw bedrijfsarts wanneer u weer aan het werk kunt. Uw orthopeed kan en mag hierover geen uitspraken doen.

Belangrijk

Contact opnemen
Neem contact op met het ziekenhuis als u thuis te maken krijgt met de volgende klachten:

 • Koorts: aanhoudende temperatuursverhoging boven de 38°C.
 • Pijn die niet verdwijnt na het innemen van pijnstillers.
 • Nabloeding.
 • Roodheid en zwelling van het wondgebied.
 • Verlies van vies geurend wondvocht.

De eerste 24 uur
Verpleegafdeling 4e etage:
0495 - 57 21 20  óf  0495 - 57 21 17

Na 24 uur
Op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur
Poli orthopedie:
0495 - 57 21 60

Buiten kantooruren of in het weekend
Afdeling Spoedeisende Hulp (SEH):
0495 - 57 26 10

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli orthopedie, op werkdagen bereikbaar van 08:30 - 17:00 uur.

Poli orthopedie:
0495 - 57 21 60