PDF
Stel PDF samen

Heupschroeven

Chirurgie
Orthopedie

U wordt binnenkort geopereerd in verband met een gebroken heup. Deze folder kan u en uw familieleden helpen zich goed op de operatie en de erop volgende periode voor te bereiden.

De bouw van het heupgewricht

Bovenaan het bovenbeen (A) zit de heuphals (B) met daarop de heupkop (C). Deze vormt samen met de heupkom (D) het heupgewricht. De heupkom bevindt zich in het bekken (E). Rondom het heupgewricht zit het heupkapsel (F). Op oudere leeftijd vindt de aanvoer van bloed naar de heupkop alleen vanuit het kapsel plaats. Op jongere leeftijd is er meestal ook nog voldoende bloedaanvoer vanuit de heupkom.

Heupschroeven.jpg

Behandelingsmogelijkheden

Door bijvoorbeeld een val kan de heup breken. Meestal is dit op de overgang tussen bovenbeen en hals, maar ook wel eens tussen de hals en kop. De beste behandeling is afhankelijk van de plaats van de breuk. Het kan dus zijn dat 2 mensen met een gebroken heup een andere behandeling krijgen.

Indien een heupbreuk tussen hals en kop optreedt, zal de bloedvoorziening naar de heupkop (gedeeltelijk) verstoord kunnen zijn. Er is dan minder aanvoer van voedingsstoffen naar de kop. Hierdoor bestaat er een kans dat (een deel van) de kop zal afsterven.

Bij een goede botkwaliteit (vooral bij jongere mensen) is het verstandig om met een operatieve ingreep te proberen om de eigen heupkop zo lang mogelijk te behouden.

De operatie

De operatie kan plaatsvinden onder algehele anesthesie (narcose) of met een ruggenprik waarbij alleen het onderlichaam is verdoofd. Dit laatste kan worden gecombineerd met een slaapmiddel waardoor u weinig of niets van de operatie merkt. De anesthesioloog, dit is de arts die tijdens de ingreep voor de verdoving zorgt, zal met u bespreken welke vorm van verdoving voor u het beste is.

Heupschroeven2.jpg

Tijdens de operatie wordt de heupkop weer zo goed mogelijk op zijn plaats gezet. Via een ongeveer 10 cm lange snede aan de zijkant van het bovenbeen wordt de kop, met enkele schroeven (G), weer op de hals vastgezet. Hierna wordt de wond gehecht.

Na de operatie

De eerste dag na de operatie begint u met oefeningen in bed en komt u weer op in de stoel. Op de tweede dag leert de fysiotherapeut u om weer te lopen. Eerst gebeurt dit in een loopbrug, later met krukken. Ook leert u hoe u het beste in en uit bed kunt stappen, kunt gaan zitten, kunt opstaan en eventueel kunt traplopen. In het begin mag u de voet nog maar beperkt belasten.

De opname duurt ongeveer 1 week.

Mogelijke complicaties

Complicaties komen bij deze operatie zelden voor. Eventuele complicaties zijn:

  • Wondinfectie.
  • Nabloeding, waarvoor soms een extra operatie nodig kan zijn.
  • Trombose. Afhankelijk van uw leeftijd krijgt u bloedverdunnende medicijnen voorgeschreven om de kans hierop te beperken.
  • (Soms blijvende) pijn in de lies.

Ondanks een goed uitgevoerde operatie kan de heupkop vervormen ten gevolge van onvoldoende doorbloeding (kopnecrose). Soms zelfs pas jaren na de ingreep. Een tweede operatie kan dan nodig zijn.

Weer naar huis

Omdat een heupbreuk altijd onaangekondigd komt, zullen al tijdens de opname veel zaken voor de thuis- / woonopvang in korte tijd geregeld moeten worden. Omdat iedere individuele situatie anders is, geven we u hier alleen enkele algemene tips. De verpleegkundige zal met u de specifieke aandachtspunten bespreken.

Algemene adviezen:

  • Laat extra handgrepen bij het toilet, douche en/of bad maken en laat losliggende vloerkleedjes weghalen.
  • De eerste weken na de operatie mag u niet bukken. Zorg daarom voor een tijdelijke verhoging  van uw bed en een toiletverhoger.
  • Na de operatie is het nodig om enige tijd met krukken te lopen. Zorg dat u deze voor het ontslag uit het ziekenhuis al in huis heeft.

Laat vóór u naar huis gaat elleboogkrukken halen. U kunt deze o.a. lenen bij de thuiszorgwinkels (neem een legitimatiebewijs mee).

Het is aan te bevelen dat u tijdens de opname zelf al nadenkt over mantelzorg en zaken die u zelf al kunt regelen bv. maaltijdvoorziening, wie de boodschappen kan doen, hulpmiddelen of persoonsalarmering. Heeft u meer hulp nodig? Dan wordt de transferverpleegkundige ingeschakeld.

De transferverpleegkundige bespreekt met u wat u aan zorg nodig heeft en welke mogelijkheden er zijn binnen de huidige regel- en wetgeving van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Meer informatie leest u in de  folder Transferverpleegkundige.

Het herstel

De eerste 6 weken na de operatie mag u maar beperkt op het been steunen. Afhankelijk van de uitslag van de röntgenfoto's bij de polikliniek-controle, mag de belasting worden opgevoerd.

Na ongeveer een jaar worden de schroeven weer verwijderd. Dit kan vrijwel altijd in een dagopname plaatsvinden.

Weer aan het werk

Als u een betaalde baan heeft dan bespreekt u met uw bedrijfsarts wanneer u weer aan het werk kunt. Uw chirurg / orthopeed kan en mag hierover geen uitspraken doen.

Belangrijk

Weer naar huis
Omdat een breuk of scheur altijd onaangekondigd komt, zullen al tijdens de opname veel zaken voor de thuis- / woonopvang in korte tijd geregeld moeten worden. Omdat iedere individuele situatie anders is, geven we u in deze folder alleen enkele algemene tips. De verpleegkundige zal met u de specifieke aandachtspunten bespreken.   

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan de arts en/of verpleegkundige op de afdeling.