PDF
Stel PDF samen

Ganglion

Mogelijke behandelingen

Chirurgie
Orthopedie
Plastische chirurgie

Er is bij u een ganglion vastgesteld. Deze folder geeft u uitleg over de aandoening en de mogelijke behandelingen.

Wat is een ganglion?

Ganglion-beh.jpg

Een ganglion is een omkapselde holte, gevuld met heldere slijmerige vloeistof. Een ganglion (G) ontstaat doordat slijmvliesweefsel (S) door een zwakke plaats in het gewrichtskapsel (P) of vanuit een peesschede naar buiten stulpt. Door een soort klepmechanisme kan de vloeistof in de holte niet meer goed terugstromen. Een ganglion is een zwelling die meestal op de pols of hand voorkomt. Ze kunnen ook voorkomen op de knieën, enkels of voeten. Deze zwelling is goedaardig. Het is een onschuldige maar hinderlijke aandoening.                                                    

Klachten

De aandoening kan op meerdere plaatsen voorkomen. Vaak is er een zwelling zichtbaar, die kan wisselen in grootte. Soms zit de zwelling in de diepte en is deze moeilijk te ontdekken. De zwelling kan op omgevende structuren drukken en dan wisselende pijnklachten veroorzaken.

Onderzoek en diagnose

Aan de hand van de klachten wordt vaak al vermoed dat het een ganglion is. Lichamelijk onderzoek is voldoende. Röntgenfoto's en aanvullend onderzoek kunnen nodig zijn. Heel soms kan een echografie (geluidsonderzoek) nodig zijn.

Behandelingsmogelijkheden

Een ganglion kan in een aantal gevallen vanzelf verdwijnen doordat het lichaam de vloeistof in de holte weer langzaam opneemt. Bij een kleine zwelling kan de holte met een injectiespuitje worden leeggezogen waarna er een corticosteroïd preparaat wordt ingespoten. Als de zwelling erg groot is of als de zwelling blijft terugkomen, kan een operatie nodig zijn.

De ganglion operatie

Dit hangt af van de grootte en de plaats van het ganglion. De operatie gebeurt poliklinisch of met een dagopname. De ingreep kan onder plaatselijke verdoving, narcose of regionale verdoving van de gehele arm of been (block) plaatsvinden. De arts bespreekt met u hoe uw operatie gebeurt. Via een klein sneetje wordt het uitstulpende slijmvliesweefsel verwijderd. De huid wordt weer gehecht. Soms wordt het verwijderde weefsel voor verder microscopisch onderzoek opgestuurd. Ongeveer 1 week later is de uitslag hiervan bekend. Heel soms wordt na de operatie de arm of het been kortdurend ingegipst om beweging te beperken.

Na de operatie

Direct na de operatie krijgt u uitleg over wat u wel en niet mag doen. Meestal valt de pijn na de operatie mee.

Mogelijke complicaties

Complicaties zijn zeldzaam. Soms kan er een bloeding of wondinfectie ontstaan. Door bescha­diging van kleine huidzenuwen kunt u een verminderd gevoel in een stukje huid krijgen. Ook na een goed uitgevoerde operatie kan het voorkomen dat het ganglion toch weer terugkomt.

Weer thuis

Om pijn en zwelling tegen te gaan neemt u op de avond na de operatie 2 x 500 mg paracetamol. Eventueel neemt u de volgende dag nog 1 tablet. Overleg bij maagklachten met uw huisarts of neem in plaats hiervan paracetamol. Paracetamol kunt u zonder recept bij de drogist of apotheker kopen. Het verband mag na 2 dagen worden verwijderd.

De nacontrole

U krijgt een afspraak voor controle op de polikliniek. De hechtingen worden na 7 - 14 dagen verwijderd.

Belangrijk

U kunt na de operatie niet zelf autorijden. Regel van tevoren vervoer naar huis!

Heeft u nog vragen?

Uw huisarts kan u meestal voldoende informeren. Voor dringende vragen kunt u bellen met de poli waar u onder behandeling bent. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp (SEH).

Poli orthopedie:          
0495 - 57 21 60 
Op werkdagen van 08:30 – 17:00 uur.

Poli chirurgie:                       
0495 - 57 22 70
Op werkdagen van 08:30 – 16:30 uur. 

Poli plastische chirurgie:      
0495 - 57 26 00  
Op werkdagen van 08:00 – 17:00 uur. 

Afdeling spoedeisende hulp:
0495 - 57 26 10