PDF
Stel PDF samen

AMBZ-zuidoost-logo_DEF-01.jpg 

De mammapoli

U bent doorverwezen naar de "mammapoli" ("mamma" betekent borst) van SJG Weert. In deze folder staat informatie over de gang van zaken op de mammapoli en over de onderzoeken die worden uitgevoerd bij een afwijking in de borst. De uitvoering van de onderzoeken is in handen van het "mammateam".

Een afwijking in de borst

De ontdekking van een afwijking in de borst is voor veel vrouwen een angstige ervaring. Gelukkig is het grootste deel van de afwijkingen goedaardig, maar uit voorzorg is het noodzakelijk dat elke afwijking in de borst goed wordt onderzocht. Daarom bieden wij de mogelijkheid om via de mammapoli alle noodzakelijke onderzoeken zoveel mogelijk in een ochtend te laten plaatsvinden.

Bezoek huisarts

In eerste instantie vindt dit borstonderzoek plaats bij uw eigen huisarts. Wanneer hij/zij verder onderzoek nodig vindt, zal uw huisarts u doorverwijzen naar de mammapoli.

Doorverwijzing via het bevolkingsonderzoek

Een andere reden voor verwijzing naar het ziekenhuis kan zijn dat bijvoorbeeld bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker een afwijking op de mammagrafie is geconstateerd, die verder onderzocht moet worden. Ook in dat geval zal uw huisarts u aanmelden voor de mammapoli.

Het mammateam

Het mammateam is een team van zorgverleners met kennis van borstafwijkingen. Dit team werkt zeer nauw samen en bestaat uit:

 • Chirurgen;
 • Radiologen (artsen die röntgenonderzoek verrichten);
 • Pathologen (artsen die microscopisch onderzoek verrichten);
 • Gespecialiseerde verpleegkundigen (gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met borstafwijkingen);
 • Verpleegkundig specialist oncologie;
 • Casemanager;
 • Medewerkers van de afdeling medische beeldvorming;
 • Een internist-oncoloog;(internist gespecialiseerd op behandeling van kanker)
 • Een radiotherapeut (bestralingsarts).

Het doel van het mammateam en de mammapoli is:

 • Een hoge medische kwaliteit bieden;
 • Ondersteuning van de patiënt die geconfronteerd wordt met een afwijking in de borst.

Het mammateam stemt de verschillende onderzoeken en behandelingen op elkaar af.

De mammapoli

Zoals telefonisch met u is besproken heeft u binnenkort een afspraak op de mammapoli. U wordt verwacht bij de mammapoli (route 1A).

Daar worden een aantal vragen gesteld over de aard van uw klachten en de medische voorgeschiedenis en onderzoekt uw borsten, oksels en hals.

Voorbereiding

Gebruikt u bloedverdunnende middelen, zeg dit op de mammapoli. Wanneer een biopsie nodig is, kan het zijn dat u (tijdelijk) met deze medicijnen moet stoppen.

Aanvullende onderzoeken

Meestal zijn enkele aanvullende onderzoeken nodig. Het mammateam wil graag een snelle diagnose (uitslag) bewerkstelligen, waarbij zoveel mogelijk onderzoeken op dezelfde dag worden gedaan. Lukt dat niet dan maken wij voor een bepaald vervolgonderzoek op korte termijn een afspraak. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Mammografie
De mammografie is een röntgenonderzoek van de borsten. De borst wordt stevig plat gedrukt, dit kan gevoelig zijn. Het plat drukken van de borst is nodig om een scherpe afbeelding van het borstweefsel te kunnen maken. De mammografie duurt ongeveer 15 minuten.

Echografie
Afhankelijk van de bevindingen van de mammografie is het mogelijk dat aanvullend een echografisch onderzoek wordt gedaan. Uw borst(en) en zonodig de oksel(s) worden onderzocht met geluidsgolven, een onderzoekmethode die vergelijkbaar is met echografie bij een zwangerschap. Het onderzoek is pijnloos. De echografie duurt maximaal 30 minuten. 

Naaldbiopsie
Afhankelijk van de bevindingen van de echo kan de radioloog een naaldbiopsie doen. Een naaldbiopsie is het prikken met een dikkere naald in een afwijking. Dit gebeurt als het kan meteen aansluitend aan de mammografie en echografie. Soms is het toch nodig voor een bepaald soort biopsie een nieuwe afspraak te maken.

Meestal wordt het knobbeltje onder plaatselijke verdoving met een dikkere naald aangeprikt waarmee een klein pijpje weefsel wordt verkregen. Hiermee kan een definitieve diagnose worden verkregen. Het onderzoeken van het weefsel door de patholoog duurt maximaal 5 werkdagen.

Ook wordt als het kan een gedeelte van het weefsel meteen onderzocht door de patholoog. Met deze uitslag kan een voorlopige diagnose worden gesteld. Na het uitwerken van de verdoving (na ongeveer 1 uur) is de borst soms wat pijnlijk. U mag dan thuis altijd een paracetamol (500 mg) innemen. Er kan een bloeduitstorting optreden die binnen 1 - 2 weken geneest.

Het bespreken van de uitslagen

Na het bezoek aan de afdeling Medische Beeldvorming komt u terug op de mammapoli. Als het gaat om kwaadaardigheid, dan maken we een nieuwe afspraak met u (meestal 1 week na de eerste afspraak). Anders wordt meteen de diagnose met u besproken.

