PDF
Stel PDF samen

CVA nazorgpoli

Neurologie

 

Inleiding

U heeft onlangs een beroerte (CVA) gehad en was hiervoor opgenomen op de afdeling neurologie van SJG Weert.

Door de beroerte kunnen u en uw naasten te maken krijgen met verschillende lichamelijke en emotionele beperkingen. Ook gedrags- en karakterveranderingen kunnen vragen en problemen oproepen. Deze problemen worden vaak pas na enige tijd duidelijk. De verpleegkundige van de CVA-nazorgpoli kan u bij deze problemen adviseren en begeleiden. Als u naar huis gaat wordt een afspraak gepland op de poli neurologie met de CVA-nazorgverpleegkundige.

Wat doet de CVA-nazorgverpleegkundige

U krijgt een gesprek met de verpleegkundige. Het gesprek duurt maximaal 45 minuten.

Het gesprek is gericht op uw dagelijks functioneren. De verpleegkundige bespreekt bijvoorbeeld met u hoe het gaat met bewegen / verplaatsen, eten en drinken, dagelijkse bezigheden, werk, relaties, communicatie, enz.

Als er problemen zijn, zoekt de verpleegkundige samen met u naar een oplossing. De verpleegkundige kan u bijvoorbeeld wijzen op geschikte hulpverleners of hulpverlenende instanties. Ook als u niet direct een probleem of een vraag heeft, is het toch de moeite waard een bezoek aan de nazorgpoli te brengen. De verpleegkundige kan door voorlichting en praktische tips te geven toch iets voor u betekenen.

De CVA-nazorgpoli is zeer nadrukkelijk ook bestemd voor uw partner of directe naasten. Ook zij kunnen bij uw thuiskomst allerlei vragen of problemen hebben.

Aandachtspunten voor uw gesprek met de CVA-nazorgverpleegkundige

Hieronder staan een aantal vragen om u voor te bereiden op het gesprek met de CVA-nazorgverpleegkundige.

Algemeen

 • Hoe gaat het met u in vergelijking met de situatie vóór de beroerte?
 • Hoe gaat het met uw partner of naasten sinds u een beroerte heeft gehad?
 • Hoe is het ontslag van het ziekenhuis naar huis verlopen?
 • Welke problemen heeft u op geestelijk en op lichamelijk gebied?
 • Ervaren u en/of uw naasten problemen door gedrags- of karakterveranderingen?

Hulp

 • Welke professionele hulp krijgt u thuis?
 • Van wie krijgt u nog meer hulp?
 • Is de hulp die u krijgt voldoende?

Medicijnen en leefregels

 • Bent u voldoende op de hoogte van de leefregels en lukt het u om de leefregels toe te passen?
 • Hoe gaat u om met medicijnen en leefregels?
 • Breng uw medicijnenoverzicht mee.

Hoe gaat het met de dagelijkse bezigheden?

 • Hoe kunt u zich verplaatsen binnenshuis of buiten?
 • Kunt u uw evenwicht bewaren?
 • Kunt u de dagelijkse bezigheden uitvoeren? Bv. lezen, schrijven, administratie, omgaan met geld, computer en telefoon.

Zijn er veranderingen op het gebied van communicatie, zoals:

 • Zien / horen.
 • Praten / taalbegrip.
 • Lezen / schrijven.

Zijn er veranderingen op sociaal / maatschappelijk gebied, voor u en/of uw partner?

 • Wonen en leefomgeving, bv. woningaanpassingen.
 • Huishouden.
 • Dagbesteding / hobby.
 • Vervoer.
 • Werk / opleiding.
 • Relaties (partner, kinderen en overige).

Heeft u zelf last van veranderingen op psychologisch gebied?

 • Stemming / emotie.
 • Gedrag (karakter, impulsiviteit).
 • Cognitie (aandacht, concentratie, geheugen, planning, inzicht).
 • Ziekte-inzicht.
 • Slapen.
 • Seksualiteit.
 • Overige.

Merkt uw partner veranderingen op psychologisch gebied?

 • Stemming / emotie.
 • Gedrag (karakter, impulsiviteit).
 • Cognitie (aandacht, concentratie, geheugen, planning, inzicht).
 • Ziekte-inzicht.
 • Slapen.
 • Seksualiteit.
 • Overige.

Aandachtspunten voor uw partner / naaste

Als u partner / naaste een beroerte heeft gehad kan het nodig zijn dat u taken overneemt. Om hier bij stil te staan kunt u de volgende vragen doornemen. U bekijkt welke taken u op dit moment doet vanwege de beroerte van uw partner die u voorheen niet deed.

Ik doe nu extra taken:   Ja   Nee
bij het klaarmaken van eten / drinken   O   O
bij het schoonmaken van het huis   O    O
bij het wassen en strijken   O   O
bij het verzorgen en spelen met de kinderen   O   O
bij het boodschappen doen   O   O
bij het klussen in huis en het onderhouden van de tuin   O   O
door hulp te bieden bij persoonlijke verzorging   O   O
door hulp te bieden bij toiletbezoek   O   O
door hulp te bieden bij verplaatsen in huis   O   O
door hulp te bieden bij eten / drinken   O   O
door hulp te bieden bij verplaatsen buiten het huis   O   O
door hulp te bieden bij uitstapjes en familiebezoek   O   O
bij contacten met de gezondheidszorg   O   O
bij het regelen van hulpmiddelen e.d.   O   O
bij het regelen van financiën en verzekeringen   O   O
bij bieden en ontvangen van sociale ondersteuning   O   O

Notities

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? U kunt ze hier opschrijven. Zo weet u zeker dat u ze niet vergeet.

 

 

Heeft u nog vragen?

Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie. U kunt alles nog eens rustig na lezen. Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met de poli neurologie. 

0495 - 57 21 80
Maandag t/m vrijdag:
08:30 - 16:30 uur

cva@sjgweert.nl