PDF
Stel PDF samen

Draininstructie

Keel-neus-en oorheelkunde

De drain die tijdens de operatie bij u is ingebracht, heet een redondrain of vacuümdrain. De drain zelf is een dun slangetje die in het wondgebied ligt. Doordat de drain is aangesloten op een vacuüm drainpot, wordt het overtollige wondvocht uit uw lichaam gezogen. Het groene harmonicadopje op de redondrain is helemaal ingetrokken waardoor er bovenop het dopje een kuil ontstaat; dit laat zien dat er vacuüm op de drain staat. Als de drainpot niet meer vacuüm is, staat het groene harmonicadopje omhoog en is de bovenkant plat getrokken.

Drain.jpg

Belangrijke aandachtspunten

 • Het is belangrijk dat u 1 x per 24 uur de drainproductie aftekent (en meerdere malen per dag controleert). Het is het beste om dit iedere dag op hetzelfde tijdstip te doen, bv. iedere morgen na het opstaan. Op de sticker op de redonpot, naast de schaalverdeling, kunt u aftekenen hoeveel de drain heeft gelopen. U kunt hier ook de datum van die dag bijzetten. Noteer ook de precieze productie van de drain per 24 uur op de laatste pagina van deze folder.

 • Wilt u minimaal 3 x per dag (’s morgens – ’s middags – ’s avonds) de productie uit de drain controleren en of de drain nog vacuüm is (door het groene harmonicadopje te controleren)?

 • Er zijn een aantal voorwaarden wanneer een drain verwijderd mag worden;
  • indien deze <30 cc per 24 uur produceert.
  • tot maximaal 1 week postoperatief laten zitten.
  • indien na 1 week de productie >50 cc per 24 uur is, dan eerst overleg met de verpleegkundige/arts of de drain verwijderd mag worden.
 • Als u signaleert dat er stolsels in de drainslang zitten, is dit niet alarmerend en hoeft u geen actie te ondernemen. Als er hierbij geen productie van de drain meer is en er wel lekkage langs de drain optreedt, is er waarschijnlijk wel sprake van een verstopping en moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

Verwijderen van de drain

Er zijn een aantal voorwaarden wanneer een drain verwijderd mag worden;

 • indien deze <30 cc per 24 uur produceert.  
 • tot maximaal 1 week postoperatief laten zitten.
 • indien na 1 week de productie >50 cc per 24 uur is, dan eerst overleg met de arts of de drain verwijderd mag worden.

Voor het verwijderen kunt u een afspraak maken op de polikliniek KNO. In de avond of in het weekend worden de drains verwijderd op de spoedeisende hulp / SEH.

Neem tijdens deze afspraak het ingevulde schema in deze folder mee. 

  Schema-drainproductie-borstamputatie-met-reconstructie.jpg

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de poli KNO.

0495 – 57 21 27