PDF
Stel PDF samen

AMBZ-zuidoost-logo_DEF-01.jpg 

Borstamputatie

Mastectomie

U wordt binnenkort opgenomen voor een borstamputatie De opname vindt plaats op afdeling heelkunde (4e etage). Hier worden patiënten van verschillende specialismen opgenomen. Dit kan betekenen dat u op een kamer komt te liggen bij patiënten die om een andere reden geopereerd worden. Gewoonlijk liggen zowel mannen als vrouwen op een kamer.

Als er meer dan één afwijking in de borst zit, of als de afwijking te groot is in verhouding tot de borst, komt een borstsparende behandeling niet in aanmerking. Er moet dan een borstamputatie worden gedaan. Naast de groeiwijze van de tumor kan uw eigen voorkeur ook reden zijn om te kiezen voor een borstamputatie. In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken rond een borstamputatie

De operatie

Bij een borstamputatie wordt het gehele borstklierweefsel verwijderd. Meestal vindt naast het verwijderen van het borstklierweefsel ook een okselklierbehandeling plaats. Deze behandeling kan een schildwachtklier procedure of een okselklierdissectie zijn. Meer informatie over deze 2 behandelingen vindt u in de aparte folders hierover.

De operatie (inclusief operatie in de oksel) duurt ongeveer 90 minuten en vindt onder volledige narcose plaats. Tijdens of na een borstamputatie kan een reconstructie van de borst worden verricht. Er zijn verschillende manieren waarop de plastisch chirurg de reconstructie kan uitvoeren. U kunt hierover altijd via uw arts of gespecialiseerd verpleegkundige advies vragen aan de plastisch chirurg.

Na de operatie

De wond wordt onderhuids gehecht. De hechtingen zijn hierbij niet zichtbaar. Op de wond komt een pleister. In het begin kan er nog een bloeduitstorting zichtbaar zijn en kan het wondgebied wat gezwollen zijn.

Wondconfrontatie en aanmeten tijdelijke prothese
Het is belangrijk dat u tijdens de opname in het ziekenhuis al een keer uw wond gezien heeft. De verpleegkundige op de afdeling maakt hiervoor tijdens de opname samen met u, uw partner of familie een afspraak. Als het kan wordt dan een tijdelijke prothese aangemeten. Neem bij opname altijd een beha mee, zodat deze prothese gepast kan worden. U krijgt hierover nog aanvullende uitleg van de gespecialiseerde verpleegkundige.

Mogelijke complicaties
Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn ook bij borstoperaties de normale risico's op complicaties.

De meest voorkomende complicaties zijn:

  • Direct na de operatie kan een nabloeding ontstaan. Soms is dan een 2e operatie noodzakelijk om de bloeding te verhelpen.
  • U kunt een wondinfectie krijgen. Het kan zijn dat het nodig is de wond een beetje open te maken, soms is antibiotica voldoende om de infectie te behandelen.

Om trombose te voorkomen moet u tot een week na de operatie één keer per dag een Fraxiparine injectie gebruiken. Fraxiparine zit in een kant en klaar spuitje en moet vlak onder uw huid ingespoten worden. De verpleegkundige op de afdeling geeft u hierover informatie en laat u, of een naaste zien hoe u dat het beste kunt doen.

Pijn
Heeft u na de operatie pijn, dan kunt u dit aan de verpleegkundige op de afdeling zeggen. Zij kan u dan een pijnstiller geven. Thuis kunt u zonodig paracetamol nemen maximaal 4 x daags 2 tabletten (= 4 x 1000 mg). U krijgt ook een recept mee voor extra pijnstilling.

Leefregels

  • Na een borstamputatie kunt u het beste de eerste 2 weken rustig aan doen. Dit houdt in, geen zwaar lichamelijke activiteiten (zoals zwaar tillen). Rust bevordert de wondgenezing.
  • De dag na de operatie mag u kort douchen en is afhankelijk van welk soort pleister er op de wond zit. Daarna de wond droog deppen. Ga niet in bad liggen.
  • Ga niet zwemmen tot 4 weken na de operatie.
  • Als de wond droog is hoeft er geen pleister meer op.

Neem bij twijfel contact op met de gespecialiseerd verpleegkundige

Naar huis
In principe (als alles in orde is) mag u binnen 1 dag na de operatie naar huis. Om de uitslag te bespreken en voor controle van de wond krijgt u een afspraak mee als u naar huis gaat.

De uitslag
Het verwijderde borstklierweefsel wordt microscopisch onderzocht. Na ongeveer 5 werkdagen zijn de uitslagen hiervan bekend. Elke dinsdagmiddag en donderdagavond vindt in het ziekenhuis een bespreking plaats waarbij de uitslag van het weefselonderzoek wordt besproken. Het mammateam beoordeelt dan gezamenlijk welke aanvullende behandeling voor u de beste is. Naar aanleiding van deze bevindingen kan een aanvullende behandeling zoals radiotherapie, hormonale therapie en/of chemotherapie worden geadviseerd. Bij de afspraak op de Mammapoli informeren de behandelend chirurg en gespecialiseerd verpleegkundige u en eventueel uw partner/familie hierover.

Aanvullende behandelingen

Na de operatie kan nog aanvullende behandelingen noodzakelijk zijn zoals radiotherapie, chemotherapie, hormonale therapie en behandeling met Herceptin. Als dit bij u nodig is wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen.

0495 – 57 20 80
Maandag t/m vrijdag:
08:30 – 16:30 uur  

U kunt ons ook altijd mailen:
alexandermonrozuidoost@sjgweert.nl

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH):
0495 – 57 26 10 

Borstkankervereniging Nederland (BVN)

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een professionele patiëntenorganisatie voor iedereen die te maken heeft (gehad) met borstkanker en / of erfelijk belast is. BVN geeft goede, actuele informatie, organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van patiënten. U kunt gebruik maken van de volgende diensten:

Medische informatie, psychosociale onderwerpen en informatie over late gevolgen van borstkanker. www.borstkanker.nl

B-bewust: biedt informatie, handige checklists en filmpjes.
www.b-bewust.nl

Met B-force vormt BVN de stem van haar achterban. Door online antwoord te geven op korte vragen helpt u BVN bij het verbeteren van de borstkankerzorg en het stimuleren van onderzoek. www.bforce.nl

B-actief: met financiële hulp van BVN zetten (ex) borstkanker patiënten hun eigen ervaring in om iets te betekenen voor anderen.
www.borstkanker.nl/b_actief

Speciaal voor vrouwen jonger dan 45 jaar, biedt BVN een centrale ontmoetingsplek voor vragen, ervaringen en lotgenotencontact.
www.de-amazones.nl

Voor niet-medische vragen via telefoon:
030 – 291 72 20 (ma, woe en vrijdag van 10:00 – 12:30 uur) 
of via e-mail: info.databank@borstkanker.nl 
www.borstkanker.nl/serviceteam

Over erfelijkheid
www.brca.nl

Een online instrument dat laat zien welk ziekenhuis welke borstkankerzorg biedt.
www.monitorborstkankerzorg.nl

Toon Hermans Huis Weert
Het Toon Hermans Huis Weert (THHW) is een inloophuis voor iedereen die direct of indirect met kanker wordt geconfronteerd. Het is een bijzondere ontmoetingsplaats en hun deuren staan open voor iedereen die behoefte heeft aan steun of een luisterend oor. Voor meer informatie en activiteiten: 
www.toonhermanshuisweert.nl