PDF
Stel PDF samen

Folder MARI-klier procedure

Medische beeldvorming

Mammapoli

U heeft een afspraak op de medische beeldvorming voor een onderzoek van uw oksel; een MARI-klier procedure. In deze folder leest u wat de MARI-klier procedure inhoudt en hoe het onderzoek gaat.

MARI-procedure

De MARI procedure vindt plaats bij patiënten die chemotherapie krijgen vóór de operatie en bij wie voorafgaand aan de start van de behandeling kwaadaardige cellen zijn aangetoond in een lymfklier.

Bij de MARI-procedure wordt de lymfeklier met uitzaaiing gemarkeerd door een radioactief jodiumzaadje. Als er meerdere lymfeklieren met uitzaaiing zijn, wordt de grootste lymfeklier met het jodiumzaadje gemarkeerd. Deze klier wordt de MARI-klier genoemd. Bij de operatie verwijdert de chirurg de MARI-klier en stuurt deze in voor pathologisch onderzoek.

Voorbereiding
Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, vertel dit dan aan de verpleegkundig specialist op de mammapoli. Het kan zijn dat u hier tijdelijk mee moet stoppen.

De dag van het onderzoek
Op het tijdstip van de afspraak meldt u zich op de afdeling medische beeldvorming.

Het onderzoek
De laborant roept u binnen en vraagt u uw bovenkleding uit te doen. De laborant vertelt duidelijk wat er gaat gebeuren. De radioloog zal het onderzoek uitvoeren en wordt geassisteerd door 1 of 2 laboranten.

Met behulp van de echo wordt de lymfeklier opgezocht. De radioloog plaatst met behulp van een naald het radioactieve zaadje in de lymfeklier. Van tevoren bekijkt de radioloog of hierbij verdoving nodig is.

Pijn
De oksel kan wat gevoelig zijn na de markering. Bij pijn mag u 2 tabletten paracetamol van 500 mg gebruiken. U mag deze maximaal 4 x daags innemen. Neem geen ibuprofen, deze hebben een bloedverdunnende werking waardoor er een nabloeding zou kunnen optreden.

Tevens kunt u doormiddel van een coldpack de oksel ongeveer 10 minuten koelen en dit nogmaals herhalen na een uur.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u gewoon naar huis gaan. Er kan een bloeduitstorting optreden op de plaats van de punctie. Het radioactieve zaadje is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving en kan wanneer nodig langere tijd blijven zitten.

De dag van de operatie
Op de dag van de operatie wordt het zaadje tijden de operatie opgespoord met een apparaatje dat in staat is de geringe uitstralende radioactiviteit op te vangen. De lymfeklier wordt zo teruggevonden en verwijderd.

Jodiumbron melden bij opname in ander ziekenhuis
Er is veel zorgvuldigheid vereist bij het omgaan met radioactieve bronnen. Wordt u (onverwacht) opgenomen in een ander ziekenhuis, terwijl de jodiumbron zich nog in uw lichaam bevindt? Dan moet u aangeven dat er in SJG Weert een radioactieve jodiumbron is geplaatst.

Reizen
Als u naar het buitenland reist, terwijl de bron zich nog in uw lichaam bevindt, is het noodzakelijk dat u een brief meeneemt waarin staat hoeveel straling de jodiumbron bevat. De douane kan hiernaar vragen, vooral bij controle op vliegvelden en in havens. Wij adviseren u deze brief tijdig te vragen op de mammapoli.

AMBZ-zuidoost-logo_DEF-01.jpg 

Route:

-SE

Belangrijk

Contact opnemen
Neem bij roodheid of zwelling van de punctieplaats en koorts contact op met de mammapoli. Blijft het wondje flink nabloeden, probeer het dan zelf ongeveer 20 minuten dicht te drukken. Helpt dit niet, neem ook dan contact op met de mammapoli.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp:
0495 - 57 26 10

Heeft u nog vragen?

Voor vragen over het onderzoek kunt tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling medische beeldvorming:
0495 - 57 21 40

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen op werkdagen van 08:30 - 12:15 uur en van 12:45 - 16:30 uur via:
0495 - 57 20 80

alexandermonrozuidoost@sjgweert.nl