PDF
Stel PDF samen

Onderzoek van de borsten

Mammografie, echografie, punctie met echo

Medische beeldvorming

Mammapoli

U krijgt binnenkort een onderzoek van uw borsten. In deze folder leest u hoe het onderzoek verloopt en wat er van u verwacht wordt.

Soorten onderzoek

Het onderzoek kan gebeuren met behulp van een mammografie of echografie of allebei. De arts van de afdeling medische beeldvorming (radioloog) beslist welk onderzoek voor u het meest geschikt is.

Soms vindt de radioloog na een van beide onderzoeken het toch nodig dat het andere onderzoek ook gedaan wordt. Het kan dus gebeuren dat er van eerder gemaakte afspraken wordt afgeweken. Dit is in uw eigen belang!

Als u geen mammografie wil laten maken, dan moet u een 'Niet aansprakelijkheidsverklaring' ondertekenen.

Wat is mammografie?

Bij mammografie wordt de blote borst tussen 2 plexiglasplaten platgedrukt, zodat er een röntgenfoto gemaakt kan worden.

Hoe platter de borst, hoe duidelijker de foto. Beide borsten worden gefotografeerd.

Wat is echografie?

Bij echografie worden uw borsten onderzocht met geluidsgolven. Het borstweefsel weerkaatst het geluid.

De computer maakt hiervan een beeld en daarvan worden dan weer foto’s gemaakt. Soms wordt een borst onderzocht, soms beide borsten.

Voorbereiding

Het onderzoek kan het beste gedaan worden in de eerste week na de menstruatie. U mag geen bodylotion- of -crème op uw borsten smeren. Deodorant kunt u gewoon gebruiken.

Het onderzoek

Dag van het onderzoek
U meldt zich 5 minuten voor de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling medische beeldvorming.

Meestal hebben wij een digitale aanvraag ontvangen. Indien uw arts u een papieren aanvraag heeft meegegeven voor het onderzoek, breng deze dan samen met uw afspraakbevestiging mee.

Voor het onderzoek
In de kleedruimte kunt u het bovenlichaam bloot maken en (langere) halssieraden af doen.

Mammografie
Uw borst wordt tussen 2 plexiglasplaten platgedrukt, zodat er een röntgenfoto gemaakt kan worden. Hoe platter de borst, hoe duidelijker de foto. U kunt dit als vervelend / pijnlijk ervaren, maar het duurt maar heel kort (ongeveer 10 seconden). Wanneer het aandrukken echt pijnlijk wordt, dan mag u dat zeggen tegen de laborant. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Echografie
In de onderzoeksruimte neemt u plaats op een bed. De laborant brengt een beetje gel aan op uw huid. Dan strijkt de laborant met een kleine houder over uw huid. Deze houder zendt de geluidsgolven door uw huid in uw lichaam. De organen weerkaatsen het geluid en de houder ontvangt het weerkaatste geluid. De computer maakt hiervan een beeld en daarvan worden dan weer foto’s gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na de mammografie of echografie neemt u plaats in de wachtkamer. De laborant overlegt dan met de radioloog of er nog aanvullend onderzoek nodig is.

Soms wordt het onderzoek, ter controle, door een tweede radioloog beoordeeld. Dit kan er voor zorgen dat u iets langer moet wachten. De tweede radioloog kan bezig zijn met andere werkzaamheden.

Mogelijk vervolg

Punctie
Soms is het nodig dat de radioloog nog aanvullende foto’s maakt of een stukje weefsel verwijdert voor laboratoriumonderzoek. Dat gebeurt met een echopunctie.

De radioloog kijkt dan met behulp van echografie welke plaats het meest geschikt is om de punctie te doen. Als de radioloog het weefsel goed in beeld heeft, prikt hij met een heel dunne en buigzame naald precies in het juiste stukje weefsel. Omdat het zeer nauwkeurig werk is, kan het soms wat langer duren.

Stereotactische punctie
Als er weefsel moet worden weggenomen voor laboratoriumonderzoek en dit weefsel is niet zichtbaar op echografie, dan moet er een stereotactische punctie worden gedaan. 

Hiervoor wordt met u een afspraak gepland. U krijgt dan ook de speciale folder over stereotactische punctie.

Na het onderzoek

Na een mammografie kunnen uw borsten wat pijnlijk of beurs aanvoelen. Dit is meestal na een dag weer over.

Na een punctie of stereotactische punctie kan er een kleine bloeduitstorting ontstaan. Dit ziet er uit als een kleine blauwe plek en het gaat vanzelf weer over.

Uitslag

Na de mammografie en of echografie worden de foto’s beoordeeld door  de radioloog. De uitslag van het onderzoek krijgt u van de aanvragend arts bij uw controle afspraak.

Route:

-SE

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling medische beeldvorming.

Openingstijden
Maandag: 08:00 - 17:15 uur
Dinsdag: 08:00 - 17:15 uur (MRI tot 21:30 uur)
Woensdag: 08:00 - 17:15 uur
Donderdag: 08:00 - 17:15 uur
Vrijdag: 08:00 - 16:45 uur

Bent u verhinderd?
Wanneer u verhinderd bent, geef dit dan zo snel mogelijk door bij de afdeling medische beeldvorming (minimaal 24 uur van tevoren). Bij niet tijdig afmelden wordt het onderzoek in rekening gebracht.

Medische beeldvorming:
0495 – 57 21 40

Belangrijk

Voorbereiding
Het onderzoek kan het beste gedaan worden in de eerste week na de menstruatie. U mag geen bodylotion- of -crème op uw borsten smeren. Deodorant kunt u gewoon gebruiken.

Bent u (misschien) zwanger?
Als u (denkt dat u) zwanger bent, dan moet u dit vooraf tegen uw behandelend specialist en de radioloog of laborant zeggen.