PDF
Stel PDF samen

Thuismonitoring corona - met zuurstof naar huis

Longgeneeskunde

U gaat na een ziekenhuisopname vanwege COVID-19 met zuurstof naar huis. Na ontslag uit het ziekenhuis houden we uw gezondheid via thuismonitoring in de gaten. U moet hiervoor iedere dag gegevens over uw gezondheid meten en invullen. In deze folder vindt u meer informatie hierover en leest u wat u thuis moet doen.

Wat houdt thuismonitoring in?

Thuismonitoring houdt in dat u als patiënt drie keer per dag een aantal medische gegevens meet en invult op het monitoringsformulier. Daarnaast vragen wij u ook om een vragenlijst in te vullen of u klachten ervaart. Dit formulier heeft u of uw mantelverzorger meegekregen bij ontslag. Vul de gegevens volgens onderstaand schema in:

 • 10:00 uur:  meet uw saturatie, ademhalingsfrequentie en temperatuur en vul deze in op het formulier. Vul daarnaast op de vragenlijst in of u last heeft van klachten.
 • 15:00 uur:  meet uw saturatie en ademhalingsfrequentie en vul deze in op het formulier.
 • 20:00 uur:  meet uw saturatie, ademhalingsfrequentie en temperatuur en vul deze in op het formulier.

Belangrijk hierbij is dat u de ademhalingsfrequentie door iemand anders laat meten. Als u dit zelf meet, kan dit namelijk een vertekend beeld geven, doordat u anders gaat ademen of verkeerd telt.

Wat heeft u nodig voor thuismonitoring?

Om deze gegevens te kunnen meten, heeft u een thermometer en een saturatiemeter nodig. U wordt gevraagd om zelf te zorgen voor een goede thermometer, de saturatiemeter wordt vanuit SJG aan u beschikbaar gesteld (in bruikleen).  

Hoe meet ik de zuurstofsaturatie?

De zuurstofsaturatie geeft aan hoeveel zuurstof er in uw bloed aanwezig is. Zuurstoftransport door het lichaam is nodig om goed te kunnen functioneren. Zuurstofopname gebeurt in de longen. Omdat het coronavirus invloed heeft op de longen is de zuurstofsaturatie een belangrijke maat voor de ernst van de ziekte. Hieronder leggen we uit hoe u de zuurstofsaturatie kunt meten.

Volg met de saturatiemeter de volgende stappen op:

 • Ga voordat u de zuurstofsaturatie meet, 10 minuten rustig zitten of liggen. Het is namelijk belangrijk dat u meet in rust.
 • Warm uw handen goed op voordat u meet.
 • Plaats vervolgens de zuurstofsaturatiemeter op een vinger.
  Let daarbij op de volgende zaken om te zorgen voor een nauwkeurige meting:
  • Zorg dat er geen nagellak op de vinger zit.
  • Zorg dat uw nagel niet te lang is.
  • Zorg dat uw vinger niet worden afgekneld door sierraden.
  • Beweeg uw vingers niet tijdens het meten.
 • Het kan enige tijd duren voor de zuurstofsaturatie gemeten is. Wacht dus rustig af.
 • Als u een afwijkende waarde meet, meet dan direct nog een keer.

Er zijn verschillende saturatiemeters. Bij het aflezen van de saturatie let u op de waarde %SpO2.

Hoe meet ik de temperatuur?

Uw temperatuur meet u met een thermometer. Er zijn verschillende thermometers verkrijgbaar via de apotheek of drogist. Voor een goede meting moet u een thermometer voor het oor of de anus gebruiken. Lees de gebruiksaanwijzing van uw thermometer goed door.

Wat moet ik doen met de ingevulde metingen?

Het is belangrijk dat u goed in de gaten houdt of de door u ingevulde waardes de aangegeven drempelwaardes niet overschrijden (zie het monitoringsformulier) of dat u last krijgt van klachten. Als dit wel het geval is, neem dan contact met ons op.

Daarnaast heeft u met regelmaat telefonisch contact met de longverpleegkundige om de ingevulde gegevens te bespreken en te bepalen of u de zuurstof kunt afbouwen. Ook kunnen dan vragen over het ziektebeloop worden beantwoord. Dit telefonisch contact vindt plaats op een van tevoren afgesproken tijdstip.

Het contact ziet er als volgt uit:

 • In de 1e week heeft u 3 x in de week contact. U wordt op de dag van ontslag gebeld om te kijken of alles thuis goed is geregeld en of het lukt om de metingen te doen en het formulier in te vullen.
 • In de 2e week heeft u 2 x telefonisch contact.
 • in de 3e week heeft u 1 x telefonisch contact.

Bij afwijkende waarden nemen wij vaker contact met u op.

Wanneer moet ik contact opnemen?

Bij het overschrijden van de op het monitoringsformulier aangegeven drempelwaardes of bij klachten, verzoeken wij u om telefonisch contact met ons op te nemen via: 
0495 - 57 21 90 (op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur bereikbaar).

Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de spoedpost Weert, telefoonnummer:
0495 – 677 677.
Op basis van de ernst van de klachten wordt dan bepaald of u opnieuw gezien moet worden op onze spoedeisende hulp.

Heeft u ernstige klachten of daalt uw saturatie flink, neem dan met spoed contact op met ons, de spoedpost Weert of 112 (bij levensbedreigende klachten).

Wanneer kan ik stoppen met zuurstof en thuismonitoring?

Zodra u 72 uur geen zuurstof meer nodig heeft, wordt de zuurstof gestopt. De longverpleegkundige zorgt dat de zuurstof wordt opgehaald door de leverancier.

Let op, de thuismonitoring stopt pas 72 uur nadat de zuurstof is stopgezet en als uw waarden dan in orde zijn. Dit bespreekt de longverpleegkundige eerst met u en daarna wordt uw huisarts op de hoogte gesteld van het beëindigen van de zuurstof en thuismonitoring. Ook bespreekt de longverpleegkundige hoe u de saturatiemeter terug inlevert.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de poli longgeneeskunde.
0495 -  57 21 90 
Maandag t/m vrijdag:
09:00 - 11:30 uur
14:00 - 16:00 uur

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de spoedpost Weert.
0495 – 677 677

Meer informatie
U ontvangt vanuit SJG de folder van het Longfonds waarin u meer informatie vindt over het gebruik van zuurstof. Daarnaast kunt u voor algemene adviezen over hoesten of koorts, terecht op de website van Thuisarts: www.thuisarts.nl