Als hetkwaadaardig is worden alle patiënten met een afwijking in de borst besproken tijdens het Multidisciplinaire overleg met alle leden van het mammateam. Dit overleg vindt elke dinsdag- en donderdagavond plaats.

Waar moet u aan denken?

 • Neem bij voorkeur iemand mee tijdens het bezoek aan de mammapoli.
 • Het bezoek aan de mammapoli duurt enkele uren.
 • Gebruik op de ochtend voor het bezoek geen deodorant of bodylotion. Als er foto's of een echo gemaakt wordt is dit storend voor het beeld.
 • Bent u nog niet eerder in het ziekenhuis geweest en uw gegevens zijn niet geregistreerd, dan kunt u dit voor het bezoek aan de mammapoli laten doen bij het planbureau in de centrale hal (breng hiervoor een identiteitsbewijs en uw zorgverzekeringspasje mee).

Neem mee:

 • uw verwijsbrief van de huisarts of;
 • het verwijzingsformulier van het bevolkingsonderzoek;
 • uw medicijnen of medicijnkaart.

De gespecialiseerde verpleegkundige

Vanaf het moment dat u de mammapoli bezoekt is de gespecialiseerde verpleegkundige uw eerste aanspreekpunt voor vragen over uw ziekte en de behandeling(en). Zij werkt nauw samen met uw behandelend arts, waardoor zij goed op de hoogte is van uw specifieke situatie.

Deze verpleegkundige heeft een belangrijke rol in de totale zorg, voorlichting, begeleiding en de nacontrole van de patiënten met een afwijking in de borst. Er werken 3 gespecialiseerde verpleegkundigen op de mammapoli.

Verder werken er gespecialiseerde verpleegkundigen op de verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Zij zorgen voor de begeleiding van de patiënten op de afdeling.

De verpleegkundig specialist (VS)

De VS is een verpleegkundige die speciaal is opgeleid om bepaalde medische handelingen binnen een specialisme uit te mogen voeren.

De VS is bevoegd om lichamelijk onderzoek te doen, onderzoeken aan te vragen en medicijnen voor te schrijven. De VS overlegt regelmatig met uw arts over uw situatie.

Verpleegkundig spreekuur

De gespecialiseerde verpleegkundige is iedere ochtend, op werkdagen, werkzaam op de mammapoli (samen met de chirurg). Daarnaast heeft ze iedere middag nog een eigen spreekuur. Tijdens dit spreekuur krijgt u voorlichting, advies en begeleiding.

De exacte inhoud van de voorlichting en begeleiding is afhankelijk van de diagnose die bij u gesteld is en de persoonlijke behoefte die bij u bestaat. Ook familieleden kunnen samen met u terecht op dit spreekuur.

Alleen op afspraak
U kunt uitsluitend volgens afspraak op het verpleegkundig spreekuur terecht. Deze afspraak kunt u maken via 0495 – 57 22 80

Belangrijk

Het bezoek aan de mammapoli duurt enkele uren. Neem bij voorkeur iemand mee tijdens het bezoek aan de mammapoli.

Gebruik op de ochtend voor het bezoek geen deodorant of bodylotion. Als er foto's of een echo gemaakt wordt is dit storend voor het beeld.

Neem mee:

 • uw verwijsbrief van de huisarts of;
 • het verwijzingsformulier van het bevolkingsonderzoek;
 • uw medicijnen of medicijnkaart.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen dan kunt u contact opnemen met:
0495 - 57 20 80

Borstkankervereniging Nederland (BVN)

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een professionele patiëntenorganisatie voor iedereen die te maken heeft (gehad) met borstkanker en / of erfelijk belast is. BVN geeft goede, actuele informatie, organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van patiënten. U kunt gebruik maken van de volgende diensten:

Medische informatie, psychosociale onderwerpen en informatie over late gevolgen van borstkanker. www.borstkanker.nl

B-bewust: biedt informatie, handige checklists en filmpjes.
www.b-bewust.nl

Met B-force vormt BVN de stem van haar achterban. Door online antwoord te geven op korte vragen helpt u BVN bij het verbeteren van de borstkankerzorg en het stimuleren van onderzoek.
www.bforce.nl

B-actief: met financiële hulp van BVN zetten (ex) borstkanker patiënten hun eigen ervaring in om iets te betekenen voor anderen.
www.borstkanker.nl/b_actief

Speciaal voor vrouwen jonger dan 45 jaar, biedt BVN een centrale ontmoetingsplek voor vragen, ervaringen en lotgenotencontact.
www.de-amazones.nl

Voor niet-medische vragen via telefoon:
030 – 291 72 20 
(ma., wo., vr. van 10:00 – 12:30 uur) 
E-mail: 
info.databank@borstkanker.nl
www.borstkanker.nl/serviceteam

Over erfelijkheid
www.brca.nl

Een online instrument dat laat zien welk ziekenhuis welke borstkankerzorg biedt.
www.monitorborstkankerzorg.nl

Toon Hermans Huis Weert
Het Toon Hermans Huis Weert (THHW) is een inloophuis voor iedereen die direct of indirect met kanker wordt geconfronteerd. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats en hun deuren staan open voor iedereen die behoefte heeft aan steun of een luisterend oor. Voor meer informatie en activiteiten: 
www.toonhermanshuisweert.nl